2. පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතය - 6-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2. පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතය

පරිගණක විද්‍යාගාරය නිවැරදිව භාවිතා කිරීමට අනුගමනය කළයුතු යහපත් පුරුදු

පරිගණක විද්ප‍යාගාරයක් තුළ ඉතා වැඩි වටිනාකමකින් යුතු උපකරණ රාශියක් පවතින අතර ඒවා අලුත්වැඩියා කිරීම මෙන්ම මිලටගැනීම සඳහා විශාල මුදලක් වැයකිරීමට සිදුවේ. එමනිසා පරිගණක විද්‍යාගාරය භාවිතා කිරීමේදී පරිගණක විද්‍යාගාරය තුළ ඇති උපකරණ පිළිබඳව මෙන්ම අපගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව ද සැළකිලිමත්වීම ඉතා වැදගත්වේ.

 

 

උපාංගවල ආරක්ෂාව සඳහා 

පාවහන් ගලවා ඇතුළුවීම 

       

 පාවහන් ගලවා පරිගණක විද්‍යාගාරය තුළට ඇතුළුවීම නිසා පාවහන්වල රැදී තිබෙන කුණු සහ දුහුවිලි පරිගණක විද්‍යාගාරය තුළට ඇතුළුවීම වැළකේ.   

 

විද්‍යාගාරය තුළ කෑම, බීම ගැනීමෙන් වැළකී සිටීම

 

පරිගණක විද්‍යාගාරය තුළ කෑමබීම ගැනීම තුලින් විද්‍යාගාරය තුළ ඇති වටිනා උපකරණවල ඒවා තැවරීම, දියර වර්ග හැලීම සිදුවිය හැකි බැවින් පරිගණක විද්‍යාගාරය තුලට පිවිසීමේ දී ආහාර පානාදිය රැගෙන නොයා යුතුය.  

 

අනවශ්‍ය චලන වලින් වැළකීම

         

පරිගණක විද්‍යාගාරය තුළ රංඩුවීම, භාණ්ඩ ස්ථානගත කර ඇති ආකාරය වෙනස් කිරීම නොකළ යුතුය. ඉතා පිළිවෙළට සහ සන්සුන්ව විද්‍යාගාරය තුළට ඇතුළුවීම මෙන්ම අසුන්ගැනීම ද සිදු කළ යුතුය. එසේ නොමැතිව අනවශ්‍ය චලන සිදුකිරීඉම මගින් පරිගණක යන්ත්‍ර සහ අනෙකුත් උපකරණ පෙරලීයාම වැනි දේ සිදුවිය හැකිය.

 

නිවැරදි ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ක්‍රියා විරහිත කිරීම 

පරිගණක යන්ත්‍ර ක්‍රියාවිරහිත කිරීමේදී ඊට අදාළ නිවැරැදි ක්‍රමය අනුගමනය කරමින් ක්‍රියාවිරහිත කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. එසේ නොකර ස්විචයෙන් විදුලිය ව්සන්දි කිරීම වැනි දෑ සිදුකිරීම මගින් පරිගණක යන්ත්‍රවලට මෙන්ම නිර්බාධක ජව සැපයුමටද හානි සිදුවිය හැකිය. 

 

සියලු උපාංග නිසි ස්ථානවල ස්ථානගත කිරීම

සියලු උපාංග නිසි ස්ථානවල ස්ථානගත කිරීම මගින් උපකරණවල ආරක්ෂාව තහවුරු වේ.

 

 විද්‍යාගාරය දූවිලිවලින් තොරව තබාගැනීම

   

පරිගණකතුළට දුහුවිලි ඇතුළුවීම මගින් පරිගණක ක්‍රියාවිරහිතවීම වැනි අහිතකර බලපෑම් සිදුවිය හැකිනිසා හැකි සෑමවිටම හොදින් පිරිසිදුකර තබාගැනීම ඉතා උපකරණවල ආරක්ෂාවට ඉතා වැදගත්වේ. මෙසේ පිරිසිදු කිරීමේදී පරිගණක තිරය වැනි දෑ පිරිසිදු කිරීම සඳහා මෘදු රෙදි භාවිතා කළ යුතුය. එමෙන්ම දියර වර්ග භාවිතා නොකළ යුතුය.   

 

බාහිර ආචයන උපාංග පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමේදී වෛරස පරීක්ෂාව සිදුකිරීම

 

බාහිර ආචයන උපාංග එනම් මතක කාඩ්පත්, CD, DVD, pen drive වැනි උපාංග පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමේදී ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංගයක් භාවිතයෙන් පරීක්ෂා කිරීම සිදුකිරීම මගින් පරිගණකය තුළට වෛරස ඇතුළුවීම අවම කර ගත හැකිය.

 

පිටවීමට පෙර ඔබ සිටි ස්ථානය නිසියාකාරව සකස් කිරීම

පරිගණක විද්‍යාගාරයෙන් පිටවීමට පෙර තමන් සිටි ස්ථානය නිවැදිව සකස්කර පිටවීම නිසා ඊලඟට පැමිණෙන සිසුවාට මෙන්ම විද්‍යාගාරයේ පිරිසිදුකිරීම හා පවත්වාගෙන යාමටද පහසුවේ.

 

නොදන්නා දේ ගුරුවරයාගෙන් අසා දැනගෙන සිදු කිරීම

පරිගණකය මගින් වැඩකටයුතු කරගෙන යාමේදී නොදන්නා දේ සහ හදිසියේ ඇති වන දෝෂ සඳහා ගුරුවරයාගෙන් උපදෙස් ලබාගෙන ඒවා නිවැරදි කළ යුතුය 

 

අපගේ ආරක්ෂාව සඳහා 

අනවශ්‍ය චලන වලින් වැළකීම

   

අනවශ්‍ය චලන නිසා උපකරණ පෙරලීයාම වැනි දේ සිදුවිය හැකි අතර ඒවා තම ශරීරය මතට පෙරලීයාම මගින් සිසුන්ටද තුවාල සිදුවිය හැකිය. තවද විදුලිය සමග කටයුතු කරන බැවින් විදුලි සැර වැදීම වැනි දෑ ද සිදුවිය හැකිය. 

 

රැහැන් සහ කෙවෙනි සම්බන්ධ කිරීමේදී ප්‍රවේශම් වීම

   

 

රැහැන් සහ කෙවෙනි සම්බන්ධ කිරීමේදී මෙන්ම විසන්දි කිරීමේදී ප්‍රධාන සැපයුමෙන් විදුලිය විසන්දි කර සිදුකළ යුතුය. 

 

නිරාවරණය වී හෝ කැඩී ඇති වයර වේනම් ගුරුවරයා දැනුවත් කිරීම

  

 නිරාවරණය හෝ කැඩී ඇති වයර මගින් විදුලිය පිටතට ගලා ඒමට හැකි නිසා එවැනි ස්ථාන ඇත්නම් ගුරුවරයා දැනුවත් කර ඒවා ආවරණය කිරීමට හෝ නව වයර ඒ සඳහා ස්ථාපනය කිරීමට පියවර ගත යුතුය. 

 

පිටවීමේ දොරටු පිළිබඳව දැනුවත් වීම

 

 

 

පරිගණක විද්‍යාගාරය තුළ විදුලිය හා සම්බන්ධව කටයුතු කරන බැවින් හදිසි ගිනිගැනීම යනාදිය ඇතිවිය හැකිය. එවන් හදිසි අවස්ථාවකදී පිටවීම සඳහා පිටවීමේ දොරටු පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීම වැදගත් වේ. 

 

 

ගිනි නිවන උපකරණ ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ දැනුවත් වීම

 ගිනිගැනීමක් ඇතිවුවහොත් එය මැඩපැවැත්වීම සඳහා ගිනි නිවන උපකරණ ඇත්නම් ඒවා පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීම අපගේ ආරක්ෂාවට වැදගත්වේ.

  

 

(පිංතූර අන්තර්ජාලයෙන් ලබාගන්නා ලදි)