4-වසර - සිංහල - ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර
කේත අංකය : 100


Dilshan Silva විසින් 2019-06-24 දින සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙර පුහුණු බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර


ප්‍රශ්න ගණන : 40 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 3 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න ගණන : 40
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 3
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40


ප්‍රශ්න අංක 01

ගොරෝවන ඖෂධය ලබා දෙන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 02

අපිරිසිදු ජලය පානය කිරීම නිසා බෝ වන රෝගයක් නොවන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 03

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම අධිවේගී මාර්ගය විහිදී ඇත්තේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 04

දැනට ලෝකයේ වද වී ගිය සත්වයන් වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 05

එක් වරක් පමණක් ඵල දරන ශාකයක් වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 06

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 07

 ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධානත්වය දරන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 08

පලතුරක් ලෙසත් ,වැන්ජනයක් ලෙසත් පිසීමට යොදා නොගන්නා ඵලයක් වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 09

පත්‍ර අතර ජලය රැදීමේන් මදුරුවන් බෝවිය හැකි ශාකයක් වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 10

කැරම් ක්‍රීඩාවේදී ක්‍රීඩා කිරීමට භාවිතා කරන ඉත්තන් සංඛ්‍යාව වන්නේ ?

 

ප්‍රශ්න අංක 11

මිය ගිය පසු දිනක් ඉක්ම යාමට පෙර අවමගුල් කටයුතු නිම කරන ආගමිකයින් වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 12

දර පැලීම සදහා භාවිතා කරන ආයුධය වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 13

සලාද වශයෙන් ආහාරයට ගන්නා ශාක පත්‍රයක් නොවන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 14

ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ගමන් කරන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 15

ශ්‍රී ලංකාව පිහිටා ඇත්තේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 16

සංගීතයට අධිපති දෙවියන් ලෙස සැලකෙන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 17

 තැලීමෙන් අනතුරුව ආහාරයට ගන්නා පළතුරක් වන්නේ?

 

 

ප්‍රශ්න අංක 18

“කිරි කොරහා නැටුම “ චාරිත්‍ර ය ඉටු කරන ජන කොට්ටාශය වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 19

රස පහකින් යුත් රසවත් පලතුරකි?

 

ප්‍රශ්න අංක 20

තෙල් වලින් බැදගන්නා කැවිලි වර්ගයක් නොවන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 21

වාහනයක අදායම් බලපත්‍රයක් ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 22

ගෝනුස්සා දෂ්ට කරනු ලබන්නේ?

 

 

ප්‍රශ්න අංක 23

ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාවක් වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 24

නිරෝගී මිනිසෙකු දිනකට පානය කළ යුතු සම්මත ජල ප්‍රමාණය වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 25

ගජමන් නෝනා ප්‍රසිද්ධියට පත් ව සිටියේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 26

අතේ තැවරී ඇති ග්‍රීස් ඉවත් කර ගැනීමට සුදුසුම දියරය වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 27

තැපැල් පියුන් මහතාගේ පැමිණීම සංකේතවත් වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 28

ගවයාට වැළදෙන රෝගයක් වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 29

සමන් පිච්ච මලට ඇති පෙති ගණන වන්නේ?

 

 

ප්‍රශ්න අංක 30

 වවුලා පැණි බිමට පැමිණෙන මල් වර්ගයක් වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 31

කිණිහිර භාවිතා කරනු ලබන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 32

 සහල් ගැරීම සදහා භාවිතා කරන උපකරණය වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 33

ශ්‍රී ලංකාවේ අවසන් රජතුමා ලෙස සැලකෙන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 34

පහත ශාක අතරින් වැල් වර්ගය තෝරන්න

ප්‍රශ්න අංක 35

බුලතා නම් යෝධයා විසින් සැදු වැව වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 36

 තිසා වැව කරවන ලද රජතුමා වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 37

ශ්‍රී ලංකාවේ ලි කැටයම් සදහා ඉතා ප්‍රසිද්ධ ස්ථානය වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 38

 අපේ ජාතික කොඩියේ දැක ගත හැකි වර්ණයක් නොවන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 39

පහත ක්‍රීඩා අතරින් කේවල ක්‍රීඩාවක් වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 40

ජිවන චක්‍රයක් නොමැති සත්වයෙකු වන්නේ?