8 - සොයුරියන් දෙදෙනකුට සහනය

ශු. ජොහාන් 11 : 28-45

ජේසුස් වහන්සේගේ කාලයේ බෙතානිය නම් ගමක් තිබුණි. මේ ගමේ ජේසුස් වහන්සේට බොහෝ සේ ආදරය කළ ලාසරස් නම් මනුෂ්‍යයෙකු ජීවත් විය. ලාසරස්ට, මාර්තා හා මරියා යනුවෙන් සහෝදරියෝ දෙදෙනෙක් ද සිටියෝ ය. දිනක් ලාසරස් තද බල ලෙස අසනීප වී මරණයට පත් විය. මේ නිසා ඔහුගේ සොහොයුරියන් වූ මාර්තා ද මරියා ද බොහෝ සේ දුකට පත් වූහ. ඒ බව ජේසුස් වහන්සේට ද දන්වා යවන ලදි. ජේසුස් වහන්සේ බෙතානියට පැමිණෙන විට ලාසරස්  මැරී සොහොන් ගේ තුළ තැන්පත් කර දින හතරක් ගතව තිබිණි.

ජේසුස් වහන්සේ මරියා ද ඈ සමග පැමිණි ජුදෙව්වරු ද හඬනු දැක සිතින් සුසුම්ලා... 


එදා මාර්තා හා මරියා ජේසුස් වහන්සේ බොහෝ විශ්වාස කළෝ ය. තම සහෝදර ලාසරස් මරණින් නැඟිටවීම තුළ මාර්තා සහ මරියා ජේසුස් වහන්සේගේ පුදුම සහගත දේව ප්‍රේමය අත් දුටුවෝ ය. ජේසුස් වහන්සේ මාර්තාට සහ මරියාට සහනය ලබා දුන් සේක. ජුදෙව්වරු බොහෝ දෙනෙක් ජේසුස් වහන්සේ කළ දේ දැක උන්වහන්සේ අදහා ගත්හ.

පුංචි ඔබත් ජේසුස් වහන්සේට ආදරය කරන්න!
පුදුම සහගත දේව ප්‍රේමය හා සහනය අත්දකින්න!

කටපාඩම් පදය
පියාණෙනි, ඔබ මට සවන් දුන් සේක. මම ඔබට ස්තූති කරමි.
ශු. ජොහාන් 11:41