24 - නබි සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ යහගුණාංග

"තව ද නියත වශයෙන් ම ඔබ අතිශ්‍රේෂ්ඨ වූ ගුණාංග හිමි කරගෙන ඇත්තෙහි ය" (අල් කුර්ආන් 68 : 4)

අල්ලාහු තආලාගේ දූතයාණන් වන නබි සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමාණෝ යහ ගුණාංගවලින් පිරිපුන් අයෙකු ලෙස ජීවත්වූහ. කුඩා කල පටන් තම දෙමාපියන් අහිමි වූ අනාථයකු ලෙස සිටිය ද, එතුමා යහපත් ගුණ දහම්වලින් සමන්විත අයෙකු ලෙසින් ම ජීවත් විය.

එතුමාගේ මෙම යහගුණාංග පිළිබඳ ව එදා නූගත් (අඥාන)සමාජය ලෙස හඳුන්වනු ලැබූ ජාහිලියියා සමාජය පවා සාක්කි දැරීමට නොපසුබට විය. එතුමා කිසි විටෙකත් බොරු කීවේ නැත. එනිසා එතුමා "අස්සාදික්" "සත්‍යවන්තයා" යන නමින් අමතනු ලැබිණි; එතුමා කිසිවකුට වංචා නොකළේ ය. පොරොන්දු කඩ කළේ ද නැත. විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයකු වශයෙන් කටයුතු කළේ ය. මෙනිසා එතුමා "අල් අමීන්" විශ්වාසවන්තයා යන නමින් අමතනු ලැබී ය.

එකල සමාජයේ මිනිසුන් යෙදුණු කිසි දු පාපතර ක්‍රියාවක එතුමාණෝ නොයෙදුණහ; ඒවායින් සම්පූර්ණයෙන් ම වැළකී සිටියහ; අන් අයට ආදර්ශවත් අයෙකු ලෙසින් ම පෙනී සිටියහ; යහපත් මිතුරන් ඇසුරු කළහ; යහපත පමණක් කළහ. එතුමා අන් අයට දේශනා කළේ ද එම යහපත පමණි. එතුමාණෝ වැඩිහිටියන්ට ගරු කළහ; දුර්වල අයට උදවු කළහ; අන් අයගේ දුකේ දී පිහිට වූහ; දුගීන්ගේ උවමනාවන් ඉටු කර දුන්හ;

අනවශ්‍ය විනෝදාංශවලින් වැළකී සිටියහ; ධෛර්යසම්පන්න අයකු ලෙසින් ජීවත් වූහ; අශ්වාරෝහක පුහුණුවීම්වලද නිරත වූහ. එතුමාණෝ තම සිරුර ශක්ති සම්පන්න ව හා පිරිසිදු ව තබා ගත්හ. එතුමාණෝ තමන්ට ලැබුණු හලාල් වූ ආහාර පමණක් අනුභව කළහ. එතුමා කිසි විටෙකත් ආහාරයක් දෙස බලා දොස් කීවේ නැත. එතුමාණෝ තම වස්ත්‍රයෙන් පවා සරල වූහ; ආඩම්බරකමින් මිදී ජීවත් වූහ.

එතුමන් තම අවශ්‍යතා තමා විසින් ම ඉටු කර ගත් අයෙකි. එතුමාණෝ පවුලේ උදවිය සමග ආදරයෙන් කටයුතු කළහ; එදිනෙදා නිවසේ වැඩ කටයුතුවල දී තම බිරිඳට සහයෝගය දැක්වූහ; සලාතය වෙනුවෙන් කැඳවන විට විගසින් එය ඉටු කළහ.

ආදර්ශවත් දරුවකු, තරුණයකු, ගෘහ මූලිකයකු, සෙන්පතියකු හා රට පාලනය කරන අවංක පාලකයකු ලෙස ද ජීවිතයේ සෑම අංශයක ම ආදර්ශවත් අයෙකු ලෙසින් ද ජීවත් වූහ. මෙම කරුණුවලට අල් කුර්ආනය සාක්ෂි දරයි.

"නියත වශයෙන් ම අල්ලාහ්ගේ දූතයා වෙත ඔබට අලංකාරවත් ආදර්ශ තිබේ" :(33-21)

එනිසා අපි ද නබි සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමාගේ ජීවිතයේ ආදර්ශ පිළිපැද දෙලොව ජීවිතයේ ජය ලබා ගනිමු.