සිංහල භාෂාව රසවත් කරන ජන කවි අතරින් කුරක්කන් කවි - 5-වසර සිංහල

සිංහල භාෂාව රසවත් කරන ජන කවි අතරින් කුරක්කන් කවි

 

අපේ අතීත ජනයාගේ පුධාන ජීවනෝපාය මාර්ගයක් ලෙස කෘෂිකර්මය ප්‍රධාන තැනක් ගනී.මෙහිදී හේන් ගොවිතැන සඳහා කුරක්කන්, ඉරිගු, කවුපි, මුංඇට ආදිය සහ තවත් බොහෝ බෝග වර්ග වගාකර ඇත. ඒ අතරින් මෙහි සඳහන් වන්නේ කුරක්කන් වගා කර පසුව අස්වනු නෙළන සමයේදී ඔවුන් හට දැනෙන වෙහෙස නිවා ගැනීම සඳහා කියූ කවි කුරක්කන් කවි යන නමින් හඳුන්වනු ලබයි.පහත දැක්වෙන්නේ කුරක්කන් කවි කිහිපයකි.

මුලදී කැලේ හැටි බැලුවම කුමක් වැනි

පිහිය නුදුටු අපේ මාමාගේ රැවුල වැනි

බඳින කොටා ගිණි තිබ්බම කුමක් වැනි

බඳින දවසේ එළිකල මගේ මුහුණ වැනි

 

නැමි තිබෙන රතු කුරහන් කුමක් වැනි

මගුල් ලගදි නෑනා ඉස වනන වැනි

කරල් කපා මලු පුරවනු කුමක් වැනි

අතිරස උයා මගලට එක් කරනු වැනි

 

දුරුතු මහේ දී කැලයට වැදීලා

මසක් පමණ කල් කැලවල් කොටාලා

මැදින් දිනේ දී වල් ගිනි තබාලා

කුරහන් ඉදිමුම කළුවර බලාලා

 

එපෙති දෙපෙති මහ හේනේ කුරක්කන්

මඟ යන්නෝ මට සරදම් කරක්කන්

එපෙති වෙන්ඩ කවදැයි කළ නරක්කන්

කපා ගනිම එක පෙත්තේ කුරක්කන්

 

ක න් ඩ ගෙදර නැතිවම ඒ ලඳ සරොසි න්

ය න් ඩ හරුප කියාප ලඳ රටින් තොටි න්

දෙ න් ඩ ණයට වත් අර ගෙන වටින් පිටි න්

බ න් ඩි ඉතින් කුරහන් මය අතින් කටි න්

 

ගම රාළගේ කට එතකොට කුමක් වැනි

වළාකුලෙන් මතු වී එන සදක් වැනි

ඒක දැකපු කම්මැලි කට කමක් වැනි

කරත්තයට අසවණු කජු ලෙල්ල වගේ

 

කැපු කුරක්කන් ගෙන යනු කුමක් වැනි

මනමාළිය කැන්දාගෙන යන්න වැනි

වංඩුව බැද තැනූ පිට්ටුව කමක් වැනි

මිරිසවැටිය අව්වට දිළිසෙනා වැනි

 

කුරක්කන් තමා හේනේ පැසෙන්නේ

නරක්කන් තමා උඹ මට කරන්නේ

කොච්චර නරක්කන් කෙරුවත් බොලන්නේ

කුරක්කන් හේන කපලයි ගමට යන්නේ

 

හේනේ පැලේ මා විදිනා සුරක්කන්

ඌරෝ ඇවිත් වට පිට කරති සක්මන්

වැටටත් උඩින් උන් අල්ලන මලක්කන්

අපොයි මගේ කිරි වදිනා කුරක්කන්

 

කුරක්කන් තනයි වැපුරුවෙ අමාරුවේ

කපන්ටත් බැරුව අතපය රදාවේ

අරින්ටත් බැරුව ලොවග ම සිනාවේ

කපම නෑනෙ ඉපනැල්ලේ සුබාවේ

 

මා කි දේ දෙවියනි බොරුවක් ම නැ ති

බිම එලි වුනත් කණු මදු බොහොම ලග ඇ ති

ඇ හැ ට වෙහෙස ඇත තුන් යමට නිදි නැති

ගොම කළු වෙමින් කුරහන් කිරි වැද පැසෙ ති

 

හඳ පායා ගෙන එනකොට ඉඳගන්නා

ඉර පායාගෙන එනකොට පිටි පස්සා

ඇට කොරලා පොතු කරලා අරගන්නා

ඒ කොරලාවත් මයෙ බඩ කොස්පොත්තා

 

කුරක්කන් කපයි අඹරයි අපේ එකී

හැළිය මුවාවට ඉදගෙන බෙදන එකී

තලප ටික කන්ට හොදි ටික නොදෙන එකී

ඊයේ පලද්දැයි මා ළග උන්න එකී

 

මෙදා හේනෙ පැහිලා ඇති කුරක්කන්

රන්වන් කරල් බර වී ඇති සුරක්කන්

ඌරෝ නොකෑවොත් හේනෙ කුරක්කන්

බඩගින්නට අවුසදයකි කුරක්කන්

 

අ ල ස ක් නැති ලෙසට කඩිනම් කරප ල්ලා

දෙ සි ත ක් නැති ලෙසට අතසැර කරප ල්ලා

ගැ සෙ ත ත් හිස අව්වට පසු නොබසි ල්ලා

නි සි ත ත් ලවඳේ පින් ඇත වැඩ කරප ල්ලා

 

රන්වන් එරන්වන් කරහන් පැසෙන රගේ

මල්වල් රුවට කිිරි කුරහන් පෙනෙන රගේ

සෙල්ලම් සිතින් ලොකු ලොකු ගෙඩි කරන රගේ

සෙල්ලම් නොකර පලයව් ගිරවුනේ මගේ

 

ලො ලේ වඩන ගොවියා ගෙදරට දුව ති

වැ ලේ බුලත් හුණු දුම් කොළ සහ ගෙනෙ ති

ක ලේ පුරා පැන් අඩු නොකර ගෙන දෙ ති

බ ලේ නොවෙද මැණිකේ නඹලට පිනැ ති