අක්ෂර වින්‍යාසය - 4-වසර සිංහල

අක්ෂර වින්‍යාසය

අක්ෂර වින්‍යාසය

4 ශ්‍රේණිය විෂය නිර්දේශයට අනුව ඔබ ඉගෙන ගත යුතු  අක්ෂර වින්‍යාස නීති කිහිපයක් ඇත. ඒවා පහතින් විස්තර කෙරේ.

 පළමු නීතිය


 " ර" අකුරට පසුව මූර්ධජ "ණ"  යෙදීම

 සිංහල භාෂාවේ  "ර" අකුරට පසුව  බොහෝවිට යෙදෙන්නේ  මූර්ධජ "ණ"  අකුරයි.

මෙය සිංහල භාෂාවේ රීතියකි. පහත උදාහරණ මගින් එය තහවුරු වේ.

 තීරණය, වරුණ, හබරණ,  අරුණ, උපකරණ, පරණ, සාධාරණ, තරුණ, අසාධාරණ, අසරණ

 

දෙවන නීතිය  

"ඟ,  ඳ, ඹ" සඤ්ඤක අකුරු වලට පෙර මූර්ධජ  "ළ" යෙදීම.

 

සිංහල භාෂාවේ "ඟ, ඳ, ඹ" සඤ්ඤක අකුරු වලට පෙර  බොහෝවිට මූර්ධජ  "ළ" යෙදෙයි.

පහත දී ඇති  වාක්‍ය හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. මෙහිදී  තද කළු අකුරින් දක්වා ඇති වචන කෙරෙහි ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න.

  • අයියා කොළඹ  ගියේය.
  • පාසල ළඟ පොත් කඩයක් ඇත
  • තද සුළඟ හේතුවෙන් නිවාස වලට හානි සිදුවිය
  • අම්මා සමඟ මම වෙළඳ සැලට ගියෙමි

ඉහත දී  ඇති  උදාහරණ අධ්‍යයනය කිරීමෙන් මෙම රීතිය ඔබට වඩා හොඳින් පැහැදිලි කරගත හැක. එහි ඇති   "ඟ,  ඳ, ඹ" සඤ්ඤක අකුරු වලට පෙර මූර්ධජ  "ළ" යෙදුනු වචන පහත දක්වා ඇත .

  • කොළඹ
  • ළඟ
  • සුළඟ
  • වෙළඳ

 

තුන්වන නීතීය

දන්තජ "ස" අකුරට පසුව "න" යෙදීම.

සිංහල  භාෂාවේ දන්තජ "ස" අකුරට පසුව "න" යෙදීම රීතියකි.

පහත උදාහරණ  අධ්‍යනය කරන්න

අත්සන
අවසානය
හසුන
ආසනය
සනසන
සෙනෙහස
සිසුන්

ඉහත උදාහරණ මගින්  ඔබට මෙම රීතිය අවබෝධ කර ගත හැක.

 

හතරවන නීතිය

තාලුජ "ශ" අකුරට පසුව "න" යෙදීම

 

සිංහල  භාෂාවේ තාලුජ "ශ" අකුරට පසුව "න" යෙදීම රීතියකි.

ප්‍රශ්න
ප්‍රදර්ශනය
විකාශනය
සංදර්ශනය
ශානක 

ඉහත උදාහරණ මගින්  ඔබට මෙම රීතිය අවබෝධ කර ගත හැක.

 

 පස්වන  නීතිය

 මූර්ධජ "ෂ" අකුරට පසු  මූර්ධජ "ණ" යෙදීම

 

 

සිංහල  භාෂාවේ මූර්ධජ "ෂ" අකුරට පසු  මූර්ධජ "ණ" යෙදීම රීතියකි.

පහත වාක්‍ය දෙස හොඳින් බලන්න

1 නිසි පෝෂණය නීරෝගී දිවියකට වැදගත් වේ.

2 වෛද්‍යවරයා රෝගියාගේ රෝග ලක්ෂණ පරික්ෂා කළේය.
3 ඔහුට වෛද්‍ය  පරීක්ෂණයකට යොමු වීමට සිදු විය.
4 තාක්ෂණය දියුණු වීම තොරතුරු හුවමාරුවට පහසුවකි.
5 ග්‍රහලෝක පිලිබඳ පර්යේෂණ කිරීම නාසා ආයතනය සිදුකරයි.

 

ඉහත වාක්‍ය වල සඳහන් වන මූර්ධජ "ෂ" අකුරට පසුව මූර්ධජ "ණ' යෙදෙන වචන පහතින් දක්වා ඇත.

පෝෂණය
ලක්ෂණ

පරීක්ෂණය

තාක්ෂණය

පර්යේෂණ

මීට අමතරව පහත සඳහන්  වචන වල ද මූර්ධජ "ෂ" අකුරට පසුව මූර්ධජ "ණ" යෙදේ.

 සමීක්ෂණ
 උෂ්ණ
 ගවේෂණ
 ලක්ෂණ

 

 හය වන නීතිය

 දන්තජ "ල" හල්ව යෙදීම


 
සිංහල භාෂාවේ  වචනයක අග  දන්තජ "ල" හල් ව යෙදේ. නමුත්  වචනයක අගදී මූර්ධජ "ළ" හල් ව නො යෙදේ

  දන්තජ "ල" වචනයක අග හල් ව යෙදෙන  වචන පහත දක්වා ඇත.
 ගස්වැල්
 කිතුල්
 ගෙවල්
 සල්
 ගඩොල්
 කෙසෙල්
 
මෙම හැම අවස්ථාවකදීම  වචනයේ අග දන්තජ "ල"  හල් ව ඇත.

 

හත්වන නීතිය


මූර්ධජ "ණ" අකුරෙන් ආරම්භ වන සිංහල භාෂාවේ වර්තමාන ව්‍යවහාරයේ පවතින එකම වචනය "ණය" යන වචනයයි.

සිංහල භාෂාවේ  මූර්ධජ "ණ" අකුරෙන් ආරම්භ වන  සියලුම වචන වල ආරම්භය "ණය" යන පදයට සම්බන්ධ වේ.

පහත දක්වා ඇති උදාහරණ  හොඳින්  අධ්‍යයනය කරන්න.

 ණය මුදල
 ණයකරු
 ණයහිමි
 ණය ගනු ගනුදෙනු
 ණයවර ලිපිය
 ණයගැති
 ණය තුරුස්

 

 අටවන නීතිය
 අතීත කාල ක්‍රියා පද වල දී බොහෝවිට  මූර්ධජ "ණ" යෙදී ඇත .


උදාහරණ  ලෙස  පහත දී ඇති  අතීත කාල වාක්‍ය  හොඳින් කියවන්න.

 උදෑසනින් කුරුලු නාදය ඇසුණේය.
 ඉදුණු අඹ ගෙඩියක් වැටුණේය.
 නංගි අලුත් ගවුමකින් සැරසුණේය.
 අප නිවසට කඳු යායම අලංකාර ලෙස පෙනුණේ ය.

 මෙහි කළු පැහැති අකුරින් දක්වා ඇති අතීත කාල ක්‍රියා පද සියල්ලෙහිම මූර්ධජ "ණ" යෙදී ඇති අයුරු ඔබට පැහැදිලිව පෙනේ.