1 - දෙවිඳු මැවූ මනහර ඒදන් උයන

උත්පත්ති 2 : 8-9

අයියා : නංගී අහලා තියෙනවා ද ඒදන් උයන ගැන?

නංගී : ඒදන් උයන කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් මවන ලද මනුෂ්‍යයා, ජීවත් වුණු උයන නේද?

අයියා : ඔව්, බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ උයනක් මැවූ බව. ඒ උයනට ඒදන් උයන කියා දෙවියන් වහන්සේ නමක් තැබුවා. උන්වහන්සේ විසින් මවන ලද මනුෂ්‍යයා ඒ උයනේ පදිංචි කරවනු ලැබුවා.

නංගී : ඒදන් උයන හරි ලස්සන ඇති නේද?

අයියා : ඔව්, එය ඉතා දැකුම්කලූ බව බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා. ප්‍රණීත පල දෙන සියලූ ගස් එහි තිබිලා තියෙනවා.

නංගී : එහෙනම් ඒ උයනේ මිදි, රඹුටන්, අඹ, අන්නාසි වගේ රස පලතුරු වර්ග තියෙන්න ඇති. මනුෂ්‍යයා හරි ම සතුටින්, බඩ පිරෙන්න ඒ පලතුරු කන්න ඇති නේද අයියේ?

අයියා : නංගී, පලතුරු ගස් පමණක් නොවෙයි ඒ උයන මැද දෙවි පියාණන් වහන්සේ තවත් විශේෂ ගස් දෙකක් පොළොවෙන් හටගන්න සලස්වා තිබුණා.

නංගී : ඒ මොනවා ද අයියේ?

අයියා : එකක් ජීවන වෘක්ෂය. අනෙක හොඳ නරක අවබෝධ කර ගැනීමේ ගස.

නංගී : අනේ මටත් ඒදන් උයනේ ඇවිදින්න තිබුණා නම්....!

අයියා : ඔව් නංගී, දෙවි පියාණන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට කොපමණ ආදරෙයි ද කියා මේ මනහර ඒදන් උයනේ අපට ලබා දී ඇති දේවලින් හොඳින් පැහැදිලි වෙනවා.

දෙවියන් වහන්සේ විසින් මවන ලද මනහර ඒදන් උයන ගැන
ස්තූති වේවා !

කටපාඩම් පදය:
දෙවි සමිඳාණන් වහන්සේ පූර්ව දිශාවේ ඒදන්හි උයනක්
තනා තමන් මැවූ මනුෂ්‍යයා එහි පිහිටෙවූ සේක.
උත්පත්ති 2:8