මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා ගොනු හැසිරවීම ICT - Grade 6 - 6-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා ගොනු හැසිරවීම ICT - Grade 6

මෙහෙයුම් පද්ධතිය

            මෙහෙයුම් පද්ධතිය යනු පරිගණක මෘදුකාංගයක් හෙවත් පරිගණක වැඩසටහනකි. මෙමඟින් කෙරෙන කාර්යයන් පහත දැක්වේ.

 • පරිශීලකයා හා පරිගණක දෘඩාංග අතර සම්බන්ධතාවය ඇති කිරීම
 • පරිගණකය තුළ ඇති අනෙකුත් මෘදුකාංග හැසිරවීම

 

මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා උදාහරණ -

 

 • Windows
 • redhat
 • Linux
 • Mac OS

 

 

පරිශීලක අතුරු මුහුණත

            මෙහෙයුම් පද්ධතිය විවෘත කළ වහාම පරිගණක තිරයේ පෙන්නුම් කරන අතුරු මුහුණත (User Interface) වේ.

 

ගොනු හැසිරවීම

            පරිගණකයක විවිධ වර්ගයේ ගොනු (Files) ගබඩා කර ඇත. උදාහරණ ලෙස ඔබේ පාසලේ පහත වර්ගයේ ගොනු දක්නට තිබිය ඇත.

 • පන්තියේ ළමුන් ලබා ගත් ළකුණු
 • පාසල් විවිධ ප්‍රසංගයේ වීඩියෝව
 • පාසල් ගීතය
 • ක්‍රීඩා උත්සවයේ පින්තූර

 

ගොනුවක් කොටස් දෙකකින් සෑදී ඇත.

 

Application-in-Sinhala.pdf

Presentation Size.jpg

Tiute 3.docx

අධිරාජ්යයාගේ නව ඇදුම්.mp4

      ගොනු විවිධ සංකේත (icons) මඟින් දැකිය හැකිය.

 

 

ගොනුව හඳුනා ගැනීම සඳහා සුදුසු නමක් භාවිත කළ හැකි අතර, ගොනුව අයත් වන මෘදුකාංගය ගොනුවේ දිගුව මඟින් පෙන්වයි.

 

වැඩ කවුළුව (Working window)

            මෘදුකාංගයක් විවෘත කළ පසු වැඩ කවුළුව දිස්වෙයි. මෙම කවුළුව සමඟ වැඩ කිරීමට පහත අවස්ථා හඳුනා ගනිමු.

 

Minimize        

විවෘත වී තිබූ කවුළුව තිරයෙන් ඉවත් වී මත Task bar තැන්පත් වේ. Task bar හි පෙන්වන වචනය හෝ අයිකනය මත ක්ලික් කිරීමෙන් නැවත තිරයේ දර්ශනය වේ.

 

 

Maximize

කවුළුව විශාල කළ හැකිය. නැවත ක්ලික් කිරීමෙන් කවුළුව තිබූ ප්‍රමාණයටම සකස් වෙයි.

 

Close

කවුළුව වසා දැමිය හැක. Save කර නොමැති ගොනුවක් නම් එය Save කළ යුතුද යන ප්‍රශ්නය ඔබෙන් විමසයි.

 

 

Resize -           කවුළුව තිරයේ දිස්වන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කිරීමට Mouse

pointer මඟින් එහා මෙහා කිරීමෙන් කළ හැකිය.

ගොනු බහාලුම

සකස් කරන ලද ගොනු පිළිවෙලකට තබා ගැනීම සඳහා ගොනු බහාලුම භාවිත කරයි. (Folders) සුදුසු නමක් යොදා සකස් කරන ගොනු බහාලුමක ඊට අදාල ගොනු සුරැකිව තබා ගත හැකිය.

 

 

 

උදාහරණ

Folder name    (ගොනු බහාලුමේ නම) -           Grade 6

Files (ගොනු වල නම්)                          -           Students.dbf

                                                                        Teachers.dbf

                                                                        Teachers.xlsx

(එකම මෘදුකාංගයකින් සමාන නම් දෙකක් සහිත ගොනු දෙකක් එකම ගොනු බහාලුමක සුරැකීමට අවස්ථාව ලබා නොදෙන බව මතක තබා ගන්න.)

 

ගොනු (Files) පිළිබඳ පහත අවස්ථා අධ්‍යයනය කරමු.

 • ගොනුවක් නිර්මාණය කිරීම (Create)
 • ගොනුවක් සුරැකීම (Save & Save as)
 • ගොනුවක් විවෘත කිරීම (Open)
 • ගොනුවක් සංස්කරණය කිරීම (Edit)