20 - අති උතුම් තෝමස් කාදිනල් කුරේ හිමිපාණෝ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම කාදිනල් හිමිපාණන් වූවෝ අති උතුම් තෝමස් කාදිනල් කුරේ හිමිපාණෝ ය. සිරිලකට මහත් සේවයක් කළ මෙතුමා කෙරෙහි දෙවිඳුන්ගේ කැඳවීමේ විවිධ අවස්ථා පිළිවෙළින් හඳුනා ගනිමු.

එතුමාගේ සේවයෙන් බිඳක්

අති උතුම් තෝමස් කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ ජීවිතයෙන් අපට ගත හැකි ආදර්ශ

  • නිහතමානිකම
  • දෙවියන්ට අවනත වීම
  • දේව විශ්වාසය තුළ යහපත් එඬේරකු ලෙස සේවය කිරීම
  • දයා කරුණාවෙන් පව්කරුවන් ගලවා ගැනීම
  • දිළිඳුන් වෙත කරුණාව දැක්වීම
  • තම සේවය දේව මහිමය උදෙසා කැප කිරීම
  • යාච්ඤාවේ ජීවිතයක්  ගත කිරීම

යාච්ඤාව
ආදර දෙවි පියාණෙනි, අප වෙනුවෙන් මහඟු සේවයක් කළ අති
උතුම් තෝමස් කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ ජීවිතය වෙනුවෙන්, ඔබ
වහන්සේට තුති පුදමු. එතුමාණන්ගේ ජීවිත ආදර්ශය අනුව දිවි
ගෙවන්නට අපට ද වරම් දුන මැනව.
ආමෙන්.