16 - පරිසරය සුරකිමු

අප ජීවත් වන අප අවට පරිසරය අල්ලාහ්ගේ දායාදයකි. අල්ලාහ් අපට ලබා දි ඇති මෙම දායාදය ආරක්ෂා කර ගැනීම අපගේ යුතුකමකි.

අපගේ පරිසරය තුළ පොළොව, ජලය, මහා මාර්ග, ගස්, සතුන්, භෞතික වස්තු ආදිය අන්තර්ගත වේ.

පොළොව, ජලය, මහාමාර්ග යනාදිය අපවිත්‍ර වීමට ඉඩ නොදී ඒවා සුරකිමින් නඩත්තු කිරීම, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම ලෙස සලකමු.

පරිසරය ආරක්ෂා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ ව ඉස්ලාම් දහම අපට කියා දී ඇත.

ගස් සිටුවා, සරු සාරවත් කර ඒවා විනාශ වී යාමට නොදි ආරක්ෂා කිරීම හා පිරිසිදු ව තබා ගැනීම පොළොව ආරක්ෂා කිරීම වේ.

"පරමාන්ත දිනය පැමිණෙන අවස්ථාවේ දී ද නුඹගේ දෑතෙහි පැළයක් තිබුණහොත් එය සිටුවන ලෙස නබි සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමාණෝ පැවසූහ.

අපට දායාදයක් ලෙස ලැබුණු ජලය ආරක්ෂා කර ගත යුතු ය. ජලය නාස්ති නොකර අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කළ යුතු ය. ජලාශවලට කැළි කසළ බැහැර කිරීම, එය අපවිත්‍ර කිරීම, අපිරිසිදු ජලය ජලාශවලට මුදා හැර පරිසරය දූෂණය කිරීම යනාදිය පාපී ක්‍රියා වේ.

"ඔබගෙන් කිසිවකු ගලා නොයන ජලයේ මූත්‍ර කර එය දූෂණය නොකරන්න" යනුවෙන් ද,

"සෙවණ ලබාදෙන හා ඵල දරන ගස් යට ද, ජලාශවල ද මල පහකර අපිරිසිදු නොකරන්න" යනුවෙන් ද නබි සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමාණෝ පැවසූහ.

නිවසට යන එන මාර්ග හා කාණු පිරිසිදු ව තබා ගත යුතු ය. සතියට වරක් හෝ පවුලේ උදවිය සමග හෝ මිතුරන් සමග හෝ අසල්වාසීන් සමග හෝ එක් වී පිරිසිදු කිරීමේ සේවයෙහි නියැලෙමු.

නිවසේ එකතු වන කුණුකසළ ක්‍රමවත් ආකාරයෙන් බෙදා වෙන්කර නියමිත ස්ථානයන්හි දැමිය යුතු ය. හැකි නම් කුණුකසළ භාවිත කර ස්වාභාවික පොහොර නිපදවා ගෙවත්තක් සකස් කිරීමට උත්සාහ කළ යුතු ය.

අක්‍රමවත් ලෙස කුණුකසළ පුලූස්සා දැමීම, අධික ශබ්දය, දුගඳ හමන කුණු පිටකිරීම වැනි ක්‍රියා අපගේ වායුගෝලය දූෂණය කරයි. එනිසා එවැනි ක්‍රියාවන්ගෙන් වැළකී සිටීම අපගේ යුතුකමකි.

සියල්ලන්ට ම පොදු වූ අපේ පරිසරය සුරැකීමට අපි ද දායක වෙමු.