5 - පතුරමු සැමට මෙත් සිත්

අප ජීවත් වන සමාජය විවිධ පුද්ගලයින්ගෙන් සමන්විත ය. එහි වෙසෙන්නෝ විටෙක කෙනකුගේ දියුණුව ප්‍රාර්ථනා කරති; දුකක් කරදරයක් සිදු වූ විට එය තමාට වූ දෙයක් සේ සිතා ක්‍රියා කරති; පිරිසක් මිතුරු ස්වභාවය පෙන්වා
සතුරුකම් කරති; දියුණුවට අකුල් හෙළති; දුක් කරදරයක දී මඟ හරිති. මේ විෂම වූ සමාජයේ කවර පුද්ගලයකු සමග වුව ද සාමයෙන් ජීවත් වීමට අපට හැකියාව තිබිය යුතු ය. ඒ සඳහා අප තුළ මෛත්‍රිය හෙවත් මිතුරු සිතක්
තිබිය යුතු ය. එය පියවරෙන් පියවර ගුණ ධර්මයක් සේ ප්‍රගුණ කළ යුත්තකි. එවිට ජීව අජීව වස්තූන්ට මෙන් ම සියලූ ලෝ වැසියන්ට ද මෛත්‍රිය හෙවත් මිතුරු බව පැතිර විය හැකි ය.

මෛත්‍රී භාවනාව වැඩීමට පාසලේ දී අපට බුදු මැදුර භාවිත කළ හැකි ය. විහාරස්ථානයකට ගොස් භාවනා වැඩීම වඩා සුදුසු ය. එහි දී පළමු ව ස්ථානය අතුපතු ගා පිරිසිදු කළ යුතු ය. ශිෂ්‍යයකු නම් බද්ධ පර්යංකයෙන් ද (එරමිණිය ගොතා) ශිෂ්‍යාවක නම් අර්ධ පර්යංකයෙන් ද (පාද පසු පසට නමා) හිඳ ගන්න. නමස්කාර පාඨය කියවා තෙරුවන් සරණ ගොස් පන්සිල් සමාදන් වී භාවනාව මෙසේ ආරම්භ කරන්න.

පියවර 1

මම නිදුක් වෙම්වා !
නීරෝගී වෙම්වා !
සුවපත් වෙම්වා !

(මෙසේ කියමින් සිතින් මෙනෙහි කරමින් තමාට මෛත්‍රිය කිරීමට පුහුණු වන්න.)

පියවර 2

මම නිදුක් වෙම්වා !
නීරෝගී වෙම්වා !
සුවපත් වෙම්වා!
මා මෙන් ම, මාගේ මවුපිය ගුරුවර හිතමිතුරෝ ද නිදුක් වෙත්වා !
නීරෝගී වෙත්වා !
සුවපත් වෙත්වා !

(මෙසේ තම මවුපියන්ට, ගුරුවරුන්ට, හිතවතුන්ට මෛත්‍රිය පතුරුවන්න.)

පියවර 3

මම නිදුක් වෙම්වා !
නීරෝගී වෙම්වා !
සුවපත් වෙම්වා!
මා මෙන් ම මාගේ මවුපිය ගුරුවර හිතමිතුරෝ ද මැදිහත් අය ද, නිදුක් වෙත්වා !
නීරෝගී වෙත්වා !
සුවපත් වෙත්වා!

(මෙසේ මැදිහත් අයට ද මෛත්‍රිය පතුරුවන්න.)

පියවර 4

මම නිදුක් වෙම්වා !
නීරෝගී වෙම්වා !
සුවපත් වෙම්වා!
මාගේ මවුපිය ගුරුවර හිතමිතුරෝ ද මැදිහත් අය ද, හිතවත් අය ද, අහිතවත් අය ද, නිදුක් වෙත්වා !
නීරෝගී වෙත්වා !
සුවපත් වෙත්වා !

(මෙලෙස අහිතවත් අයට ද මෛත්‍රිය පතුරුවන්න)

පියවර 5

මම නිදුක් වෙම්වා !
නීරෝගී වෙම්වා !
සුවපත් වෙම්වා !
මා මෙන් ම සියලූ සත්ත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා !
නීරෝගී වෙත්වා !
සුවපත් වෙත්වා !

(මෙලෙස සියලූ ම සතුන්ට මෛත්‍රිය පතුරුවන්න)

මේ අයුරින් හොඳින් භාවනා කිරීමට පුරුදු වූ පසු මෙත් සිත ඔබ තුළ තහවුරු වෙයි. ගැටෙන සුලූ සිතුවිලි තුරන් වී ඔබ සැමගේ මිතුරකු බවත් හැම දෙනා ම ඔබේ මිතුරන් බවත් ඔබට දැනෙන්නට පටන් ගනී.

මෙත් සිත ඇති තැනැත්තා සුවසේ නිදයි. සුවසේ පිබිදෙයි. පාපී සිහින නොදකියි. මනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රිය වේ. අමනුෂ්‍යයන්ට ද ප්‍රිය වේ. දෙවියෝ මෙත් සිත් ඇත්තා රැක ගනිති. ඔහුට ගින්නෙන්, වස විසෙන්, අවි ආයුධවලින් හානියක් වන්නේ නැත. ඔහුගේ සිත ඉක්මනින් සමාධිගත වෙයි. මුහුණ පැහැපත් වේ. හෙතෙම මුලාවෙන් තොර ව මිය යයි. මරණින් මතු බඹලොවඋපදියි. මෙසේ මෙත් වැඩීමේ අනුසස් 11 ක් ඇතැයි බුදු දහමේ සඳහන් වේ. ළමා කාලයේ සිට ම අපි මෙත් වැඩීමට පුරුදු වෙමු.