ආප්තෝපදේශ - 5-වසර සිංහල

ආප්තෝපදේශ

'ආප්ත' යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ දැනුමැති, ඇසූ පිරූ තැන් ඇති, වියත් යන්න යි.මෙම නිසා බහුශ්‍රැතයන් විසින් දෙනු ලබන උපදෙස් හෝ අවවාද "ආප්තෝපදේශ" යනුවෙන් හඳුන්වා දිය හැකිය.පහත දැක්වෙන්නේ ආප්තෝපදේශ පද කිහිපයකි.

 1. ගිය නුවණ ඇතුන් ලවාවත් අද්දවන්නට නොහැක - මුලින් කළ මෝඩකම් නැවත නිවැරදි කළ නොහැකි බව

 2. කාලය රන් හා සමානයි - කාලය ඉතා වටිනා දෙයක් වනබව

 3. ගුරුන්ටත් අකුරු වරදී - ඕනෑම අයෙකුට ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඕනෑම දෙයක් වැරදිය හැකිබ

 4. කල දේ පල දේ - කරන දෙයකට විපාක ලැබෙන බව

 5. අලි මදිවට හරක් - ඇතිවී තිබෙන එක් කරදරයක් මදිවට තවත් කරදරයක් ඇතිවීම

 6. අනූනවයෙන් බේරුණා - යාන්තමින් බේරූණා

 7. ඉක්මන් කොටයි - ඉක්මන් වීම හොඳනැති බව

 8. පනින්න පෙර සිතා බලනු - යමක් කිරීමට පෙර සිතාබැලිය යුතුබව

 9. තට්ටු කරන්නාට දොර ඇරේ - උත්සහකරන්නාට අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන බව

 10. හිත ඇත්නම් පත කුඩාද - යමෙකු සිතුවොත් කිරීමට නොහැකි දෙයක් නැතිබව

 11. අකල් වැස්සක් වැටුණා - නොසීතූ දෙයක් සිදුවීම

 12. ආරේ ගුණ නෑරේ - උපදිනවිට ගෙනෙන ගති පැවතුම් වෙනස් නොවන බව

 13. කොකාගේ සුද පෙනෙන්නේ ඉගිලෙන විටලු - යමෙකුගේ තත්වය පෙනෙන්නේ ඔහු ක්‍රියාකරන ආකාරයෙනි

 14. කඩුල්ලේ තරමට කද බදිනු - පමණ දැන කටයුතු කරමු

 15. පල නොකියා පලා බෙදීීම - අප්‍රසාදය ක්‍රියා වෙන් පෙන්වීම

 16. අද අපිට හෙට උන්ට - හැමදාම එක හා සමානව සිදු නොවේ

 17. ඇවිද්ද පය දහස් වටි - සංචාරය ඉතා වැදග ත්ය

 18. කොරේ පිටට මරේ - කරදර තිබියදි තවත් කරදර සිදු විම

 19. ජරමර අස්සේ බර කරත්ත - කලබල කාරි තැනක අවුල් ඇති කිරිම

 20. අත්තෙන් අත්තට පනින කුරුල්ලා තෙමී නසී - වරින්වර වෙනස් වන තැනැත්තා නොබෝ කලක් ගොස් විනාශයට පත් වේ.

 21. ගිිය නුවණ ඇතුන් ලවාවත් අද්දවන්නට නොහැක - අතීතයේදී කළ මෝඩකම් නැවත නිවැරදි කළ නොහැකි බව

 22. ගින්නක් නැතුව දුමක් නොනගී - ඕනෑම දෙයක් සිදුවීමට හේතවක් තිබෙන බව

 23. කවට කමින් ඇස් රතුවේ - ඕනෑවට වඩා විහිළු හොඳ නැතිබව

 24. අබුද්දස්ස කාලේ ලබුත් තිත්තයි රාළේ- නරක කාලයට හොදදේත් නරකටම හිටින බව

 25. ඉහිරණු කිරට අඬන්න එපා - අතීතයේ සිදවූ දේවල් පිළිබඳ පසුතැවිලි වීමෙන් පලක් නැතිබව

 26. රෑ වැටුණු වල් දවල් වැටෙන්න එපා - වරක් වැරදුණු දේ නැවත වරදාගන්න එපා

 27. පිරුණු කලේ දිය නොසෙලේ - උගත් අය තමා උගත්යැයි පෙන්වීමට උත්සාහ නොකරයි

 28. කල දුටු කල වල ඉහගන්න - අවස්ථාවක් උදාවූ විට එයින් ප්‍රයෝජන ගතයුතු බව

 29. ඉවසීමෛන් සැනසීම ලැබේ - ඉවසූවිට සැනසීම ලැබෙන බව

 30. උඩපැන්නොත් බිම වැටේ - ආඩම්බර වූවොත් කවදාහරි එම ආඩම්බරකම නැතිවී යනබව

 31. විසෙන් විස නෑසේ - වැරදි කරන්නාට දඬුවම් කිරීමෙන් හික්මවා ගත හැකි බව

 32. අලසයාගේ සිත යකාගේ කම්මලය - අලසයාගේ සිත නිතර කලබලය

 33. හිත ඇත්නම් පත කුඩාද - සිතුවොත් කළ නොහැකි දෙයක් නැති බව

 34. අනුන්ට කැපූ වළේ තමාමවැටීම - අනුන්ට කරදරයක් කිරීමට සාදුකළ දෙයකින් තමාම කරදරයේ වැටීම

 35. අවිව තිබියදී පිදුරු වේලාගත යුතුය - සුදුසු අවස්ථාවක දී සුදුසු කාර්යය ඉටු කරගත යුතු බව

 36. ඇඟිල්ලේ තරමට ඉදිමිය යුතුය - තමන්ගේ තරම දැනගෙන කටයතු කළ යුතුබව

 37. උපාය දන්නෝ අපායේ නොවැටෙති - නියම ක්‍රමය දන්නෝ කරදරයක වුවද නොවැටෙති

 38. උත්සාහවන්තයා ජය ගනී - කුමකට හෝ උත්සහයක් ගන්නා තැනැත්තා කවදා හෝ එයින් ජය ගනීී

 39. අඬන්න ඕනලු කිරි එරෙන්න - උත්සහ කළ විට ප්‍රතිඵල ලැබෙන බව

 40. කතාව දොලාවෙන් ගමන පයින් - යමක් පිළිබඳ කියන ආකාරයටම ක්‍රියාව නොමැති බව

 41. දේස් හැටියට වාසේ - තැනට සුදුසු ලෙස කටයුතු කළයතු බව