සාමාන්‍ය දැනිම,සිංහල, - 4-වසර සිංහල

සාමාන්‍ය දැනිම,සිංහල,

සාමාන්‍ය දැනීම

 

  1තමාට සාපේක්ෂව වම් පස හා දකුණු පස හදුනා ගැනීම.

 

    පහත සිටින ළමයාගේ වම් පස හා දකුණු පස ඇති

  එළවලු හා පලතුරු තෝරා වගුවේ ලියන්න.

 

 

                 

වම් පස ඇති දේවල්     දකුණු පස ඇති දේවල

....තක්කාලි...                 .....දොඩම්...

...ඇපල්.......                 .....මිරිස්‌…

....බටු........                 ....පේර......

 

2)   පැය 12 ඔරලෝසුවක් දෙස බලා මිනිත්තු 5 න් 5ට  වෙලාව  ප්‍රකාශ කිරීම.

පහතින් පෙන්වලා තියෙන්නේ පාසල් යන ශිෂ්‍යයෙක් විසින් උදැසන සිට නින්දට යන තෙක් සිදු කරන

කාර්යක් කිහිපයක් එය සිදුකරන වෙලාව දැක් වෙන කාර්ය ඉදිරියේ ඔරරෝසුවේ අංකය වරහන් තුල ලියන්න.

                                             

                       මෙය මගින් වෙලාව ප්‍රකාශ කිරීමට හුරුවීම පහසුවේවි.

 

              

 

                 1                            2                            3 

 

                              

         4                                     5                            6 

 

 

 

                            

 

උදැසන   6 . 00  අවදි වීම.(...6...)                   රාත්‍රී  7 .00ට  පාඩම් කිරීම (..3...)

 

                              

උදැසන  6 . 15ට  ආහාර ගැනීම.(...5..)         රාත්‍රී  7.45ට  රාත්‍රී ආහාරය ගැනීම(...2...)

 

                             

උදැසන  7 . 30ට  පාසල් යාම.(.4...)               රාත්‍රී 8.00ට  නින්දට යාම (..1...)

 

සිංහල (මව් බස )

1 සරල වැකියක් නිවැරදි උක්ත ආඛ්‍යාත  සම්බන්ධය ඇතිව ලිවිම.

    මෙම වාක්‍ය රටාව බලා පහත වාක්‍ය වල හිස්

    තැනට යෙදන වචනය රතු පාටින් දැක්වේ.

                        

                         

                             මම මගේ ඇදුම් සෝදා ගනිමි.

                            අපි හොදින් ඉගෙන ගනිමු.

 

1 මම දිනපතා මිදුල .................   (අතු ගන්නෙමු , අතු ගාන්නෙමි.)

2 ..........පාසල් යාමට පෙර දෙමව්පියන් නමදිමි.  (මම,අපි.)

3 අපි දිනපතා පාසල් ................   (යමු, යමි)

4 ........ජාතික ගි යට ගරු කරන්නෙම. (අපි.මම)

5 මම නිතර පිරිසිදුව සිටීමට..........    (කැමැත්තෙමු,කැමැත්තෙමි.)

 

2 ප්‍රාණවාචි බහු වචන නාම පද  හා අප්‍රාණවාචි නාම පද හදුනා ගැනීම.

පහත දැක්වෙන වචන අතුරින් වචන ඇසුරින් ප්‍රාණවාචි බහුවචන නාම පදය රතුපාටින් දෙක්වේ.

                                                   

 

                                                                                                                                                                                

                                                            1 තරු ,මල්, සිංහයෝ

                                  2 වලාකුළු, ළමයි ,පොත්.

                                  3 බල්ලෝ, ගස්, පුටු

                                  4 බස්, ගුරුවරු, මේසය. 

                                  5 ඉර, පාසල, මුවෝ.

 

 

පහත දැක්වෙන වචන අතුරින් අප්‍රාණවාචී නාම පද රුතු පාටින් පාට කර ඇත.

   

                       

                                                            1 අම්මා , ගස, තාත්තා

                              2 මල්ලි , සුළග , පුසා

                              3 අලියා, සමනලයා, සද

                              4 නංගි, හාවෝ, මල

                              5 පොත,  බල්ලා, ගිරවා

 

3 සරල කවියක් කියවා අසා ඇති පශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීම.

 කලෙන් වතුර ගෙන                    දවසේ වැඩ    පල                     නොරැදී ගොදුරට

උකුලේ තියා   ගෙන                   වෙහෙසී නිම  කල                     නොබලා වටපිට

ගමන් ලතාවට ගෙවිලියෝ            උදුලු කරට ගත් ගොවියොත්      රතු කිකිළි පැටව එක්ක

වතුර ගේනවා                               ගෙදරට එනවා                           ගෙදරට එනවා

 

1 මෙම කවි පෙලින් කියවෙන්නේ දවසේ කුමන කාලයක් පිළිබදවද?  ......සවස් කාලය........

 

2 මෙම වෙලාවේ සිදුවෙන කවිපෙලහි සදහන් සිදුවීම් 3 ක් ලියන්න .      

                1  .......ගොවියෝ නිවසට ඒම........

         2 .....කිකිළි පැටව සමග නිවසට ඒම...

         3 .........ගෙවිලියෝ වතුර රැගෙන ඒම...

 

3 මෙම පද ස්ත්‍රී ලිංග පද පුර්ෂ ලිංගයට හරවන්න.         

    1 ගෙවිලියෝ   ...ගොවියෝ...........

  2 කිකිළි         ......කුකුළා...........

 

4 මෙම වචන වලට සමාන පද ලියන්න .

     1 වතුර     .....ජලය...........      

   2 ගෙදර   ......නිවස..........

 

5 මෙම වචන සදහා විරුද්ධාර්ත පදය ලියන්න.

  1 නොරැදී         .....රැදි............

 2  නොබලා     ......බලා.........

 

6 මෙහි ඇති අප්‍රාණවාචි පද 2 ක් හා ප්‍රාණවාචි පද ලියන්න.

 අප්‍රාණ වාචි පද   .......කලය,උදලු...........

 ප්‍රාණවාචි පද     .....ගොවියෝ,ගෙවිලියෝ...

 

4 ශබ්දය සදහා අවශ්‍ය  පිල්ලම් යොදා ගැනීම.

                  මෙ අපි බොහෝ විට භාවිත කරන පිල්ලම් කිහිපයක්

  

                                                  

 1) අකුරු වලට පිල්ලම් යොදාගෙන පහත රෑප නම් කරන්න.

 

                         

.......සිංහයෝ.....                 ....කුරුල්ලා.....

 

5  පරිසරයේ ශාක  හදුනා ගැනීම.

 

1 ශාකයක කොටස්.

 

 

2  පහත දැක්වෙනේ  අප අවට පරිසරයේ දක්නට ලැබෙන එක් එක් ශාකයන්

   ගෙන් අප ආහාරයට  ගන්නා ශාක කොටස ශාකයේ ස්භාවයයි.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කල ප්‍රශ්ණ පත්‍රය ප්‍රශ්න පත්‍ර යන්නෙන් ලබාගන්න. 

 

මෙය ලිපිය කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් සකස් කල ලිපියකි.

ලිපියේ යම් දෝශයක් ඇති නම් සමාවෙන්න.සුභ දවසක්.