16 - වීර සම්සොන්

 

ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ දෙවි සමිඳාණන් ඉදිරියේ පව් කළා. එම නිසා ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟට පිලිස්තිවරුන යටතේ අවුරුදු හතළිහක් සිටින්නට සිදුවුණා. ඒ බව ශුද්ධ බයිබලයේ වීරාවලිය පොතේ සඳහන් වේ.

ඒ කාලයේ මානෝවා කියලා මිනිසෙක් සිටියා. ඔහුට දරුවන් සිටියේ නැහැ. දිනක් ඔහුගේ භාර්යාව ඉදිරියේ දෙවි සමිඳාණන්ගේ දූතයෙක්‍ පෙනී සිටියා. ඒ දූතයා ඇයට මෙසේ පැවසුවා.

"ඔබ දරුවන් නැතිව මෙතෙක් කල් සිටියා. එහෙත් ඔබ පිළිසිඳ පුතකු ලබනවා. ඒ නිසා සැර බීම නොබොන්න. අපවිත්‍ර කෑම නොකන්න. මේ දරුවා ඔබ කුසේ ස්ටියදී ම දෙවියන් වහන්සේට කැප කර තිබෙනවා. දැළි පිහියකින් ඔහුගේ කෙස් නොකපන්න. ඔහු පිලිස්තිවරුන් අතින් ඊශ්‍රායෙල්වරුන් ගලවා ගන්නවා."

මේ සිද්ධිය ඈ මානෝවාට ද පැවසුවා. කලකට පසු ඇයට පුතෙක් ලැබුණා. ඔහුට සම්සොන් යන නම තැබුවා. සමිඳාණන්ගේ ආශීර්වාදය සමගින් ඔහු හැදී වැඩුණා.

මේ කාලයේ දී පිලිස්තිවරුන විසින් ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව පාලනය කරනු ලැබුවා. එහෙත් දෙවියන් වහන්සේගේ ආශර්වාදය ලද සම්සොන් පිලිස්තිවරුන් පරාජය කළා. ඔහු විසි අවුරුද්දක් ඊශ්‍රායෙල්වරුන් පාලනය කළා.

දවසක් සම්සොන් අල්ලා ගැනීමට ගාසා නගරයේ වැසියන් දොරටුව අසල රැක සිටියා. එහෙත් සම්සොන් මධ්‍යම රාත්‍රියේ නුවර දොරටුවේ දොරවල්, අගුල් ආදිය උගුලා, කර තබාගෙන කඳු මුදුනට නැංගා. මෙතරම් ශක්තියක් ඔහුට ලැබුණේ කොහොම ද කියලා කාටවත් ම හිතාගන්න බැරිවුණා.

ඔහුගේ යෝධ ශක්තිය පිළිබඳව දැන ගැනීමට පිලිසිති නායකයන් උත්සහා කළා. ඔහුගේ හිස බූගෑවොත් යෝධ ශක්තිය නැති වෙන බව දෙලිලා නම් පිලිස්ති ජාතික කාන්තාව මගින් දැනගත් පිලිස්ති නායකයන් ඔහුගේ කෙස් කපා සිරගත කළා. ඉන්පසු ඔහුගේ බලය නැති වුණා. පිලිසිතිවරුන් සම්සොන් අසු වීම ගැන බොහෝ ප්‍රීති වුණා. ඔහුගේ හිස කෙස් නැවත වැඩෙන්න පටන් ගත්තා.

සම්සොන් තමා බලවත් කරන ලෙස සමිඳාණන් වහන්සේ යාච්ඤා කළා. එවිට ඔහු නැවතත් ශක්තිමත් වුණා. සම්සොන් විසින් පිලිස්ති නායකයන් සහ සෙනඟ විශාල ප්‍රමාණයක් රැස්ව සිටි ගොඩනැගිල්ලේ මැද කුලූනු දෙක අත් දෙකෙන් ඇද දැම්මා. එවිට ඔහුත් සමග ම එහි සිටි පිලිස්ති ජාතික විශාල පිරිසක් මරණයට පත් වුණා. මේ සඳහා ඔහුට බලය ලැබුණේ ද දෙවි සමිඳුන්ගෙනි.