දහම් පාසල් පෙල පොත හොදින් ඉගෙනගමු පිලිතුරු ලියමු - 3-වසර බුද්ධ ධර්මය

දහම් පාසල් පෙල පොත හොදින් ඉගෙනගමු පිලිතුරු ලියමු

                                                    07 වන පාඩම

(1) තෙරුවන් නම් කරන්න?

(2) තෙරුවන් වන්දනාවේදී අප සිහි කරන්නේ මොනවද?

(3) බුදුගුණ සිහි කිරීමේ අනිසංශ මොනවද?

(4) ඉතිපිසෝ භගවා ...........................................ගාථාව සම්පුර්ණ කරන්න?

(5) බුදු ගුණ කියද?

(6) බුදු ගුණයන් වල තේරුම ලියන්න?

 

                                                       08 වන පාඩම

 (7) කළ ගුණ දත් සිංහයා පාඩමෙන් අපට ගත හැකි ආදර්ශ මොනවද?

(8) කළ ගුණ දත් සිංහයා පාඩමේ  සිංහයා සතු වු හොද ගති ගුණ මොනවද?

 

                                                       09 වන පාඩම

(9) දෙමව්පියන්ගෙන් දරුවන්ට ලැබෙන උදව් උපකාර 5 ක් ලියන්න?

(10) දෙමව්පියන් ට සැලකීම සදහා අපට කළ හැකි දේවල් 5 ක් ලියන්න?

(11) ඔබට නිවසේදී දෙමව්පියන්ට උදව් කළ හැකි අවස්ථා 5 ක් ලියන්න?

(12) තම දරුවන් නිසා දෙමව්පියන් සතුටු වන අවස්ථා 3 ක් ලියන්න?

(13) අම්මාට වදින ගාථාව ලියන්න?

(14) තාත්තාට වදින ගාථාව ලියන්න?

                                                        10 වන පාඩම

 (15) ඔබට නිවසේදී කිසිවෙකුගේ උපකාරයකින් තොරව සිදු කරගත හැකි කාර්යයන් 5 ක් ලියන්න?

(16) පහත සදහන් වචන වලට භාවිතා කරන ශාසනික වචන ලියන්න?
     

       වතුර                                                අතුගානවා

       මල් කඩනවා                                    මිදුල

       බුලත්                                                 වතුර් වක් කරනවා

       හාමුදුරුවෝ යනවා                                    හාමුදුරුවෝ මැරෙනවා

       හාමුදුරුවෝ නානවා                                  හාමුදුරුවෝ කනවා

       හාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්නා ගෙය                 හාමුදුරුවෝ  නිදියනවා

         

                                                 11 පාඩම

(17) භාවනා කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන 5 ක් ලියන්න?

(18) භාවනා කිරීමේදී පිරිමි ළමුන් හා ගැහැණු ළමුන් වාඩි විය යුත්තේ කෙසේද?

(19) අර්ධ පර්යංකය හා බද්ධ පර්යංකය කෙටියෙන් හදුන් වන්න?

(20) භාවනා කිරීමට වාඩි විය යුත්තේ කෙසේද?

(21)සක්මන් භාවනාව යනු කුමක්ද?

(22)බුදු ගුණ මෙනෙහි කරන භාවනාව කුමක්ද  ?

(23)සක්මන් භාවනාව කරමින් සිදු කළ යුත්තේ කුමක්ද?

(24) සක්මන් භාවනාව සිදු කරන්නේ කෙසේද?

(25)භාවනා ඉරියව් ලියන්න  ?

                                                     12 පාඩම

(26)ශරීරය අපිරිසිදු වන අවස්ථා මොනවද ?

(27)සිත අපිරිසිදු වන්නේ කෙසේද?

(28)සිත අපිරිසිදු කරන නරක සිතුවිලි 5 ක් ලියන්න ?

(29)සිත අපිරිසිදු පුද්ගලයෙකුගේ චර්යාවන් 3 ක් ලියන්න?

(30)ආනාපානසති භාවනාව යනු කුමක්ද?

 (31) අපිරිසුදු ශරීරය පිරිසිදු කරගන්නේ කෙසේද?

 (32) අපිරිසුදු සිත පිරිසිදු කරගන්නේ කෙසේද?

 (33) ආනාපානසති භාවනාවෙදී සිත එකග කර ගත යුත්තේ කෙසේද? 

(34) ආනාපානසති භාවනාව පුහුණු කරගත යුත්තේ කෙසේද?

 (35)භාවනා ඉරියව් අතරින්  ආනාපානසති භාවනාව  සිදු කළ යුත්තේ කුමන ඉරියව්වකින්ද?

 (36) ආනාපානසති භාවනාවේ  පියවර ලියන්න ?

 (37) ආනාපානසති භාවනාවේ ප්‍රයෝජන 3 ක් ලියන්න? 

 

                                             13  පාඩම

 (38)කුමාර කාශ්‍යප තෙරණිය ගිහි කළ ජිවත් වුයේ කොහෙද?

(39) කුමාර කාශ්‍යප තෙරනියගේ මෑණියන් පැවදි වුයේ කුමන තෙරුන්ගේ මෙහෙණි ආරාමයේද?

(40)ඇය ගැබ පිළිසිදගත් බව දැනගත් දෙව්දත් තෙරුන්ගේ විසදුම වුයේ කුමක්ද?

(41)ඇයගේ නිර්දෝෂී බව ඔප්පු කිරීමට බුදුරජාණන්වහන්සේ වහන්සේ පත් කලේ කාවද?

 (42) කුමාර කාශ්‍යප තෙරණිය කුඩා කළ සිට හාදා වඩා ගත්තේ කවුරුන් විසින්ද?

(43)තම මවපැවිදි වී ඇති බව දැනගත් කුමාරයා කෝසල් රජතුමාට පවසා සිටියේ කුමක්ද ?

(44) කුමාර කාශ්‍යප පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ බණ දෙසීමේදී දක්ෂ වුයේ කුමන ආකාරයට ධර්මය දෙසිමටද?

(45) කුමාර කාශ්‍යප තෙරුන්ගේ ධර්මය අසා පැහැදීමට පත් රජතුමා කවුද?

(46) කුමාර කාශ්‍යප තෙරුන් ලැබූ අගතනතුර කුමක්ද?

(47) කුමාර කාශ්‍යප තෙරුන්ගේ චරිතයෙන් අපට ගත හැකි ආදර්ශ 3 ක් ලියන්න?

 

                                               14 පාඩම

(48)ධම්ම පදය කුමන ආකාරයේ ග්‍රන්ථයක්ද?

(49) ධම්ම පදයේ ඇතුලත් වන්නේ මොනවද?

(50) ධම්ම පදය අපගේ ජිවිතයට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

(51) ධම්ම පදය අත්පොතක් ලෙස භාවිතා කරන ජාතික වීරයා කවුද?

(52)යථාපි පුප්ඵ රම්සිම්හා.........යන ගාථාව සම්පුර්ණකර එහි තේරුම ලියන්න?

 

(53)න භාපේ පාපකේ මිත්තේ ............................ යන ගාථාව සම්පුර්ණකර එහි තේරුම ලියන්න? 

(54)ඔබට කළ හැකි හොද පින්කම් 5 ක් ලියන්න?

(55) හොද යහලුවකුගේ තිබිය යුතු ගතිගුණ ලියන්න?

                                 

                                           15 පාඩම

(56) ඔබට විවේකය ගත කළ හැකි ආකාර 10 ක් ලියන්න?

(57)  ඔබ යහපත් ලෙස විවේකය ගත කිරීමෙන් ඔබට ලැබෙන යහපත් ප්‍රතිපල 5 ක් ලියන්න?

(58)කියවීමෙන් අපට ලැබෙන ප්‍රයෝජන 3 ක් ලියන්න?

(59)ගස් වැල් සිටුවීමෙන් ඔබට ලැබෙන ප්‍රයෝජන 3 ක් ලියන්න?

 

                                          16 පාඩම

 

(60)ලක්දිවට පැයු පොසොන් සද කවුද?

 (61) උන්වහන්සේගේ පියා කවුද? 

(62)  උන්වහන්සේගේ මෑණියන්ගේ නම කුමක්ද? 

(63)මිහිදු මහා රහතන්වහන්සේ ගේ මැණියන් ජිවත් වුයේ කොහෙද?

 

(64)ධර්මාශෝක රජතුමා රජකම් කලේ කොහෙද?

 

(65) මිහිදු මහරහතන් වහන්සේගේ සොහොයුරිය කවුද?

 

(66) මිහිදු මහරහතන් වහන්සේගේ  ගිහි නම කුමක්ද?

 

(67) මහින්ද කුමරු පැවදි දිවියට ඇතුලත් වුයේ වයස කියේදීද?

 

(68)මිහිදු හාමුදුරුවන් පැවදි වු දිනම සිදු වු වැදගත් සිදුවීම කුමක්ද? 

(69) මිහිදු මහරහතන් වහන්සේගේ  ගුරු හාමුදුරුවෝ කවුද? 

(70) අපේ රටට බුදුදහම රැගෙන වැඩම කලේ කවුද?

(71) මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩම කරන විට මෙහි පාලනය කළ රජතුමා කවුද?

(72) මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ බුදු දහම රැගෙන මෙරටට වැඩම කලේ ඇයි ?

(73) මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ සතු වු හැකියාවන් මොනවද?

(74) අපේ රටට ශ්‍රී මහා බෝධිය රැගෙන වැඩම කලේ කවුද?

(75) සංගමිත්තා තෙරණියගේ ආගමනයෙන් පසු අපේ රටේ ශාසනයේ සිදු වු සුවිශේසිම සිදු වීම කුමක්ද?

(76) මිහිදු මහරහතන් වහන්සේගේ පැමිණීමෙන් පසු සිදු වු විශේෂ ක්‍රියාවන් 5 ක් ලියන්න?

(77) මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ පරිනිර්වාණයට පත් වුයේ කුමන රාජ්‍ය සමයේද?

(78) මිහිදු මහරහතන් වහන්සේගේ   චරිතයෙන් අපට ගත හැකි ආදර්ශ 3 ක් ලියන්න?