සංඛ්‍යානයේදී දත්ත ඉදිරිපත් කරන ක්‍රම - 11-වසර ගණිතය

සංඛ්‍යානයේදී දත්ත ඉදිරිපත් කරන ක්‍රම

සංඛ්‍යානයේදී ප්‍රධාන වශයෙන් දත්ත ඉදිරිපත් කරන ක්‍රම දෙකකි.

01.වගු මාර්ගයෙන්

02.රුප සටහන් / ප්‍රස්ථාර

 

01.දත්ත වගු ගත කිරීම

පර්යේෂණයෙන් අප රැස් කර ගන්නා දත්ත විශාල ප්‍රමාණයකින් යුක්ත වන අතර ඒවායේ පිළිවෙලක්ද නැත.එබැවින් එම දත්ත ඇසුරින් පැහැදිලි අවබෝධයක් අපට ලබා ගත නොහැක.එම නිසා එවැනි සංකීර්ණ වූ දත්ත පිළිවෙලකට සකස් කර ගැනීමෙන් එම දත්ත වල ඇති විශේෂ ගුණාංග හදුනා ගෙන ඉන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගත හැක.අප විසින් පිළිවෙලක් නොමැතිව රැස් කර ගන්නා ලද දත්ත ජෙදයකින් දක්වනාවට වඩා ඒවා වගුවක් මාර්ගයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම පැහැදිලි අවබෝදයකට මග පාදයි.

 

නිදසුන් : 1970/1971 /1972/1973/1974 යන වර්ෂ වලදී ලංකාවේ මධ්‍යම විද්‍යාල ,මහා විද්‍යාල ,විද්‍යාල සංඛ්‍යාව මෙසේය.1970/1971 හා 1972 යන වර්ෂ වල ලංකාවේ තිබූ මධ්‍යම විද්‍යාල සංඛ්‍යාව 66 කි.1973 දී 69 වූ මෙය 1974 දී 58 ක් විය.මහා විද්‍යාල 1970 දී 1380 ක්ද 1971 දී 1471 ක්ද 1972 දී 1512 ක්ද 1973 දී 1542 ක්ද 1974 දී 1599 ක්ද විය.විද්‍යාල සංඛ්‍යාව 1970 දී 7302 ක්ද 1971 දී 7048 ක්ද 1972 දී 6973 ක්ද 1973 දී 6970 ක්ද 1974 දී 6914 ක්ද විය.

මෙසේ දත්ත ජේදයක් ලෙස පෙන්වා ඇති විට එය කියවීමටත්,තේරුම්  ගැනීමටත් අපහසු වේ.අපි මෙය වගුවක් ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කර බලමු.

වර්ෂය මධ්‍යම විද්‍යාල මහා විද්‍යාල විද්‍යාල
1970 66 1380 7302
1971 66 1471 7048
1972 66 1512 6973
1973 59 1542 6970
1974 58 1599 6914

 

දැන් පෙරට වඩා දී ඇති දත්ත තේරුම් ගැනීමට පහසුයි නේද?

 

දත්ත වගුවක වාසි

1.සිමිත් ඉඩ ප්‍රමාණයක් තුල විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ක්‍රමවත්ව සහ කාර්යක්ෂමව ඉදිරිපත් කල හැකිය.

2.දත්ත පුනරවර්තව දීම වලක්වා ගත හැකිය.

3.අවශ්‍ය දත්තය ඇති ස්ථානය එකවරම ඉතා පහසුවෙන් සොයා ගත හැකිය.

4.දත්ත සංසන්දනය ඉතා පහසු වේ.

5.දත්ත වල වෙනස්කම් පිළිබදව පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගත හැකිය.

 

දත්ත වගු ගත කිරීමේදී අනුගමනය කල යුතු නීති රීති

1.වගු අංකය යෙදීම.එය වගුවට ඉහලින් හෝ වගුවේ වම කෙලවරේ දැමිය යුතුය.

2.මාතෘකාව යෙදීම.කියව තේරුම් ගත හැකි ලිහිල් වූ කෙටි වූ මාතෘකාවක් විය යුතුය.

3.ප්‍රභවය නැතහොත් මූලය සදහන් කිරීම.තොරෝතුරු වල විශ්වාසී භාවය

තහවුරු විමටත් ඒ පිළිබදව වැඩි  තොරතුරු සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට එය පහසු වීමටත් මූලයවගුවේ පහතින් දැමිය යුතුය.

4.සංඛ්‍යාවන්ගේ ඒකක වගුවට ඉහලින් දැමීම.රුපියල් දහස් ගණනින් ලියූ විට අගය දාහේ ඒවා වේ.

5.තීරු හා පේලි සදහා මාතෘකා දැමිය යුතුය.දිග මාතෘකාවක් නම් විශේෂ ලකුණක් මගින් සවිස්තරව වගුවේ පහතින් විස්තර කර අදාළ මාතෘකාව කෙටියෙන් දැමිය යුතු වේ.

6.වගුවේ තීරු හෝ පේලි වලට අදාල දත්ත සියල්ල ඇතුලත් කල යුතුය.

7.පාද සටහන් දැමිය යුතු වේ.

 

02.රුප සටහන් / ප්‍රස්ථාර මගින් දත්ත ඉදිරිපත් කිරීම

වගුවෙහි සංඛ්‍යා විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති විට ඒවා තේරුම් ගැනීමටත් එහි වැදගත් ලක්ෂණ හා සම්බන්ධතා එකවර අවබෝධ කර ගැනීමටත් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට එතරම් වැදගත් දෙයක් නොවේ.ඒවා තේරුම් ගැනීමට ඔහු උනන්දු වන්නේද නැත.සංඛ්‍යා විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති විට වගුවක් තේරුම් ගැනීමට තරමක හෝ බුද්ධියක් පුද්ගලයෙකුට තිබිය යුතුය.ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ සංඛ්‍යා පිළිබද සැලකිලිමත් වීම නොව සංඛ්යවන්ගෙන් අදහස් වන්නේ කුමක් දැයි දන ගැනීමටය.,මේ නිසා සංඛ්‍යා දත්ත පහසුවෙන් තේරුම් ගැනීමට හා අවබෝධ කර ගැනීමට භාවිත කරන ක්‍රමයක් ලෙස රුප සටහන් හා ප්‍රස්ථාර ඉදිරිපත් කල හැකිය.

ප්‍රස්ථාර වර්ග කිහිපයකි.

1.තීරු / ස්ථම්භ ප්‍රස්ථාර

  1. සරළ තීරු ප්‍රස්ථාර
  2. සංරචක තීරු ප්‍රස්ථාර
  3. බහු තීරු සටහන
  4. ප්‍රතිශතක තීරු සටහන

2.වෘත  ප්‍රස්ථාර

3.සිකිලිය රුප සටහන්

4.ලෝරන්ස් චක්‍රය

 සංඛ්‍යානය A/L Statistics

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
071-7556342 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)