3.5 - ජලය සීමිත සම්පතකි

සොබාදහමෙන් අපට දායාද කළ ප්‍රයෝජනවත් බොහෝ දෑ ඇත. ඒවා ස්වාභාවික සම්පත් වශයෙන් හැඳින්වේ. ඒ අතර ජලයට හිමිවන්නේ විශේෂ ස්ථානයකි. එහෙත් ජලය සීමිත ස්වාභාවික සම්පතකි. එයට හේතුව වන්නේ
ජල ප්‍රභව බොහොමයක් සෘජුව ම පරිභෝජනය කළ නොහැකි ආකාරයට පැවතීමයි.

පෘථීවි පෘෂ්ඨයෙන් 70% කටත් වඩා ජලයෙන් වැසී ඇත. නමුත් ඉන් පරිභෝජනයට ගත හැකි ජලය ඇත්තේ 0.01% වැනි සු ප්‍රමාණයකි.

ජලය සීමිත සම්පතක් වුව ද අප බොහෝ විට එය පරිහරණය කරනුයේ නොසැලකිලිමත් ලෙස ය. අප විසින් දිනකට කොපමණ ජල ප්‍රමාණයක් අපතේ හරින්නේ දැ යි විමසිලිමත් වුවහොත් ඔබට එය වැටහෙනු ඇත.

පැවරුම 3.3
නිවසේ දී හා පාසලේ දී ජලය අපතේ යා හැකි අවස්ථා හඳුනාගන්න. ජලය අපතේ යාම අවම කරගත හැකි ආකාර හඳුනාගෙන පහත දැක්වෙන පරිදි වගුගත කරන්න.

  • ජල දූෂණය

විවිධ අපද්‍රව්‍ය එකතුවීම නිසා, දුඟද හමන, වර්ණය වෙනස් වී ඇති ජල ප්‍රභව ඔබ දැක ඇත. එලෙස ජීවීන්ගේ පරිභෝජනයට නුසුදුසු මට්ටමට ජලයට දූෂක එකතුවීම ජල දූෂණය ලෙස හැඳින්වේ. සීමිත සම්පතක් වන ජලය
මිනිසාගේ නොදැනුවත්කම හා අදූරදර්ශී ක්‍රියා හේතුවෙන් දූෂණය වෙමින් පවතී.

පැවරුම 3.4

ජල දූෂණයට හේතුවන මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් ඔබ දැක ඇත. ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් සකස් කරන්න.

ජලය දූෂණය වන ආකාර කිහිපයක් පහත සටහනේ දැක්වේ.

මතුපිට ජලය දූෂණය වීම භූගත ජලය දූෂණය වීමට ද හේතුවේ. මතුපිට ජලයට එකතු වන විෂ රසායන ද්‍රව්‍ය, භූගත ජලයට ද එකතු වේ. භූගත ජලය පානීය ජලය ලෙස බහුලව භාවිත වන බැවින් මෙම අහිතකර
ද්‍රව්‍ය ජලය හරහා ශරීරගත වේ. මේවා වකුගඩු රෝග, පිළිකා ආදී දරුණු රෝග රැසකට හේතු විය හැකි ය.

ජල දූෂණය අවම කිරීමට කඩිනම් පිළියම් නොගතහොත් පරිභෝජනයට ගත හැකි ජල ප්‍රමාණය වන 0.01% ක තරම් ප්‍රමාණය ද අපට අහිමි විය හැකි ය. මේ පිළිබඳ ව ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමට අප සියලූ දෙනා කටයුතු කිරීම කාලීන අවශ්‍යතාවකි.