Singular plural Part- iv (GK-31)

ENGLISH

SINGULAR

PLURAL

METHODS

Part - iv 

 

ඇතැම් ශබ්ද

ඒකවචන බහුවචන

දෙකෙහි එකම 

රූපයෙන් සිටී.

 

නිදර්ශන:

cod,

ගුලිය,

මෝරා, 

මෝර,

කොඩ් නම් මත්ශ්‍යයා 

 

deer,

මෘග,

මෘගයා,

මුවා, 

මුව,

මුව වර්ගයේ සතා ,

මිග, 

ශාරංග.

 

fish,

මාලු,

මාළු,

මාළුවා,

මාළුවා ගේ

ශරීරමාංශය,

මස්,

මස්ටකයා,

මත්ස්‍ය,

මත්ස්‍යයා,

කූරියා,

මින්,

මින,

පිළි.

 

heathen,

අශිෂ්ටයා,

මිත්‍යාදෘෂ්ටිකයා,

ක්‍රිස්තු ලබ්ධිය නොඅදහන්නා,

මිලේච්චයා,

මිසදිටුවා,

මිත්‍යාදෘෂ්ටිකයා. 

 

salmon,

 සැමන් මත්ස්‍ය වර්ගය

 

sheep,

(දේවගැති තැනගේ)

ශ්‍රාවක පිරිස,

මෙණ්ඩක,

බැටළුවා,

බයගුල්ලා.

 

swine,

ඌරා

 

trout,

මිරිදිය මාළු වර්ගයක් 

 

brace,

ජෝඩුව,

තොරපනය,

කුට්ටම,

රුවල් කඹය,

පාන බලය,

බුරුමය,

බන්ධනය.

 

dozen,

දුසිම,

දොලස 

 

gross,

සාකල්‍ය,

දුසින් දොලහ 

 

head,

ස්ථානය,

සිර,

සිරස,

(මූදු) තුඩුව,

(මත්පැනෙහි නඟින)

පෙන,

(ගෙඩියක) මුඛය,

(ඉස) ඉද්දර,

හිස,

හිස වැනි දේ,

මාතෘකාව,

මස්තක, 

මුල 

 

yoke,

ගොන් බාන,

දාසභාවය,

අවහිරය,

ශකටධූරය,

ඉඟ,

විය,

වියදණ්ඩ,

වියකර,

වියකර වැනි දේ,

වියගහ,

විශාල බර,

බාන,

බන්ධනය,

දණ්ඩ.

 

hundred-weight,

හොණ්ඩරය

 

thousand,

දාහ,

දහස,

 සහස්,

සහස්‍ර,

සහස්‍රි,

සහශ්‍ර 

 

twenty head of cattle:

ගවරැලක විසිදෙනෙක් ගවයෝ 

 

head:

රංචුවටඅයත් තනි එකා,

රංචුවක තනි තනි සත්තු

 

මේවා යෙදෙන හැටි: 

 

that cod

ඒ කොඩා

 

those five cod

ඒ පස්දෙනෙක් කොඩ්ඩු  

 

that deer

ඒ මුවා

 

that deer

ඒ මුවෝ 

 

that heathen

ඒ අන්‍යලබ්ධිකයා

 

those

many heathen

ඒ බොහෝ අන්‍යලබ්ධිකයෝ

 

that fish

ඒ මසා

 

those fish

ඒ මස්සු 

 

this sheep

මේ බැටළුවා

 

these ten sheep

මේ දශ දෙනෙක් බැටළුවෝ 

 

this brace of birds

මේ කුරුළු ජෝඩුව

 

these

four braces of birds

මේ කුරුළු ජෝඩු හතර

 

one yoke of oxen

ගොන් බානක්

 

ten yokes of oxen

ගොන් දශ බානක් 

 

one dozen

එක් දුසිම

 

ten dozen

දුසිම් දහයක් 

 

two

scores and five

හතලිස් පහ 

 

three

thousand Rupees

රුපියල් තුන්දාහක්

 

two

hundred Rupees

රුපියල් දෙසීයක්

 

two stone

ස්ටෝන් දෙකක්

(14Lbs=01Stone)

 

 

සංඛ්‍යාශබ්ද හා සමාස වූ

නාම පද ඒකවචනයෙන්:

a five-rupee note

රුපියල් පහේ නෝට්ටුව 

 

a ten-year-old boy

දස හැවිරිදි ළමයා

 

the

three-month-old

puppy

තුන් මැසි බලු පැටියා 

 

a three-foot rule

අඩිතුනේ කෝදුව 

 

an eight-day clock

අට දිනක් දුවන බිත්ති ඔරලෝසුව 

 

three-pound weight

රාත්තල් තුනක බර 

 

(five-rupees note -

 

මෙසේ 's' අකුර

යොදා භාවිතය වැරදි ය.)

 

 

සමහර

ශබ්දවලට ඇත්තේ

බහුවචන රූප

පමණි.

ඒවා වර්ග

හතකට බෙදේ.

 

නිදර්ශණ 1:

අවයව

කිහිපයක් ඇති

උපකරණ:

 

 

a)

අඬුව

pincers

/පින්'ස:ස්/

 

 

b)

කතුර

scissors

/සි'ස:ස්/

 

 

c)

මහකතුර

shears

/ශිඅ:ස්/

 

 

d)

කතුර

snuffers

/ස්න'ෆ:ස් /

(පහන් තිර මට්ටම්

  කර කපන කතුර) 

 

 

e)

දික් අඬුව

tongs

/ටොංස් /   

 

 

f)

කුඩා අඬුව

tweezers

/ට්වී'ස:ස් /

 

 

නිදර්ශණ 2:

ඇඳුම් ආයිත්තම්:

 

breeches

/බ්‍රිචිස්/                  

සරුවාලය

කොට කලිසම 

 

drawers

/ඩ්‍රො:අ:ස්/  

යට කලිසම,

 

pantaloons

/පැන්'ලූන්ස්/  

ජංඝාපරිධානය 

(තද කලිසම) 

 

trappings

/ට්‍රැපිංස්/ 

ඇත් අස් ආදීන්ගේ

සැරසුම,

භූෂාව,

පරිෂ්ටෝමය.

 

trousers

/ට්‍රඋස:ස් /

කලිසම 

  

 

නිදර්ශන 3:

ලෙඩ රෝග:

 

measles

/මිස්ල්ස්/

සරම්ප

 

mamps

/මම්ප්ස්/

අඩප්පර,

කම්මුල්ගාය

 

smal-pox

/ස්මෝල් පොක්ස්/

වසූරිය

 

( small-pos යනු මෙහි

මුල් ව්‍යවහාරයයි.)

 

staggers

/ස්ටැ'ග:ස්/

(අශ්වයන්ට හැදෙන ලෙඩක්)

  

නිදර්ශන 4:

ශරීරාවයව:

 

bowels

/බඋවල්ස්/

බඩවැල් 

 

entrails

/එන්ට්‍රෙඉල්ස්/

අතුනුබහන් 

 

giblets

/ගිබ'ලට්ස්/

(තාරා ආදී සතුන් ගේ)

පීකුදු 

 

intestines

/ඉන්ටෙස්ටින්ස්/

බඩවැල් 

 

tonsils  

දිව මුල උගුර දෙපසේ

මස් රොදවල් 

 

 

නිදර්ශන 5:

ක්‍රීඩා වාචක ශබ්ද:

 

billiards

/බිලි'අඩ්ස්/

බිලියඩ් ක්‍රීඩාව                

 

draughts

/ඩ්‍රාෆ්ට්ස්/

දාම් ඇදීම

 

 

නිදර්ශන 6:

විද්‍යාත්මක:

 

ethics

/එතික්ස්/

ආචාර විද්‍යාව 

 

metaphysics

/මෙ'ටෆිසික්ස්/

අඔයාත්ම ව්ද්‍යාව 

 

physics

/ෆිසික්ස්/

භෞතික විද්‍යාව

 

politics

/පොලිටික්ස්/

දේශපාලන විද්‍යාව 

 

 

නිදර්ශන 7:

ඉහත ඒවාට

බාහිර බහුවචනාන්ත

ශබ්ද:

 

annals

/ඇ'නල්ස්/

වාර්ෂිකවෘත්තාන්තය,

පුරාවෘක්ත කථා 

 

ashes

/ඇශිස්/අළු,   

 

assets

/ඇ'සට්ස්/

සියලු වත්කම,

 

chaps

/චැප්ස්/හතු 

 

auspices

/ඕස්පිසිෂ්/

අනුග්‍රහය,

ආරක්ෂාව   

 

chattels

/චැ'ටල්ස්/

චංචල දේපල

(ඒ ඒ තැන ගෙන

යතහැකි බඩුබාහිරාදිය)

 

contents

/'කන්ටෙන්ට්ස්/

පටුන, සුචි පත්‍රය,

අඩංගු දෑ 

 

credentials

/ක්‍රිඩෙන්ශෙල්ස්/

ශක්ෂිපත්‍රය   

 

downs

/ඩඋන්ස්/

හෙල්, පිට්ටනිය,

පතනය 

 

dregs

/ඩ්‍රෙග්ස්/

බොර, මංඩි   

 

embers

/එම්"බ:ස්/

ගිනි අඟුරු 

 

environs

/එන්වය'රන්ස්/

වටා පෙදෙස,

 

hustings

/හස්ටිංස්/

ඡන්ද විමසන තැන 

 

lees

/ලීස්/මංඩි, බොර

 

mews

/මිව්ස්/අශල් පොල

(එළිමහනෙ රවුමට පිහිටි)

 

nuptials

/නප්'ශල්ස්/

විවා මඟුල 

 

suds

/සඩ්ස්/

සබන් පෙණ

 

proceeds

/ප්‍රොඋයිඩ්ස්/

ව්‍යාපාරයකින්

ලත් ලාභය 

 

thanks

/තැංක්ස්/ස්තුතිය

 

statistics

/ස්ටැටිස්ටික්ස්/

සංඛ්‍යාලේඛනය,

ගණන් වාර්තාව

 

shambles

/ශැම්'බල්ස්/

මධ්‍යස්ථානය,

අංගානිය

 

victuals

/විට්ල්ස්/

ආහාර පාන                 

 

thews

/ත්යුෂ්/

ශරීරයේ  ශක්තිය

(මාංශපේශීන්ගේ)

 

wages

/උවෙඉජිස්/

වටුප

 

tidings

/ටඉඩිංස්/

ප්‍රවෘතිය,

වෘතාන්තය

 

a living

wage

(ඒක වචන)

ජීවත් වීමට

සෑහෙන තරම් වූ

වැටුපක්

( යන්න යන පදය

හා එක් වූ විට

ඒකවචනයෙහි ද

යෙදේ.)

  

  

සමහර නාමයනට

බහුවචන රූප

දෙකක් ඇත.

ඒ දෙකෙහි

තේරුම් දෙකකි.

 

color

/ක'ල/

පැහැය               

 

colors

/ක'ල:ස්'/

පැහැය වර්ග,

හේවා කණ්ඩායමේ

කොඩිය 

 

custom

/කස්'ටම්/

සිරිත,

පුරුද්ද

 

customs

/කස්'ටම්ස්/

සිරිත්,

බද්ද 

 

effect

/ඉෆෙක්ට්/

ඵලය,

විපාකය

 

effects

/ඉෆෙක්ට්ස්/

ඵල,

බඩුමුට්ටු 

 

ground

/ග්‍රඋන්ඩ්/

බිම

             

grounds

/ග්‍රඋන්ඩ්ස්/

වටා ඇවුරු බිම,

හේතු යුක්ති,

මංඩි 

 

letter

/ලෙ'ට/

ලියුම,

අකුර       

 

letters

/ලෙ"ට:ස්/

ලියුම්,

අකුරු,

සනේදශපත්‍රය,

සාහිත්‍ය  

 

manner

/මැ'න/

ශෛලිය                   

 

manners

/මැ'න:ස්/

ක්‍රම,

චාරිත්‍ර විධි  

 

moral

/මො'රල්/

උපදේශය       

 

morals

/මො'රල්ස්/

උපදේශ,

හැසිරීම,

චරිත 

 

number

/නම්'බ/

ඉලක්කම                 

 

numbers

/නම්'බස්/

ගණන්,

කව් පද 

 

pain

/පෙඉන්/

දුක්,

වේදනා         

 

pains

/පෙඉන්ස්/

දුක්වේදනා,

විළිරුජාව,

උත්සාහය

  

part

/පාට්/

කොටස                 

 

parts

/පාට්ස්/

කොටස් ,

ශක්තිය 

 

premise

/ප්‍රෙමිෂ්/

තර්කයක

පූර්වාවයවය

 

premises

/ප්‍රෙමිසිස්/

තර්ක පූර්වාවයව,

ගෘහ පරිසරය 

 

quarter

/ක්වො'ට/

සතරෙන් පංගුව   

 

quarters

/ක්වෝ'ට'ස්/

සතරෙන් පංගු,

වාසස්ථානය 

 

spectacle

/ස්පෙක්'ට'කල්/

පෙනෙන දෑ 

   

spectacles

/ස්පෙක්'ට'කල්ස්/

පෙනෙන දෑ,

ඇස ලන කන්නාඩිය

 

Continuing next

part iii>>>

ගුණපාල කුමාරසිංහආරච්චිගේ (GK-31)  

 


කතෘ : කුමාරසිංහආරච්චිගේ ගුණපාල
ලිපිය : පාසලට අදාල ලිපියක්
කියවූ ගණන : 297
කැමති ගණන : 0