Masculine & Feminine Genders Part-i (GK-09) - 6-වසර සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

Masculine & Feminine Genders Part-i (GK-09)

GENDERS:

MASCULINE AND FEMININE

Genders Part-i            

ලිංග භේදය: 1. පුං ලිංග   2. ස්ත්‍රී ලිංග   3. නපුංසක ලිංග  4.  සාධාරණ ලිංග

1. Masculine Gender

man මිනිසා/පුරුෂයා  dog  බල්ලා  ox  ගොනා

2. Faminine Gender 

woman ස්ත්‍රී/ කාන්තාව  bitch  බැල්ල cow දෙන

3. Neuter Gender

tree  ගස /වෘක්ෂය    house  ගෙය  hill හෙල

4. Common Gender

child  දරුවා pig  ඌරා / ඊරි

person: නපුංශකයා හෝ නපුංශක ස්ත්‍රී හෝ පුරුෂයා  

 

.ස්ත්‍රී ලිංග නාම ක්‍රම  තුනකින් සෑදේ. 

 (පුරුෂ වාචක නාමයකට ‘ess’යන ප්‍රත්‍යය එකතු කිරීමෙන් පළමුවන එක (1 ..

2. she , hen , maid යන පදයන් සුදුසු පරිදි එකතු කිරීමෙන් 3. අමුතුම වචනයක් යෙදීමෙන්.                       

god - goddess  දෙවියා - දෙවඟන  heir -heiress උරුමක්කාරයා - උරුමක්කාරී

 

ස්ත්‍රී ලිංග නාමයකට ප්‍රත්‍යයක් යෙදී සෑදීම:

bride මනමාලි    bridegroom මනමාලයා  widow  සැමියා මළ ස්ත්‍රී (වැන්දඹුව)  widower  මෘතපත්නිකයා (අඹුව මළ සැමියා)

 

නිබන්දන ඇසුරින් වැඩිමනත් කරුණු ස්වල්පයක්:

A. - ess යනු ස්ත්‍රී ලිංගික ප්‍රත්‍යයකි. එය spinster (අවිවාහක ස්ත්‍රී) යන පදයට එක් වැ spinstrix යි ද ස්ත්‍රීලිංගික පදයක් තැනෙයි.

එහෙත් songster ගායකයා, seamster මහන්නා යනු පුලිංගික ශබ්දයෝ ය. songstress, seamstress යනු ඒ දෙකේ ස්ත්‍රීලිංග රූපයෝ ය 

land-lord  යනු ඉඩම් හිමියා ද, තානායමක් හෝ බොජුන්හලක් හෝ අයත් අයද වේ. 

 

B. ess - ප්‍රත්‍යය එක් වූ විට මුල පදයේ අග වෙනස් වීම:       

author - authoress ග්‍රන්ථ කතෘ - ග්‍රන්ථකර්ත්‍රී  

tiger -tigress ව්‍යඝ්‍රයා  - ව්‍යඝ්‍ර ධේනුව director - directress අධ්‍යක්ෂකයා -අධ්‍යක්ෂිකාව  conductor -conductress  හසුරුවන්නා - හසුරුවන්නී

hunter - huntress  දඩයම් කරන්නා - දඩයම් කරන්නි songster -songstress ගායකයා -ගායිකාව lion – lioness  සිංහයා - සිංහී 

poet -poetess  කිවියරා - කිවියරී host - hostess  ආගන්තුක සත්කාර කරන්නා - ආ.ස.කරන්නී prince -princess  රජකුමරු - රජකුමරි

actor -actress  නළුවා  -නිළිය negro -negress  කාපිරියා -කාපිරි ස්ත්‍රී

 

C. අමුතු වචනයක් යෙදීමෙන්:

boar -sow  ඌරා -ඊරී   bull/ox -cow ගොනා -දෙන  bullock -heifer   කරඇඹූ ගොනා -වැස්සී/නෑම්බි  farther -mother පියා -මව hawk -bowess උකුස්සා -උකුස්සී             

brother -sister  සොහොයුරා -සොහොයුරිය buck -doe  මුවා/එළුවා -මුවදෙන/හාදෙන boy -girl  පිරිමි ළමයා -දැරිය cock -hen  කුකුළා -කිකිළී  colt -filly  අස් නාම්බා -අස් නෑම්බී       

dog -bitch  බල්ලා -බැල්ලී  drack -duck  තාරාවා -තාරාවී drone -bee  මීමැස්සා -මීමැස්සී gander -goose  පාත්තයා - පාත්ති

hart -roe  (අවුරුදු පහකට වැඩි වයස්) ගෝනා  - ගෝන දෙන monk/friar -nun  පැවිද්දා -මෙහෙණි king  - queen  රජ - රැජින carl -countess (එංගලන්තයේ) රදල කෙනෙක් -රදල ස්ත්‍රී   gentleman -lady  මහත්මයා -මහත්මනී man - woman  මිනිසා -ගැහැනි Lord -lady ස්වාමියා / අධිපතියා /වංශාධිපතියා - ළමාතෑනී, හාමිනේ horse - mare අශ්වයා -වෙළෙඹ  husband  – wife  සැමියා -අඹුව nephew –niece  බෑනා -ලේලි husband -wife  සැමියා -අඹුව  man -woman  මිනිසා -ගැහැනි  nephew -niece බෑනා -ලේලි

 

D. පහත ඇති ස්ත්‍රී ලිංගික ශබ්දය අමුතුම එකෙකි.

bachelor -maid /spinster අවිවාහකයා -අවිවාහක ස්ත්‍රී papa -mama  පියා -මව son -daughter  පුතා - දුව

ram -ewe  බැටෙළුවා -බැටෙළු දෙන wizard -witch  යක්දෙස්සා -යක්දෙස්සී uncle -aunt  මමා / බාප්පා / මහප්පා  - නැන්දා / කුඩා මව / ලොකු මව

swain -nymph   පිටිසර තරුණයා -පි. තරුණී sir -madam  මහත්මයා -මහත්මනී stag -hind   ගෝනා - ගෝන දෙන

 

E. මෙහිදැක්වෙන ස්ත්‍රී ලිංගික ශබ්දය අමුතුම එකෙකි.

landgrave -landgravine  ජර්මනියේ පෙදෙසක පාලකය -ජර්මනියේ පෙදෙසක පාලිකාව don -donna රාලහාමි/මුදලි - හාමිනේ /මුදලි මහත්මී 

fox -vixen හිව්ලා -හිවලී signor - signora  සිඤ්ඤෝ/ මහත්මයා/ රාළහාමි -සිඤ්ඤෝ’ර/ මහත්මී/ හාමිනේ

sultan -sultana  මහම්මදික රජ -මහම්මදික රැජින czar/ tsar/ tzar- රුසියාවේ අගරජ czarina/ tzarina/ tsarina -රුසියාවේ අග රැජින

 

F. ඉහත දැක් වූ  ක්‍රම වලට වෙනස්ව  -trix, -ine, -a, -itsa, -en යන ප්‍රත්‍යයන්

ග්‍රීක්, ලතින්, ඕලන්ද, ඉතාලි ස්පාඤ්ඤ රසියන් භාෂා හා පැරණි ටියුටොනොක් භාෂා වෙන්ද ඉංග්‍රීසියට  ආවාහු ය.

administrator -administratrix  බූදල් බලකාරයා -බූදල් බලකාරිනී  executor -testatrix  බූදලයෙක බලකාරයා -බූදල බලකාරිනී 

prosecutor -prosecutrix  පැමිණිල්ල වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන්නා -පැමිණිල්ල වෙනුවෙන් ක්‍රියාකරන්නී 

testator -testatrix  අන්තිම කැමැති පත්‍රයක් ලියූ තැනැත්තා  -අන්තිම කැමැත්ත ලියූ ස්ත්‍රී  hero -heroine  වීරයා-වීරාව

 

G. සාධාරණ ලිංගික හෝ ද්වී ලිංගික නාම ශබ්ද :

cattle  ගවයා/ දෙන elephant ඇතා/ ඇතින්න cousin මස්සිනා/ නෑනා foal අශ්ව/ කොටලු (ගැහැණු හෝ පිරිමි) පැටියා fox සිවලා/ සිවලී

friend මිතුරා/ මිතුරී baby අත දරුවා / අත දැරිය bird කුරුල්ලා / කිරිල්ල calf වසුපැටියා/ වසුපැටික්කී  swine ඌරා/ ඊරී cattle ගවයා/ දෙන

cat බළලා/ බැළලී  cousin මස්සිනා/ නෑනා  deer මුවා/ මුවැත්තී elephant  ඇතා/ ඇතින්න  friend මිතුරා/ මිතුරී  spouse අඹුව/ සැමියා 

sheep බැටළුවා / බැටළු දෙන swine ඌරා/ ඊරී mouse මීයා/ මීත්ති pig ඌරා/ ඊරී servant මෙහෙකරුවා/ මෙහෙකාරී  

parent මව/ පියා  orphan අනාථ දරුවා හෝ දැරිය person පුද්ගලයා ස්ත්‍රී හෝ පුරුෂ rat මීයා/ මීත්ති peafowl මොනරා/ සෙබඩ

pupil සිසුවා/ සිසුවිය monarch අගරජ/ අගරැජින

 

H. පුද්ගලථ්වාරෝහණයෙන් පුල්ලිංගික වැ සැලැකෙන ශබ්ද කිහිපයක්:

June ජුනිමාසය  Majesty රාජශ්‍රිය Ocean සමුදුර Summer ගිම්හානය Thunder ගිගිරුම Wind සුළඟ Winter ශීත ඍතුව War සංග්‍රාමය

 

I. භාවවාචකනාම ද මෘදු  ගුණ  හෝ මෘදු දෑ  හඟවන ශබ්ද ද පුද්ගලථ්වාරෝපණයෙන් ස්ත්‍රී ලිංග වැ වැහරවේ.

Earth  පෘථිවිය  Fame කීර්තිය Flattery චාටුව virtue ශීලය Justice යුක්තිය jealousy මාත්සර්‍යය

Humility යටත් පහත් බව mercy දයාව modesty විනීතබව truth සත්‍යවාදී බව pride මානය peace සාමය

 

J. මෙහි දක්වන වචන ශබ්ද ද  ස්ත්‍රී ලිංගයක් කොටවැහැරේ.

(එම ශබ්ද ස්ත්‍රී ලිංග කොට සලකා වාක්‍යය මුලට සර්ව නාම යොදන තන්හි She(ඕ) යැයි යොදා ඇති බව පෙනීයයි.)

moon සඳ  ship  නැව  wale තල්මහ engine එංජිම motor car රිය railway train දුම්රිය / කෝච්චිය

 

Bonus: Dictation:

large, wall, next, ancient, in, on, behind, next to, in front of, flowers, hummingbirds, shoe, flowers,

jasmine, fruit trees, butterflies, bees, roses, glass between, sunflower, under, home garden, How much is it?

It's ten rupees. Where are going? I am going to the canteen. Where is my pencil? It's on the table. It's under the table. It's in the bag.

 

Grammar: Words: Prepositions:

behind පිටුපසින් under යට next to ඊළගට on උඩ / මත in තුළ /ඇතුලත between මැද in front of ඉදිරියෙන්, The ball is in the box.

Examples:(Picture describing)

01. The cat is on the table. 02. The slippers are under the desk. 03. The tire is behind the house.

04. The dog is in front of the house. 05. Nimal is next to Kamal. 06. The rabbit is between the tree and den.

07. The guitar is next to the bed. 08. The lamp is on the bed. 09. The helmet is on the cupboard.

10. The gloves are under the bed and next to the guitar. 11. The mobile phone is in front of the bag.

12. The rollerblades are on the window. 13. The camera is on the wardrobe.

14. The hairbrush is between the chair and the school bag. 15. The watch is on the desk.

 

Continuing next 'Should' & 'Should not' >>> "Thank you for watching & giving like okay!

The God Bless! May The Triple Gem Bless You Regard!

ගුණපාල කුමාරසිංහආරච්චිගේ (GK-09)