22 - සාමුවෙල් දිවැස්ප්‍රසාදි තුමා

පොතේ ගුරු : තව ද එක් කාලයක
                රජවරු නැති යුගයක
                එප්‍රායිම් කඳු රටේ
                එල්කානා නම් මිනිසෙක් විය.

                හන්නා නම් වූ ඔහුගේ බිරිය
                ඉතා දැහැමි ස්ත්‍රියක් වූවා ය.
                දරුවන් නොමැති නිසා ඔවුහු
                දෙවියන් ඉදිරියේ නිති පතා
                යාච්ඤා කළෝ ය.

               නොකඩවා කළ යාච්ඤා ඵල ගැන්වී
               ඇයට පුතෙක් ඉපදුණේ ය.
               ඈ තම පුතුට

              "සමිඳාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා
               ගත් බැවින්" යන තේරුම ඇතිව
              "සාමුවෙල්" යන නම තැබුවා ය.

              සාමුවෙල් තම මව
              දෙවියන් ඉදිරියේ වූ පොරොන්දුව මත
              එලී නම් පූජකයා ළඟ
              මෙසේ හැදී වැඩුණේ ය.

(සමිඳාණන් වහන්සේගේ ශුද්ධාසනය ඉදිරියේ සාමුවෙල් නිඳා සිටියි. පහන දැල්වෙයි)

දේව හඩ : සාමුවෙල්, සාමුවෙල්.

සාමුවෙල්: (එලී  පූජකයා ළඟට ගොස් ) මම මෙහි ය. ඔබ මට අඩ ගැසුවෙහි ද?

එලී පූජකයා: මම හඩ නොගැසීමි. ඔබ ගොස් නිඳා ගන්න.

දේව හඩ :(සාමුවෙල්  යළි නිඳා ගනියි. සාමුවෙල් ට යළිත් හඩ ඇසෙයි) සාමුවෙල්, සාමුවෙල්.

සාමුවෙල්: (එලී පූජකයා ළඟට නැවතත්  ගොස් ) ඇත්තටම ඔබ මට අඩ ගැසුවෙහි ද? මෙන්න මා මෙහි ය

එලී පූජකයා: මාගේ පුත්‍රය, මම අඩ නොගැසීමි. නැවත නිඳා ගන්න.

(සාමුවෙල් යළි නිඳයි. යළිත් සාමුවෙල් යන හඩ ඇසේ. සාමුවෙල් අවදි වී එලී පූජකයා අසලට දිව යයි)

සාමුවෙල් :ඔබ මට කතා කළෙහි ද? මෙන්න මා මෙහි ය.

එලී පූජකයා: (ඇත්තටම දෙවියන්  වහන්සේ ළමයාට හඩ ගසනවා විය හැකියි...... තමාට ම කියා ගනියි) ඔබ ගොස් නිඳා ගන්න. ඔබට නැවත අඩ ගැසුවොත් "සමිඳාණන් වහන්ස, කතා කළ මැනව. ඔබ වහන්සේගේ මෙහෙකරුවා සවන් දී සිටිනවා" යැයි කියන්න.

(නැවතත් සාමුවෙල්, සාමුවෙල් යැයි හඩ ඇසේ)

සාමුවෙල්: සමිඳාණන් වහන්ස, කතා කළ මැනව. ඔබ වහන්සේගේ මෙහෙකරුවා සවන් දී සිටිනවා.

මෙලෙස දෙවියන් වහන්සේගේ සේවයට සාමුවෙල් කැඳවන ලදි. නිතර නිතර දෙවියන් වහන්සේ කතා කරමින් තම ජනතාව යහමග යැවීමට ඔහුට මග පෙන්වූ සේක.

මෙසේ සාමුවෙල් දිවැසිවරයා මෙන් කුඩා කල සිට ම අපිත් දේව හඬට අවනත වෙමු. යාච්ඤා කර දෙවි පියා සමග සම්බන්ධ වෙමු. කරදර, බාධක මැද විශ්වාසයෙන් ජීවත් වෙමු.

යාච්ඤාව
ආදර දෙවි සමිඳුනි, සාමුවෙල් දිවැස්ප්‍රසාදි තුමා මෙන් දේව
හඬ තේරුම් ගැනීමටත් අන් අය දේව හඬට සවන් දීමට යොමු
කිරීමටත් මට උදවු වුව මැනව.
ආමෙන්.