19 - පුංචි දොමිනික් සාවියෝ මුනිතුමා

ඉපදුණේ 1842 අප්‍රේල් 02 වන දින

රට : ඉතාලිය
නගරය : මූර්තාන
ගම : මුරිඇල්ඩෝ

පියා : චාල්ස් සාවියෝ
මව : බ්‍රිජට්

පවුලේ පැවති අගහිඟකම් නිසා පාසල් යාමට නොහැකි විය. පාසලත්, ගුරුවරයාත් වූයේ සිය මෑණියන් ය.

පසු කාලීනව ජෝන් බොස්කො පියතුමාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ හැදී වැඩුණේ ය.

ස්වර්ගස්ථ වූයේ 1857 මාර්තු 09 වන දිනයි.

එතුමාගේ මංගල්‍යය මාර්තු 10 වන දින සමරනු ලැබේ.

 

පුංචි දොමිනික් සාවියෝ අපට ආදර්ශයක් වූ අයුරු

  • අධික ශීතල, වෙහෙස මහන්සිය නොතකා දිනපතා දිව්‍ය පූජාවට සහභාගි වීම
  • දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද වහන්සේට හා යාච්ඤාවට විශේෂ ළැදියාවක් දැක්වීම
  • මරිය තුමිය තමාගේ මව මෙන් සැලකීම හා ආදරය කිරීම
  • දුක් වේදනා, කරදර, අගහිඟකම් දරා ගැනීම
  • ලද දෙයින් සතුටු වීම
  • නිර්මල, අවංක, බැහැපත්, අහිංසක, දරුවෙක් වීම

පුංචි දොමිනික් සාවියෝ මුනිතුමා

  • ප්‍රථම වරට දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද වහන්සේ ලබන දරුවන්ගේ සාන්තුවරයා වේ.
  • පූජා උදවු දරුවන්ගේ නාම සාන්තුවරයා වේ.

යාච්ඤාව
ආදර දෙවි පියාණෙනි, ශුද්ධ වූ දොමිනික් සාවියෝ මුනිතුමා
මෙන් බැහැපත් දරුවකු වීමට මට වරම් දුන මැනව.
ආමෙන්.