සමානාර්ථ පද හා විරුද්ධාර්ථ පද - 5-වසර සිංහල

සමානාර්ථ පද හා විරුද්ධාර්ථ පද

සමානාර්ථ පද

 1. අම්මා- මව,මෑණිය,මාතා,දිනිති,ජනනි

 2. තාත්තා- අප්පා,පියා,අප්පච්චී

 3. අත- හස්තය, අත,බාහුව

 4. අහස- ගුවන,අඹර,ගගන,ආකාශය

 5. අලියා- හස්තියා,ගජ,වරුණ

 6. අවුරුද්ද- වසර,වර්ෂය

 7. අවසානය- අන්තිම,නිමාව,සමාප්තිය,කෙළවර

 8. අතීත- පැරණි,ඉස්සර,පුරාණ

 9. රංචුව- රැළ,පොකුර,රැස

 10. නෙලුම- පියුම,තඹර,කමල

 11. අශ්වයා- තුරඟා,අසු

 12. අලුත්- නවීන,නැවුම්,නව

 13. අඳුර- අන්ධකාරය,ඇඳිරිය,කළුවර

 14. ඇඳ- සයනය,යහන

 15. ඇස- නුවණ,අක්ෂිය,නෙත

 16. ඇතුළුවීම - පිවිසුම,ප්‍රවිෂ්ටය,ප්‍රවේශය

 17. අපහසු- අමාරු,දුෂ්කර,අසීරු

 18. ඉස්කෝලය- පාසල,පාඨශාලාව,විදුහල

 19. ඉක්මනින්- විගසින්,හනික,කඩිනමින්,වහාම

 20. ඉගිළෙනවා-පියාසලනවා,පියාසර කරනවා,පියාඹිනවා

 21. ඉඳගන්නවා- අසුන්ගන්නවා,වාඩිවෙනවා

 22. ඉස්සරහ- අබියස,ඉදිරිය,අබිමව

 23. උදෑසන- අළුයම,පාන්දර,හිමිදිරිය

 24. උනන්දුව- වීරිය,වෑයම,උත්සාහය

 25. උණුසුම- ග්‍රීෂ්මය,රස්නය,දාහය

 26. උදව්ව- උපකාරය,සරණ,පිහිට,සහයෝගය

 27. ඔළුව- හිස,සිරස,ශීර්ෂය

 28. කන- කර්ණය,සවන,වදන්මඟ

 29. කනවා- වළඳනවා,අනුභව කරනවා

 30. කන්ද- පර්වතය,ගිර

 31. කැමැත්ත- රුචිය,ඇල්ම,ආශාව,රිස්ස

 32. කුරුල්ලා- සියොතා,සකලයා,විහඟා,පක්ෂීයා

 33. කෙහෙ- ඉසකෙස්,වරල,මුහුල

 34. කොඩි- ධජ

 35. ගඟ- නදිය,ගංගාව

 36. ගස්- තුරු,වෘක්ෂ,රුක්

 37. ගල්- ශෛල,පාෂාණ,ශිලා,සෙල්

 38. ගවයා- ගොනා,හරකා,වෘෂභයා

 39. හිරු- සූර්යයා,දිනමිණ,දිවාකර,දිනකර, දිනිසුරු

 40. නුවණ- ඥානය,බුද්ධිය,ප්‍රඥාව,නැණ

 41. නායකයා- මූලිකයා,ප්‍රධානියා,නියමුවා

 42. තෑග්ග- තිළිණය,ත්‍යාගය,පඬුර

 43. සුදු- ධවල,ශ්වේත

 44. ස්වල්පයක්- ටිකක්,ඩිංගක්,සොච්චමක්

 45. සතුට- සන්තෝෂය,සොම්නස,ප්‍රීතිය

 46. සඳ- චන්ද්‍රයා,හඳ,තාරපති,නිශාකර

 47. රණ්ඩුව- දබරය,කෝලාහලය,කලහල

 48. දුක- ශෝකය,දොම්නස,කනගාටුව

 49. කොහා- කොවුලා,කෝකිලයා

 50. බෙල්ල- ගෙල,බොටුව,කුළල,ග්‍රීවය

 51. සුළඟ- මාරුතය,නල,පවන

 52. සිංහයා- ගිරිවස්,ඇත්රුපු,මුවිදු

 53. අලංකාර- පියකරු,සතුට,ශෝභන                                                                                 

  විරුද්ධාර්ථ පද

 1. අලුත්- පරණ

 2. අතන - මෙතන

 3. අමාරු - ලෙහෙසි

 4. අන්න - මෙන්න

 5. අවුල් - නිරවුල්

 6. අඳුර - එළිය

 7. අව්ව - වැස්ස

 8. අඩු - වැඩි

 9. අවසරය - අනවසරය

 10. ආදරය - අනාදරය

 11. අසරණ - සරණ

 12. අදායම - වියදම

 13. ඇත්ත - නැත්ත

 14. ඈත - මෑත

 15. ඉහළ - පහළ

 16. ඉක්මනින් - සෙමින්

 17. ඉදුණු - අමු

 18. උඩ - යට

 19. උස - මිටි

 20. උතුර - දකුණ

 21. උණුසුම් - සිසිල්

 22. උගත් - නූගත්

 23. උපත -විපත

 24. උදය - සවස

 25. එහා - මෙහා

 26. එන්න -යන්න

 27. එනවා - යනවා

 28. කළු - සදු

 29. කරදිය - මිරිදිය

 30. කැමති - අකමැති

 31. කීකරු - අකීකරු

 32. තියුණු - මොට

 33. දහවල - රාත්‍රිය

 34. දිනුම - පැරදුම

 35. දියුණු - නොදියුණු

 36. නගිනවා - බහිනවා

 37. නම්බුව - අවනම්බුව

 38. නුවණ -අනුවණ

 39. පිපෙනවා - පරවෙනවා

 40. පමාව - නොපමාව

 41. පට - පළල්

 42. පින් - පව්

 43. පිරිසිදු - අපිරිසිදු

 44. ප්‍රසිද්ධ - අප්‍රසිද්ධ

 45. ප්‍රමාද - අප්‍රමාද

 46. පුහුණු - නුපුහුණු

 47. ප්‍රශ්න - පිළිතුරු

 48. පක්ෂ - විපක්ෂ

 49. පෙරදිග - අපරදිග

 50. බහුල - විරල

 51. මහත -කෙට්ටු

 52. මිතුරු - හතුරු

 53. මේරූ - නොමේරූ

 54. මඟල - අවමඟුල

 55. මිහිරි - අමිහිරි

 56. යහපත -අයහපත

 57. ලස්සන - අවලස්සන

 58. ළඟ - දුර

 59. වටිනා - නොවටිනා

 60. වියළි - තෙත්

 61. වාසනාව - අවාසනාව

 62. වඩදිය - බාදිය

 63. සතුට - අසතුට

 64. සොම්නස - දොම්නස

 65. සැප - දුක

 66. සුවඳ - ගඳ

 67. සරු - නිසරු

 68. සිනිඳු - ගොරෝසු

 69. සමගිය - අසමගිය

 70. සුදුසු -නුසුදුසු

 71. සුදන - දුදන

 72. සෙමින් - වේගයෙන්

 73. හේතුව - අහේතුව

 74. හොඳ - නරක

 75. හිතකර - අහිතකර

 76. ඈත - මෑත

 77. ඇත්ත - තැත්ත

 78. ගුණ - අගුණ

 79. වංක - අවංක

 80. එළිය -අදුර

 81. උපරිම - අවම

 82. ප්‍රශ්න - උත්තර

 83. කුසල් - අකුසල්

 84. ගැමි - නාගරික

 85. චාරිත්‍ර - වාරිත්‍ර

 86. දක්ෂ - අදක්ෂ

 87. දිලිදු - ධනවත්

 88. දේශීය - විදේශීය

 89. දුසිරිත් - සුසිරිත්

 90. සුබල - දුබල

 91. දුර - ළග

 92. දිග - කෙටි

 93. නින්දා - ප්‍රශංසා

 94. අනුගාමී - ප්‍රතිගාමී

 95. නිශ්චල - චංචල

 96. නූතන - පුරාණ

 97. අල්ප - අනල්ප

 98. අනුලෝම - ප්‍රතිලෝම

 99. අලස - අනලස

 100. අක්‍රීය - අක්‍රීය

 101. අනගාරික - අගාරික

 102. ආචාර - අනාචාර

 103. අවබෝධය - අනවබෝධය

 104. සහිත - රහිත

 105. නිතර - ඉදහිට

 106. ප්‍රසන්න- අප්‍රසන්න

 107. පෙරදිග - අපරදිග

 108. ප්‍රීතිමත් - දුක්මුසු

 109. ප්‍රසිද්ධ - අප්‍රසිද්ධ

 110. පිරිසිදු - අපිරිසිදු

 111. පිරුණු - අඩු

 112. සසල - නිසසල

 113. සරල - සංකීර්ණ

 114. සූරයා - දුබලයා

 115. ලස්සන - කැත

 116. ලොකු - පොඩි

 117. ලෝභ - අලෝභ

 118. නිශ්චිත - අවිනිශ්චිත

 119. නිත්‍ය - අනිත්‍ය

 120. අවබෝධ - අනවබෝධ

 121. ආයුධ - නිරායුධ

 122. අල්පේශාක්‍ය - මහේශාක්‍ය

 123. අස්වාමික - සස්වාමික

 124. ආවරණ - නිරාවරණ

 125. ආයාසය - නිරායාසය

 126. ආර්ය - අනාර්ය

 127. උත්සහය - නිරුත්සහය

 128. හුදෙක - නිරුදක

 129. උත්තල - අවතල

 130. දේශප්‍රේමී - දේශද්‍රෝහී

 131. නාමික - නිර්නාමික

 132. ප්‍රතිගාමී - ප්‍රගතශීලී

 133. මිත්‍යාදෘෂ්ටි - සම්‍යදෘෂ්ටි

 134. සංකීර්ණ - අසංකීර්ණ

 135. ස්ථාවර - ජංගම

 136. දෘෂ්‍යමාන - අදෘශ්‍යමාන

 137. සහිත - රහිත

 138. කරදිය - මිරිදිය

 139. බාදිය - වඩදිය

 140. කේවල - හවුල්

 141. ඝෝෂ - අඝෝෂ

 142. පිරිසිදු - අපිරිසිදු

 143. කියන - නොකියන

 144. වංක - අවංක

 145. සිරිත් - දුසිරිත්

 146. ගඳ - සුවඳ

 147. මඟුල් - අවමඟුල්

 148. තෙමා - නොතෙමා

 149. දොස් - නිදොස්

 150. නම්බුව - අවනම්බුව