ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ප්‍රධාන වැව් සහ ඵහි ප්‍රධාන අංග - 5-වසර සිංහල

ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ප්‍රධාන වැව් සහ ඵහි ප්‍රධාන අංග

 

 

 

                                                       

   වැවක ප්‍රධාන අංග

 • වැව් තාවුල්ල - වෑ කන්ද ඇතුළු බද කොටස වැවේ පෝෂක ප්‍රදේශය.
 • දිය සරලිය - වැවේ ඇතිවන දිය රැල්ල.
 • ගෝඨා වැටිය - වැව ඉස්මත්තේ ඵක යායට වැඩී ඇති පදුරු ගොන්න.
 • දූව - සෑම පැත්තෙන්ම ඡලයෙන් වට වී ඇති කුඩා බිම් කොටස.
 • වැව් බැම්ම - උස් බිම් දෙකක් යා කොට ගංගාවක් හරස් කර බදින ලද ශක්තිමත් බැම්ම.
 • සොරොව්ව - වැවේ ඡලය පිටකිරීම,වගාවන් සදහා නිකුත් කරන විවරය.
 • වාන් දොරටු - වැවේ අතිරිත්ත ඡලය බැහැර කිරීම සදහා තනා ඇති දොරටුව.
 • දිය කැඩපත - ඡල මට්ටම මැනීම සදහා සිරස් අතට තබා ඇති මිනුම් කෝදුව.
 • සළපනාව - වැව් බැම්ම සේදීයාම වැළැක්වීමට වැව් බැම්ම ඇතුල් පැත්තේ කළුගල් අතුරා සකස් කළ ශක්තිමත්
  පාදම (රළපනාව, රළ පැන්නුම යනුවෙන්ද හදුන්වයි ).
 • ගොඩ සොරොව්ව - ඡලය බෙදාහැරීමට වැව් බැම්ම ඉහළ මට්ටමින් සකස් කළ විවරය.
 • මඩ සොරොව්ව - ඡල මට්ටම අඩු වූ විට බෙදා හැරීම හා වැවේ මඩ ඉවත් කිරීමට වැව පහළ මට්ටමේ ඉදිකළ විවරය.
 • බිසෝ කොටුව - වැව් ඉවුරත් ඡල මට්ටමත් එක්වන තැන. ගැඹුරු හතරැස් ළිද ක හැඩයට තනා ඇත.
  මෙයින් , ඡල පීඩනය පාලනය කොට ඡලය සොරොව්ව‌ට ගලා යාමට සැලැස්වීමෙන් වැව් බැම්ම ආරක්ෂා වේ.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ප්‍රධාන වැව් හා කරවූ රජවරු        

 

 වැව  ප්‍රදේශය  කරවූ රජතුමා
පරාක්‍රම සමුද්‍රය                                                                                                පොළොන්නරුව මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා
හුරුළු වැව,කවුඩුළු වැව,මින්නේරිය                                                         මඩවල/මින්නේරිය  මහසෙන් රජු
කලා වැව/යෝධ වැව                                                                              කැකිරාව/ඉගිනියගල ධාතුසේන රජතුමා
තබ්බෝ වැව                                                                                             කළුවර ගස්වැව  පළමු අග්බෝ රජතුමා
අභය වැව (බසවක්කුලම වැව)                                                                                   අනුරාධපුරය පණ්ඩුකාභය රජතුමා
තිසා වැව                                                                                                         අනුරාධපුරය දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා
කන්තලේ වැව/ගිරිතලේ වැව                                                                            කන්තලේ/ගිරිතලේ දෙවන අග්බෝ රජතුමා
මහවිලච්චිය                                                                                                   අනු/මහවිලච්චිය වසභ රජතුමා
සොරබොර වැව                                                                                        මහියන්ගනයට උතුරින් දුටුගැමුණු රජදවස බුලතා නැමැත්තා
තෝපා වැව                                                                                                  පොළොන්නරුව  දෙවන උපතිස්ස රජතුමා
පදවිය වැව/නව්වදුව වැව                                                                                                 පදවිය දෙවන   මුගලන් රජතුමා
සේනානායක සමුද්‍රය                                                                                                ඉගිනියාගල ඩී.ඵස්.සේනානායක මැතිතුමා

 

නදීකා ප්‍රියදර්ශි
ප්‍රයෝජනවත් විය.
2023 10 13 22:52:06

නදීකා ප්‍රියදර්ශි
2023 10 13 22:51:02