විවිධ කර්මාන්තයන්හි යෙදෙන පද - 11-වසර සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

විවිධ කර්මාන්තයන්හි යෙදෙන පද

 

ශ්‍රී ලංකාව තුල ඈත අතීතයේ සිට ම විවිධ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍ර තුල තම එදිනෙදා ජිවිතයේ දී අවශ්‍ය ආහාර, මුදල් ආදිය සපයා ගැනීමේ අරමුණින් ජනයා විවිධ කර්මාන්ත වල නිරත විය. එහි දී තම අදහස අනෙකුත් තම සඟයා වෙත දිරිපත් කිරීම සදහා ඔවුන්ට ම ආවේණික වූ භාෂාවක් භාවිත කිරීමට සිදු විය. ඒ ආකාරයෙන් වර්ධනය වූ කර්මාන්ත කිහිපයක භාවිත වන වචන කිහිපයක් හදුනා ගනිමු.       

ධීවර කර්මාන්තය

1. අවර :- ඔරුවේ පසුපස කොටස

2. අවර :- හබල

3. අවර මන්ද :- මා දැලේ පසුපස ලණුව

4. ඇනිය මන්ද :- මා දැලේ ඉදිරිපස ලණුව

5. ඇනිය :- ඔරුවක ඉදිරි කොටස

6. ඉරාන් බෑම :- දැලක ඉරුණු තැන් සකස් කිරීම

7. ඉයත්තුව :- සුළග

8. ඊරුව :- සැඩ මාරියාව

9. එකවලියට :- එකාවාගේ

10. කටහර :- නපුරු

11. කලටි මොටනි :- ළමයි

12. කටුගල :- නැංගුරම

13. කරාවතුර :- හොදි

14. කුපත :- මුහුදේ තිබෙන ගල් තලාව

15. කෝඩු හිගන්නා :- මුහුදු යන කෝඩුකාරයා

16. කෝඩය :- වැස්ස

17. ගොඩකර :- ගොඩබිම

18. දිය හලුව :- ඔරුවේ වතුර ඉහන උපකරණය    

19. දෙදිය :- කලපු දිය හා මුහුදු දිය මිශ්‍රවීම   

20. තෙප්පම :- හබල් වලින් පදිනු ලබන පහුර

21. පොංගල් :- වාඩියක උයන පිහන තැනැත්තා  

22. දිය දුන්න :- බිලී පිත්ත

23. දාමන්ද :- රුවලත් ඔරුකඳත් අතර ඇති ලණුව 

24. මරක්කලාගේ :- ඔරුවක ප්‍රධාන ධීවරයා  

25. පතුල :- දියරළ

26. පන්න කාරයෝ :- ධීවරයෝ

27. වලාලය :- මුහුදේ සන්සුන් කාලය   

28. මන්ඩිරාළ :- මා දැලේ නායකයා

29. දෝර :- මා දැල ගොඩට අදින ස්ථානය

30. මල් පිරිමි :- සවි ශක්තිය ඇති තරුණයෝ

31. වාවරය :- රුවල හා කොල්ලෑව සම්බන්ධ ලණුව

32. වාරකන් :- මුහුදේ ප්‍රචණ්ඩ ව රළ නැගෙන කාලය

33. රේන්ද කාසි :- මසුන් වෙන්දේසි කරන්නා ලබන මුදල්

34. ලන්සක්කාරයා :- මාළු වෙන්දේසියේ දී පළමු මිල ඉදිරිපත් කරන්නා

35. හිඟමන් කරුණා කරනවා :- දැලට මාළු අසුවෙනවා

කමත් භාෂාව

1. කොළ මැඩවීම :- ගොයම් කොළය මී හරකුන් ලවා පෑගීම

2. මුත්තා :- කමත මැද තබන හක්ගෙඩිය

3. ගොයම් කොළය :- කමතේ රවුමට ගැසූ ගොයම් ගොඩ

4. අළුබෝව :- කමතට ගෙනෙන අළු බදුන

5. ඇවරිය :- බැත හුළං කිරීමට සකස් කරන අට්ටාලය

6. ඉපනැල්ල :- ගොයම් කැපූ පසු ඉතිරිවන ගොයම් ගස් වල මුල කොටස

7. උප්පිඩ :- අතට මිට මොලවා ගත  හැකි ප්‍රමාණයේ කැපූ ගොයම්

8. කරල් කඩ :- ගොයම් කරල් සහිත කොටස

9. කලාතයා :- පහළින් ම ඈදා ඇති ගවයා

10. කාටුව :- බොල් සහිත රොඩු කොටස්

11. කලාත :- ගොයම් ගොඩේ අයින

12. කොළ මුදුනා :- මුදුනෙන් ම බදින ගොනා

13. ගොම්මලකඩ :- කමත වටා කපා ඇති කානුව

14. තාල කපනවා :- තාල කවි කියමින් ගොයම් කැපීම

15. කෝ ලණුව :- ගොයම් මිටි බැදීමට ගන්නා ලණුව           

ඉහත ආකාරයෙන් විවිධ කර්මාන්ත වල දී එදිනෙදා එම කර්මාන්තයන්හි යෙදෙණු ලබන පුද්ගලයින් භාවිතා කරනු ලබන වචන පාසල් වයසේ පසුවන ඔබ දැන සිටීම ඔබගේ විභාගය ජය ගැනීම සදහා මහත් පිටිවහලක් වනු ඇත.