10 - දේව රාජ්‍යය

ජේසුස් වහන්සේ දේව රාජ්‍යය ප්‍රකාශ කළ සේක. උන්වහන්සේගේ වචන හා ක්‍රියාවල හරය වූයේ දේව රාජ්‍යයේ උදාව ය. දේව රාජ්‍යය උරුමකර ගැනීමට සියලූ දෙනා ම කැඳවා ඇත. දේව රාජ්‍යය දිනා ගැනීමට කැපවීමෙන් කටයුතු කළ යුතු වෙමු. දේව රාජ්‍යය තුළ දැකිය හැකි වටිනාකම් ජේසුස් වහන්සේ උපමා මගින් ඉගැන්වූ සේක.

  • වපුරන්නා පිළිබඳ උපමාව (ලුක් 8:5-8)
  • නිධානය, මුතු ඇටය සහ දැල පිළිබඳ උපමා (මතෙව් 13:44-50)

වපුරන්නා පිළිබඳ උපමාව

මෙම උපමාව මගින් දේව රාජ්‍යයේ වර්ධනයට ඇති බාධා සහ දේව වචනය පිළිබඳ ව තිබිය යුතු ආකල්ප විස්තර කරයි. අප දේව වචනයට සාවදානව ඇහුම්කන් දිය යුතු වෙයි. ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වයට විවෘත වන තරමට අප තුළ නව ජීවනයේ බීජ සරු ලෙස වර්ධනය වෙයි.

 

නිධානය පිළිබඳ උපමාව

මෙම උපමාව මගින් පෙන්වා දෙන්නේ දේව රාජ්‍යය ලබා ගැනීමට අප සතු සැම දේ ම පරිත්‍යාග කිරීමට අප සුදානම් විය යුතු බව ය. නිධානය සැඟවී ඇති කුඩා දෙයක් වුව ද එය ඉතා වටිනා මිල කළ නොහැකි දෙයකි. දේව රාජ්‍යය යනු විශාල ලෞකික රාජ්‍යයක් නොවුව ද එහි වටිනාකම තක්සේරු කළ නොහැකි දෙයක් බව අප අවබෝධ කර ගත යුතු ය.

 

මුතු ඇටය පිළිබඳ උපමාව

මෙම උපමාව මගින් අපට පෙන්වා දෙන්නේ ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ඇති වටිනාකම යි. වෙළෙන්දා තමා සතු සියල්ල විකුණා අමිල වූ මුතු ඇටය මිල දී ගත්තේ එබැවිනි. ඒ අනුව දේව රාජ්‍යය සොයන්නෙකුට තමන් සතු දේ ත්‍යාග කිරීමේ අභියෝග පවතියි.

 

දැල පිළිබඳ උපමාව

ධීවරයන් විසින් පිරුණු දැල වෙරළට ඇද, හොඳ මසුන් භාජනවලට එකතු කොට නරක මසුන් ඉවත් කරන්නා සේ ම දේව රාජ්‍යයේ පැමිණීමත් සමග ම සිදු වන්නා වූ අවසාන විනිශ්චය හේතු කොට ගෙන දමිටුවන්ගෙන් අදමිටුවන් වෙන් කොට, ඔවුන්ට ලැබිය යුතු ඵල විපාක දෙනු ලබන බව මෙම උපමාව අපට උගන්වයි.

ශුද්ධ වූ ලුක් තුමා පමණක් සඳහන් කරන උපමා කිහිපයක්;

  • යහපත් සමාරියා පිළිබඳ උපමාව (ලුක් 10:25-37)
  • නැතිවුණු පුත්‍රයා පිළිබඳ උපමාව (ලුක් 15:11-22)
  • ධනපතියා සහ ලාසරස් පිළිබඳ උපමාව (ලුක් 16:19-31)