විරුද්ධ පද - 5-වසර සිංහල

විරුද්ධ පද

විරුද්ධ පද

 

 උත්සාහය - නිරුත්සාහය

සඵල - නිශ්ඵල

උන්නතිය - අවනතිය

දියුණුව - පිරිහීම

වර්ධනය - මර්ධනය

නිදහස් - යටත්

ආඩම්බර - නිහතමානී

අකමැත්ත - කැමැත්ත

අවිශ්වාසය - විශ්වාසය

යුද්ධය - සාමය

අවංක - වංක

මනුෂ්‍ය - අමනුෂ්‍ය

ස්ථිර - අස්ථිර

නැගෙනහිර - බස්නාහිර

අපරදිග - පෙරදිග

උතුර - දකුණ

නිශ්චල - චංචල

නොපෙනී - පෙනී

රහිත - සහිත

ආගන්තුක - නේවාසික

ඉදිරියෙන් - පසුපසින්

සදාකාලික - තාවකාලික

පැමිනීම - නිකුත්වීම

අහිංසක - හිංසක

කෙටිකාලීන - දීර්ඝකාලීන

ප්‍රධානය - ප්‍රතිග්‍රහණය

දුරාචාරය - සදාචාරය

පැකිලි - නොපැකිලි

නිරහංකාර - අහංකාර

ඇතුල්වීම - පිටවීම

පුහුණු - නුපුහුණු

ලෝහ - අලෝහ

නිශ්චිත - අවිනිශ්චිත

අමාවක - පසළොස්වක

අවශ්‍ය - අනවශ්‍ය

සීමිත - අසීමිත

පුරපස - අවපස

ආධුනික - ප්‍රවීණ

සේවනය - අසේවනය

විකසිත - මුකුළිත

ආදායම - වියදම 

පෙරවරු - පස්වරු

පූර්වභාග - අපරභාග

ආත්මාර්තකාමී - පරාර්තකාමී

ආදායම - වියදම

ස්වදේශිකයා - විදේශිකයා

ආනයන - අපනයන

ආගමන - විගමන

විකසිත - මුකුළිත

විවෘත - සංවෘත

ව්‍යාජ - අව්‍යාජ

ජේෂ්ඨ - කනිෂ්ඨ

අදූරදර්ශී - දූරදර්ශී

කාලය- අකාලය

යසස - අයස

උදක - නිරුදක

සුදාන්ත - දුර්දාන්ත

රාගය - විරාගය

අනුලොම - ප්‍රතිලෝම

ආචාර - අනාචාර

සම්මාන - අවමාන

අනාථ - සනාථ

අචේතනික - සචේතනික

සම්මත - අසම්මත

උචිත - අනුචිත

පටන්ගත්තා - අවසන්කළා

අහස - පොළව

ඇතුළත - පිටත

නිතරම - ඉදහිට

තමාගේ - අනුන්ගේ

උපකාර - අපකාර

ජංගම - ස්ථාවර

සාධාරණ - අසාධාරණ

උදාගිර - අවරගිර

සාර්ථක - අසාර්ථක

සිනිදු - ගොරෝසු

දැල්වීම - නිවීම

කසල - නිකසල

විත්තිය - පැමිණිල්ල

ආශ්වාස - ප්‍රාශ්වාස

සමගි  - අසමගි

වහල් - නිවහල්

ගැටළුව - විසදුම

ගද්‍ය - පද්‍ය

සරුසාර - නිස්සාර

හදුනන - නොහදුනන

පක්ෂ - විපක්ෂ

සදහම් - අදහම්

සත්පුරුෂ - අසත්පුරුෂ

ආකර්ෂණය - විකර්ෂණය

තද - බුරුල්

ආරාධිත - අනාරාධිත

සුදාන්ත - දුර්දාන්ත

පරීක්ෂාකාරී - අපරීක්ෂාකාරී

බලවතා - දුබලයා

සේවනය - අසේවනය

සැලෙන - නොසැලෙන

හේතුව - අහේතුව

දුප්පත් - පොහොසත්

ආදරය - අනාදරය

සුගද - දුගද

අන්තගාමී - මධ්‍යස්ථ

ස්වාධීන - පරාධීන

පරිස්සම් - අපරිස්සම්

සෞභාගය - දුර්භාගය

ජනාකීර්ණ - ජනශුනය

අපේක්ෂිත - අනපේක්ෂිත

උපකාරය - අපකාරය

මුදුන - පතුල

උත්පත්තිය - මරණය

නාමික - නිර්නාමික

යෝග - වියෝග

සේව්‍ය - සේවක

විද්‍යාමාන - අවිද්‍යාමාන

පිළිතුරු - ප්‍රශ්ණ 

උදේ - සවස

යන්න - එන්න

එපා - ඕනි

නගින්න - බහින්න

අමාරුයි - ලෙහෙ‍සියි

ඇත්නම් - නැත්නම්

එහා - හෙමා

ඉක්මනින් - සෙමින්

අන්න - මෙන්න

ඔවු - නැහැ

කාර්යක්ෂම - අකාර්යක්ෂම

ගොඩක් - ටිකක්

ආරෝහණ - අවරෝහණ

හපන්කම් - බැරිකම්

අලුත් - පරණ

කම්මැලි - කඩිසර

උනන්දු - උදාසීන

ඥානවන්ත - අඥාවන්ත

ඉහළ - පහළ

එගොඩ - මෙගොඩ

උණුසුම් - සිසිල්

බිදෙන - නොබිදෙන

සතුරා - මිතුරා

උෂ්ණ - ශිත

පිපෙයි - පරවෙයි

නගියි - බහියි

පිරිසිදු - අපිරිසිදු

කීකරු - අකීකරු

අමාරු - පහසු

ප්‍රශංසාව - නින්දාව

පැසසුම් - ගැරහුම්

ගෞරවය - අගෞරවය

නම්බුව - අවනම්බුව

කීර්තිය - අපකීර්තිය

වැස්ස - අව්ව

එලිය - අදුර

ආලෝකය - අන්දකාරය

දැහැමි - අදහැමි

ධාර්මික - අධාර්මික

ධර්මිෂ්ඨ - අධර්මිෂ්ඨ

දිව්‍යලෝකය - නරකාදිය

නොහික්මුණු - හික්මුණු

නොගැළපෙන - ගැළපෙන

නුසුදුසු - සුදුසු

සජීවී - අජීවී

උත්තල - අවතල

ලෞකික - ලෝකෝත්තර

නම්‍ය - අනම්‍ය

වේලාව - අවේලාව

ඔත්තේ - ඉරට්ටේ

සුසිල්වත් - දුසිල්වත්

සුචරිත - දුශ්චරිත

දේශප්‍රේමී - දේශද්‍රෝහී

අවසරය  -අනවසරය

ශුද්ධ - අශුද්ධ

යෝග්‍ය - අයෝග්‍ය

ප්‍රමාද - අප්‍රමාද

ප්‍රසිද්ධ - අප්‍රසිද්ධ

ආරම්භය - අවසානය

එපිට - මෙපිට

සමත් - අසමත්

දිනුම - පැරදුම

අදක්ෂ - දක්ෂ

ප්‍රකට - අප්‍රකට

නවීන - පුරාණ

උගත් - නූගත්

ස්වදේශිය - විදේශීය

ආයාත - නිර්යාත

ශක්තිමත් - දුර්වල

අවධානය - අනවධානය

වටිනා - නොවටිනා

අර්ත - අනර්ත

නූතන - පුරාතන

එලොව - මෙලොව

අනුගාමී - ප්‍රතිගාමී

අතිජාත - අවජාත

කැඩීම - තැනීම

ආකූල - නිරාකූල

ආරක්ෂිත - අනාරක්ෂිත

ආවරණය - අනාවරණය

සංයෝගය - වියෝගය

උත්තම - අධම

ආයාසයෙන් - නිරායාසයෙන්

අබියස  -පිටුපස

සංකෝචනය - ප්‍රසාරණය

උඩුකුරු - යටිකුරු

සාවද්‍ය - නිරවද්‍ය

ප්‍රකෘති - විකෘති

අනුමාන - ප්‍රත්‍යක්ෂ

සීදේවි - මූදේවි

උඩරට - පහතරට

සරල - සංකීර්ණ

ලස්සන - අවලස්සන

වර්න - අවර්ණ

ප්‍රීතිය - ශෝකය

සතුට - අසතුට

සොම්නස - දොම්නස

සැපත - විපත

යහපත් - අයහපත්

වසනාවන්ත - අවාසනාවන්ත

උසස් - පහත්

කුසල් - අකුසල්

සත්‍ය - අසත්‍ය

ඇත්ත - බොරුව

බහුල - විරල

සුලබ - දුබල

යුක්තිසහගත - අයුක්තිසහගත

ප්‍රාණවත් - අප්‍රාණවත්

ක්‍රමවත් -අක්‍රමවත්

මංගල - අවමංගල

උපරිම - අවම

ආශිර්වාදය - ශාපය

මෛත්‍රිය - වෛරය

ස්වාභාවික - අස්වාභාවික

කුලීන - කුලහීන

ප්‍රසන්න - අප්‍රසන්න

ඉදිරියෙන් - පසුපසින්