25 - ශුද්ධ වූ පේදුරු තුමා

පේදුරු තුමාගේ කැඳවීම

ජේසුතුමන් අනුව යමින් පේදුරු තුමා උන් වහන්සේට කීකරු වී උන්වහන්සේ අනුව ගියේ ය. එ අනුව ජේසුස් වහන්සේගේ පළමු අපෝස්තුලූවරයා වීමේ භාග්‍යය ලැබිණි.

තුන් ප්‍රකාර භාරය

ජේසුස් වහන්සේ මළවුන්ගෙන් උත්ථාන වූ පසු ශ්‍රාවකයන්ට දර්ශනය වූ සේක. එසේ  දර්ශනය වූ එක්  අවස්ථාවක දී පේදුරු තුමාගෙන් එක ම ආකාරයේ ප්‍රශ්න තුනක් අසනු ලැබී ය. එයට දුන් පිළිතුර අනුව පේදුරු තුමාට ජේසුස් වහන්සේ වගකීම් තුනක් පවරන ලදි. එය තුන් ප්‍රකාර භාරය ලෙස ශුද්ධ වූ බයිබලයේ දැක්වේ. (ජුවාම් 21:15-17)

පේදුරු තුමා ජේසු සමිඳුන්ට ආදරය කළ නිසා ශුද්ධ වූ සභාවේ නායකයා විය. අපි ද ජේසු සමිඳුන්ගේ සැබෑ ගෝලයන් වීමට නම් එතුමන්ට අපේ මුළු හදවතින් ම ආදරය කරමු.

අපිත් අපගේ පවුල තුළ හා පාසල තුළ අපට පැවරී ඇති වගකීම් ආශාවෙන් ඉටු කරමු. එම වගකීම් අවංකව ම ඉටු කිරීමට ශක්තිය ලබා දෙන දෙවිඳුන්ට ස්තූති ප්‍රශංසා කරමු.

යාච්ඤාව
ආදර දෙවි පියාණෙනි, පේදුරු තුමා මෙන් මා හටත් කිතුනු
නායකයකු වීමට කැඳවීමක් දුන් නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි.
හොඳ නායකයකු ලෙස අන් සියලූ දෙනාට ම ආදරයෙන්
සේවය කිරීමට පුංචි මටත් ඔබ වහන්සේගේ වරම් දුන මැනව.
ආමෙන්.