ආචාර්ය සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මහතා

ආචාර්ය සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මහතා

අධ්‍යාපනයේ පියා යනුවෙන් විරුදාවලිය ලැබූ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෙකු වන මෙතුමා 1884 ඔක්තොම්බර් 13 වන දින දකුණු පළාතේ දී අම්බලංගොඩ හා බලපිටිය අතර පිහිටි ගම්මානයක් වූ රන්දොඹෙහිදී උපත ලැබුවේය.මෙතුමාගේ මුල්නම වූයේ් ආචාර්ය ක්‍රිස්ටෝෆර් විලියම් විජයකෝන්ය.මෙතුමාගේ පියා ජෝන් ඩැනියෙල් විජයකෝන් මහතා වූ අතර මව එමිලි විජේසිංහ මහත්මිය වූයේය.ඔහු ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ලද්දේ රන්දොඹෙහි වෙස්ලියානු මිෂනාරී පාසැලෙනි.පසුව ඔහුට ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඇතුළුවීමට අවස්ථාව ලැබිණි.

මෙතුමා ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමයේදී පත්වූ මුල්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා විය.කුඩා ජල පහරක් මෙන් ඇරඹුණු ඔහුගේ ජිවිතය නිමා කළේ සියල්ලන්ගේම පිපාසාව නිවන මහ ගංගාවක් වීමෙනි. එමෙන්ම සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මමහතා මන්ත්‍රී සභාවේ ජාතිික ඇඳුම ඇඳිි පළමු අමාත්‍යවරයා විිය. අධ්‍යාපනයේ පියා ලෙසද විරුදාවලි ලැබූ මෙතුමා 1884 ඔක්තොම්බර් 13 සිට 1956 සැප්තැම්බර් 23 දක්වා ලාංකාවේ නීතීඥයෙකු වශයෙන් කටයුතු කළ මෙතුමා ඉන්පසුව දේශපාලනයට පිවිසුණේය.එහිදී 1923 වසරේදී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථා දායක සභාවට හා රාජ්‍ය කවුන්සලයටද තේරී පත්විය. සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මහතා ලංකාවේ අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා වශයෙන් වරප්‍රසාද අඩු ළමයින් සඳහා නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබා දීමට පනත් සංශෝදනයකිරීමටද ඔහුට හැකියාව ලැබිණි.

1945 ජූලි මාසයේදී නිිදදහස් අධ්‍යාපන පනත සම්මත වූ අතර දසදහසක් දූ දරුවන්ගේ් මෙන්ම ඔවුන්ගේ් දෙමාපිියන්ගේ ද අපේක්ෂා මල්ඵල ගන්වමිින් එම වර්ෂයේ් ඔක්තොම්බර් පළමු දිින සිට එය බලාත්මක කෙරිණි.පහත දැක්වෙනනේ් මෙම පනත මගින් අපේක්ෂා කෙරුණු කරුණු කිහිපයකි.

  • පළමු ශ්‍රේණියේ සිට විශ්ව විද්‍යාලය දක්වාම අධ්‍යාපනය නොමිලේ ලබාදීම.පළමු ශ්‍රේණීයේ සිිටම විශ්ව විද්‍යාලය දක්වාම අධ්‍යාපන නොමිිලේ් ලබා දිීම මගිින් මෙරට සියලුම අඩු ආදායම් ලබන දිළිඳු පවුල්වල දරු දැරියන්ට තම ජීවිිතය වෛනස් කර ගැනීමට මහඟු පිිටුවහලක් විය.
  • ප්‍රාථමික පාාසල්වල ඉගැන්වීම් මව්භාෂාවෙන් සිදුවිිය යුතු වීම තමන්ගේ් භාෂාව වූ මව්බසන් අධ්‍යාපනය ලබා දීමෙන් චචින්තන හැකියාව දියුුණු කළ හැකිවිිය.
  • පොදු විෂය නිර්දේශ සැකසීම
  • තුන්වන පන්තියේ සිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව සෑම පාසලකම ඉගැන්විම.                                                                                              සෑම ජනයාම භාවිත කළ සිංහල භාෂාව ජනප්‍රියම භාෂාව යන මතය මගින් දේශපාලකයිින්ට ඡන්ද ලබා ගැනීමට මාතෘකාවක් වුවද සිංහල මෙන්ම අනෙකුත් භාෂාද අවශ්‍ය වන බව හේතුවෙන් තුන්වන පන්තියේ සිටම ඉංග්‍රීසි භාෂාව සැම පාසලකම ඉගැන්වීය.
  • චිිත්තවේගයන් ගැන අධ්‍යාපන ප්‍රායෝ්ගික මෙන්ම බුද්ධිමය අධ්‍යාපනය තරම්ම වැදගත් විම.
  • විෂය බාහිිර කටයුතුද සංවිධානය කර ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • ගුරු පුහුණුව සඳහා ගුරු විද්‍යාල පිිහිිටුවා ක්‍රියාත්මක කරවීම
  • සෑම පාසලක් සඳහාම ක්‍රීඩා පි ලබා දීම.

ඒවගේම මොහු රටපුරාම මධ්‍ය මහා විද්‍යාල විශාල සංඛ්‍යාවක් බිහිකරවීමට සමත්විය. ඔහුුගේ අවශ්‍යතාව වූයේ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයක් සෑම ගමකම ඇති කිරීමයි. මෙතුමාගේ වර්ෂ 16ක අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ කාලවකවානුවේදි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ස්ථාපිිත කිරිමටත් පැරණි කල තිබූ පිරිවෙන් වැඩිදියණු කිරීමටත් ඔහුට හැකිියාව ලැබිණි.කන්නන්ගර මහතාගේ නිදහස් අධ්‍යාපන යෝජනාා වලිින් වැඩිකල් නොගොස්ම ප්‍රථිඵල ලැබිණි.

1931 - 1947 දක්වා කාලය තුළ සේ්වය කළ ඔහු 1947 වර්ෂයේ අතුර මැතිවරණයෙන් පරාජජයට පත්විය.පසව 1952 මහමැතිවරණයේදී ජයගෙන නැවත වරක් පාර්ලි ඇතුඵත්විය.

මෙතුමා 1969 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් 23 දින අප අතරින් සමුගත්තේ්ය. ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මහතාගේ් ගුණ සිහි කිිරීමට හා වර්තමාන හා අනාගත ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීිම පිණිස 2012 වසරේ්දි සී.ඩබ්.ඩබබ්. කන්නන්ගර ගුණසමරු පදනම පිහිිටුවිය.


කතෘ : dilmi diwmini
ලිපිය : තොරතුරක්
කියවූ ගණන : 17,205
කැමති ගණන : 1