පැන්ඩා සත්ත්වයා

පැන්ඩා සත්ත්වයා

පැන්ඩා වන්ගේ විද්‍යාත්මක නාමය තමයි...Aliuropoda melanoleuca.

ඔවුන් වාසය කරන්නේ සිසිල්  දේශගුණික කඳුකර  ප්‍රදේශවල 

මෙයාලාගේ ප්‍රධාන ආහාරය තමයි උණ ගස්වල කොළ සහ ගොබ.

ඇතැම්  අවස්ථා වලදී ඔවුන්  විවිධ  එළවළු  හා පළතුරු  වර්ගද ආහාරයට ගන්නවා

මෙම පැන්ඩාවන්  වළස් විශේෂයක්  ලෙසද සත්ත්ව  විද්‍යාඥයන්  පවසනවා

වැඩුනු ගැහැනු  පැන්ඩාවෙක් 75/100Kgඅතරද වැඩුණු  පිරිමි පැන්ඩාවෙක් 90/130Kgවන බරකින් යුතුයි .

මෙයාලාගේ වනාන්තර වල ජීවත්වන  සාමාජිකයන්ගේ  ආයු කාලය අවුරැදු15/20අතර කාලයක් උනාට සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය ක ජීවත් වෙන සතුන් වසර30ආසන්න කාලයක් ජීවත් වෙනවා

 පැන්ඩාවන්  මිහිමතින් වඳ වී යෑමට හේතුව එයාලගේ ජීවන වාසස්ථාන  අහිමි වීමලු.මූලිකවම මිනිස්ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන්ලු.

වර්ෂ1957සිට චීනයේ පැන්ඩාවන්  ආරක්ෂා  කිරීමට  පියවර ගෙන තිබෙනවා...සිචුආන් පලාතේ සංරක්ෂණ සහ අභිජනන මධ්‍යස්ථානයක් ද පිහිටුවා තිබෙනවා.


කතෘ : Sanjeewanee Abeyrathne
ලිපිය : පාසලට අදාල ලිපියක්
කියවූ ගණන : 1,910
කැමති ගණන : 0