11 - ජේසුස් වහන්සේගේ අසීමිත කරුණාව

මෙහි ඇති චිත්‍ර දෙස හොඳින් බලන්න. එම චිත්‍ර ඉදිරියෙන් ඇති වාක්‍ය කියවා කතාව ගොඩනඟන්න.

1.ජේසුස් වහන්සේ පසු පස මහ සෙනඟක් පැමිණියහ. ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට දේව රාජ්‍යය පිළිබඳ ඉගැන්වූ සේක. සුවය අවශ්‍ය අයට සුවය දුන් සේක.

2.රෑ බෝ වූ නිසා මේ මහ සෙනඟට කෑමට යමක් දිය යුතු විය. නමුත් ගෝලයින්ට එය අපහසු කාර්යයක් විය.

3.ජේසුස් වහන්සේ ගෝලයින්ට කතා කොට මේ සෙනඟට දීම සඳහා ඔබ ළඟ කෑම තිබේ දැයි විමසූ සේක. රොටි පහක් සහ මසුන් දෙදෙනකු ඇති ළමයෙකු මෙහි සිටින බව ගෝලයන්ගෙන් කෙනෙක් පැවසී ය.

4.එවිට ජේසුස් වහන්සේ මේ මහ සෙනඟ පනස් දෙනා බැගින් කණ්ඩායම් කරන ලෙස දැන්වූ සේක. ජේසුස් වහන්සේ කුඩා දරුවා දුන් රොටි සහ මසුන් ගෙන ස්වර්ගය දෙස බලා, ආශීර්වාදය පවසා සෙනඟට කෑමට දෙන ලෙස ගෝලයන්ට පැවසූ සේක.

5.මේ සෙනඟ අතර පිරිමි පමණක් පන්දහසක් වූහ. සියලූ දෙනා ආහාර ගැනීමෙන් පසු සතුටට පැමිණියහ. ඉතිරි ආහාර කැබලිවලින් කූඩ දොළොසක් පුරවා ගන්නා ලදි.

දුවලා, පුතාලා දන්නව ද ජේසුස් වහන්සේ කළ මේ පුදුම ක්‍රියාව ගැන. ඒ තමයි පන්දහසකට කෑම දීමේ ප්‍රාතිහාර්යය හෙවත් පූප වැඩි කිරීමේ ප්‍රාතිහාර්ය ය. එදා වගේ ම අදත් ජේසුස් වහන්සේ දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදය නම් ආදරයේ භෝජනය මගින් අපගේ ආත්මික කුසගින්න නිවන සේක.

ආදර ජේසු සමිඳුනි,
දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද වහන්සේ තුළින් සැම දිනක ඔබ
වහන්සේ හමුවීමටත් මා සතු දේ අන් අය සමග බෙදා
ගැනීමටත් මා මෙහෙයවුව මැනව.
ආමෙන්.