දත්ත සමුදාය (Database) - 1 කොටස - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

දත්ත සමුදාය (Database) - 1 කොටස

දත්ත සමුදාය (Database)

දත්ත (Data) යනු කුමක්ද?
දත්ත යනු විශේෂිත කුඩා තොරතුරු ඒකක එකතුවකි. එය වචන, අංක, සංකේත, පිංතූර වැනි විවිධ ආකාරවලින් පැවතිය හැකිය. එය කඩදාසි කැබලි හෝ විද්‍යුත් මතකය ආදියෙහි ගබඩා කළ හැකිය. 'දත්ත' යන වචනය ආරම්භ වී ඇත්තේ 'දත්ත' යන වචනයේ තේරුම 'තනි තොරතුරුක්' යන්නෙනි. පරිගණනයේදී, දත්ත යනු කාර්යක්ෂම චලනය හා සැකසීම සඳහා ආකෘතියකට පරිවර්තනය කළ හැකි තොරතුරු ය. දත්ත එකිනෙකට හුවමාරු වේ.

දත්ත සමුදාය (Database)

දත්ත සමුදාය යනු පහසුවෙන් උකහා ගත හැකි වන පරිදි සංවිධානය වී ඇති එකිනෙකට සම්බන්ධ දත්ත එකතුවකි. මෙය අදාළ දත්ත එකතුවක් වන අතර දත්ත යනු තොරතුරු නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා සැකසිය හැකි කරුණු හා සංඛ්‍යා එකතුවකි. තොරතුරු නිෂ්පාදනය කිරීමේදී දත්ත ආධාරක වන අතර එය කරුණු මත පදනම් වේ. නිදසුනක් වශයෙන්, සියලුම සිසුන් ලබාගත් ලකුණු පිළිබඳ දත්ත අප සතුව ඇත්නම්, අපට ඉහළම ලකුණු සහ සාමාන්‍ය ලකුණු පිළිබඳව නිගමනය කළ හැකිය. 

දත්ත සමුදාය ආකාර 2 කි

 1. හස්තමය දත්ත සමුදාය (Manual database) - හස්තමය දත්ත සමුදාය (Manual database) යනු කඩදාසි මත පදනම් වූ දත්ත මත පදනම් වූ දත්ත සමුදායකි. උදාහරණයක් ලෙස දුරකථන පොත. හස්තමය දත්ත සමුදායෙහි ලක්ෂණ පහත පරිදිය.
  • භෞතික ගබඩා ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් සීමා කර ඇත
  • සියලුම වාර්තා හරහා අතින් සෙවීමට ටික වේලාවක් ගත විය හැකිය
  • නිශ්චිත නිර්ණායකයක් සෙවීම දුෂ්කර ය. සෑම වාර්තාවක්ම අතින් බැලීමට සිදුවේ.
  • දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම ඉතා අපහසුය
  • එක් නිර්ණායකයකට වඩා දත්ත වර්ග කිරීම දුෂ්කර ය.
  • වෙනස්කම් අතින් කළ යුතුය. 
  • පිටපත් ලිවුවහොත් වාර්තා අවුල් සහගත විය හැකිය.
  • වාර්තා නැතිවීම හෝ වැරදි ලෙස ගොනු කිරීම ඒවා සොයා ගැනීම දුෂ්කර කරයි
  • එකම ආරක්ෂාව වනුයේ වාර්තා අගුළු දැමීමයි
  • සෑම පිටුවක් / කාඩ්පතක්ම නැවත ලිවීමට හෝ ඡායා පිටපත් කිරීමට සිදු වන බැවින් උපස්ථයක් සෑදීම දුෂ්කර ය. එනම් උපස්ථ කිරීමේදී අමතර ගබඩා ඉඩක් අවශ්‍ය වේ.
 2. ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය (Electronic database)ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය (Electronic database)  යනු සංවිධානාත්මක හා ව්‍යුහාත්මක ස්වරූපයෙන් අප පරිගණකයේ ගබඩා කළ දත්ත වන අතර එය වේගය සහ පහසුව අනුව වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වේ. දත්ත ඉලෙක්ට්‍රොනික ආචයන මාධ්‍යයක් තුළ තැන්පත් කර තබා ගැනීම ලෙස ද මෙය නිර්වචනය කළ හැකිය.  ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායෙහි ලක්ෂණ පහත පරිදිය.
  • විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් රඳවා ගත හැකිය.
  • නිශ්චිත වාර්තාවක් සොයා ගැනීමට ඉතා වේගවත්ව සිදු කළ හැකිය.
  • නිශ්චිත නිර්ණායකයක් පහසුවෙන් සෙවිය හැකිය. උදා: "ශ්‍රී ලංකාවෙහි වෙසෙන සියලු දෙනා"
  • දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. උදා: 'වඩාත්ම ජනප්‍රිය විකුණුම් අයිතමය'
  • බහුවිධ නිර්ණායක මත දත්ත නැගීමේ හෝ බැසීමේ අනුපිළිවෙලට වර්ග කළ හැකිය
  • වාර්තාවක් පහසුවෙන් යාවත්කාලීන කිරීමට හෝ සංශෝධනය කිරීමට හැකිය. උදා: නිවස මාරු කිරීමෙන් පසු පාරිභෝගිකයාගේ ලිපිනය
  • වාර්තා ආරක්ෂිතව ගබඩා කර ඇත, අවශ්‍ය විට ඒවා ලබා ගත හැකිය.
  • මුරපද භාවිතයෙන් දත්ත සමුදාය සුරක්ෂිතව තබා ගත හැකිය.
  • දත්ත නැති වූ විට උපස්ථයක් සෑදීම පහසුය.

 

හස්තමය දත්ත සමුදාය

ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය

කාර්යක්ෂමතාවය (Eficiancy)

අඩුය

වැඩිය

නිරවද්‍යතාවය (Accuracy)

අඩුය

වැඩිය

විශ්වාසනීයතාව (Reliability)

අඩුය

වැඩිය

දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමේ හැකියාව (Ability to analyze data)

අඩුය

වැඩිය

දත්ත නැවත එක් කිරීම (Data recovery)

අපහසුය

පහසුය

දත්ත මකා දැමීම හා යාවත්කාලීන කිරීම (Delete and Update data)

පහසුය

අපහසුය

දත්ත තැන්පත් කිරීමේ ආචයන ධාරිතාවය (Data storage)

වැඩිය

අඩුය

මිනිස් ශ්‍රමයේ අවශ්‍යතාවය (Need of human)

වැඩිය

අඩුය

උපස්ථ පිටපත් (Backups)

ලබාගත නොහැකිය

ලබාගත හැකිය

දත්ත හවුලේ භාවිතය (Data sharing)

සිදුකළ නොහැකිය

සිදුකළ හැකිය