ජාතික කොඩිය - 5-වසර සිංහල

ජාතික කොඩිය

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ලාංජනය

 

මුල්ම රාජ්‍ය ලාංජනය 1962 වසරේ භාවිතා කළ අතර 1972 දී රාජ්‍ය ලාංජනය ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. මෙම රාජය ලාංජනය නිර්මාණය කළ සිත්තරා එස්.එම්.සෙනෙවිරත්න මහතායි.

 

 

 • සිංහයා - රට හා විනයගරුක බව
 • පලා පෙති - පාරිශුද්ධ බව
 • පුන්කලස - සෞභාග්‍යමත් බව
 • වී කරල් - සශ්‍රීකත්වය (ස්වයංපෝෂිත බව)
 • ධර්ම චක්‍රය - බෞද්ධ ධර්මය (ධාර්මික බව)
 • ඉර හද - පැවැත්මේ ස්ථිරසාර බව

 

 

අපේ ජාතික ගීය

 • 1948 පෙබරවාරි මස 04 වන දින ප්‍රථම වරට ජාතික නිදහස් උත්සව දිනයේ ගායනා කරනු ලැබූ ජාතික ගීයේ නිර්මාතෘ ආනන්ද සමරකෝන් මහතාය.

       ශ්‍රී ලංකා මාතා ..

       අප ශ්‍රී ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා.....

 

 

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කොඩිය

 • 1948 මාර්තු මස 6 වන දින ඩී.එස්.සේනානායක මහතා විසින් පත් කරන ලද කමිටුවක් මගින් නිර්මාණය කරන ලද ජාතික කොඩිය 1948 මාර්තු මස 6 වන දින එළි දක්වන ලදී. එහි දිග පළල මෙන් දෙගුණයකි.  ජාතික කොඩිය නිර්මාණය කිරීමේදී සිංහල ජනතාව ගැන පමණක් නොව සුළු ජාතීන්ද නියෝජනය වන ලෙස එහි සංකේත හා වර්ණ යොදා තිබේ.

 • දකුණූ අතින් කඩුව ගත් සිංහයා - සිංහල ජාතියේ ස්වාධීන බව
 • තැඹිලි පාට තීරුව - දෙමළ ජාතිය නියෝජනය කරයි
 • කොළ පාට තීරුව - මුස්ලිම් ජාතිය නියෝජනය කරයි
 • කොඩිය වටා ඇති කහ පාට තීරුව - කොඩියේ නිමාව හා ජාතියේ එකමුතුව
 • කොඩියේ බෝ කොළ හතර - මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා යන සතර බ්‍රහ්ම විහරණ නිරූපනය කරයි .
 • රතු පාටින් - සමෘද්ධිමත්, සරුසාර හා ගාම්භීර බවයි.

ජාතික කොඩිය ඔසවන අවස්ථා

 • නිදහස් උත්සවය පවත්වන අවස්ථා වලදී
 • පාසලේ උදේ රැස්විමෙදී
 • විශේෂ ජාතික උත්සව වලදී
 • විදේශීය රාජ්‍ය නායකයින්

ජාතික කොඩිය අඩකුඹු කරන අවස්ථා

 • රාජ්‍ය නායකයෙකු මිය යෑම
 • ජාතික විපතකදී
 • ජාතික ශෝක දිනයකදී

 

Naduni Apsara
2023 04 20 14:39:39