දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු - 8-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

දහම් පාසල් විභාග දෙවන වාරය සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර ලියමු

                                          ශ්‍රී .බු.ව.2563-දහම් පාසල් ශ්‍රේණි විභාගය

                                                දෙවන වාර පරීක්ෂණය-2019

                                                      7  ශ්‍රේණිය

   (1)කොටසෙන් ප්‍රශ්න සියල්ලටත් (ii) කොටසෙන් තෝරාගත් ප්‍රශ්න හතරකටත් පමණක් පිළිතුරු සපයන්න

   (1)කොටසට ලකුණු (2*20) =40 කි  (ii) කොටසට (15*4) =60 කි

         (1)කොටස

      නිවැරදි පිළිතුරු යටින් ඉරක් අදින්න

     (1)”අරහං” යන්නෙහි අර්ථ තුනෙන් එකකි

          (i) කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරුවීම                          (ii) යහපත් වචන කතා කිරීම

          (iii) මැනවින් ගමන් කිරීම                                     (iv) කිසිවෙකුට සම කළ නොහැකිවීම

     (2) ෙෙමත්‍රි  භාවනාවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිපල එකොලාහක් ගැන සදහන් වන්නේ කුමන සුත්‍රයේද?

          (i) කරණිය මෙත්ත සුත්‍රයේය                          (ii) මිත්තානිසංස සුත්‍රයේය

          (iii) මෙත්තානිසංස සුත්‍රයේය                          (iv) රතන සුත්‍රයේය

    (3) “ලද දෙයින් සතුටුවීම “ යන්නට ගැලපෙන වචනය වන්නේ ?

          (i) අනතිමානී ගුණය                                     (ii) සන්තුස්සක ගුණය

          (iii) සුවච ගුණය                                            (iv) මුදු ගුණය

     (4) ලක්දිව සාහිත්‍ය ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය යුගය ලෙස සැලකෙන්නේ කිනම් යුගයද?

          (i) දබදෙනි  යුගය                                           (ii)මහනුවර යුගය

          (iii) පොළොන්නරු යුගය                              (iv) අනුරාධපුර යුගය

    (5) තමන් අකමැති ජනයාට කෝධ කොට ඔහුන් විනාශ වෙත්වායි සිතීම .

          (i) අභිධ්‍යයාවයි                                           (ii)මිත්‍යා දෘෂ්ටිය යි

          (iii) ටින මිද්ධයයි                                         (iv) ව්‍යාපාදයයි

   (6) බුදුරජාණන් වහන්සේ උපස්ථායක වරයන් වහන්සේලා අතුරින් තිදෙනෙකුගේ නම් සදහන් වන පිළිතුරු ඛාණ්ඩය වන්නේ?

               (i) නන්ද ,රාහුල ,ආනන්ද හිමියන් වහන්සේලා   

               (ii)නාගසමාල ,ආනන්ද,අනුරුද්ධ හිමියන් වහන්සේලා

  (iii) රාධ ,මේසිය,සුනක්ඛත්ත හිමියන් වහන්සේලා

  (iv) උපවන, පුණ්ණ ,ආනන්ද  හිමියන් වහන්සේලා

 

 (7) “අත්ත සම්මාපණියි “ යන මංගල කරුණින් අදහස් වන්නේ?

          (i) පෙරකළ පින්ඇති බවයි                         (ii)තම සිත මැනවින් සංවර කර ගැනීමයි

          (iii) මැනවින් හික්මුණු බවයි                       (iv) නිරවුල් කර්මාන්ත ඇති බවයි

(8) තෙවන ධර්ම සංගායනාව සිදු වුයේ බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන්  වසර කීයකට පසුවද?

          (i) වසර 2018 කට පසුවය                         (ii) වසර 128 කට පසුවය            

          (iii) වසර 208 කට පසුවය                        (iv) වසර 198 කට පසුවය

(9) මහනුවර ඇසල පෙරහැරට දළදා පෙරහැර එක් කිනම් රජ දවසකද?

           (i) කිර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජ සමය            (ii) පළමුවන විමලධර්මසුරිය රජ සමය            

          (iii) දෙවන විමලධර්මසුරිය රජ සමය    (iv) ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජ සමය

(10) අෂ්ට ගරු ධර්ම පිළිගනිමින් පැවිද්ද,හා උපසම්පදාව ලැබූ පළමු කාන්තාව වන්නේ?

           (i) උප්පලවන්නා දේවියයි                     (ii)මහා ප්‍රජාපති ගෝතමී දේවියයි           

          (iii) යශෝදරා දේවියයි                          (iv) කිසා ගෝතමියයි

(11) ත්‍රිපිටකයේ නොයෙක් තැන සදහන් ගාථා එක් රැස් කොට ඇති ගාථා සංග්‍රහය හදුන්වන්නේ කිනම් නමකින්ද?

           (i) සුත්ත නිපාතය නමින්                     (ii)ධම්ම පදය නමින් ය           

          (iii) ථෙරගාථා නමිනි                            (iv) තේරීගාථා නමිනි

(12) ප්‍රථමධ්‍යාන කුසල සතට  අයත් අංග ගණන නිවැරදිව සදහන් වන පිළිතුර වන්නේ?

            (i) විතක්ක ,විචාර ,ප්‍රීති ,සුඛ              (ii)විචාර ,ප්‍රීති,සුඛ ,එකග්ගතා           

          (iii) විතක්ක ,විචාර ,ප්‍රීති ,එකග්ගතා   (iv) උපේක්ඛා ,එකග්ගතා

(13) අකුසල හේතු තුනක් ,කුසල හේතු තුනත් නැතිව උපදින සිත් හදුන්වන්නේ ?

           (i) අකුසල සිත්  නමිනි                        (ii)කුසල සිත් නමිනි           

          (iii) විපාක සිත් නමිනි                         (iv) අහේතුක සිත් නමිනි

(14) “බාලකෝ “ යන පාලි වචනය සකස් වී ඇති නිවැරදි අකුරු රටාව තෝරන්න

           (i) බ් +ආ+ල් + ආ+ ක් +ම්                  (ii)බ් + ආ +ල් + අ +ක් +ආ +ඕ           

          (iii) බ්+ ආ +ල්+ අ + ක් +ඕ                 (iv) බ් +අ +ල් + ආ +ක් + ඕ

(15) මයං උපෝසථං …………………………………………හිස්තැනට ගැලපෙන පාලි වචනය වන්නේ?

           (i) උපවසාමි                                       (ii)උපවාසම          

          (iii) උපවසති                                       (iv) උපවස්ථ

 

 

 

 

නිවැරදි  පිළිතුර  සපයන්න

(16) පාලි භාෂාවේ ස්වර අකුරු අට ලියන්න

(17) පාලි භාෂාවේ බාලකෝ යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද ?

(18) පුරිසෝ අකුරු රටාව ගොඩනගන්න

(19) මල් පුජා කිරීමේ ගාථාව ලියන්න

(20) බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථමයෙන් ලංකාවට වැඩියේ කොහෙටද ?

 

                                                           ii කොටස

(1)      (i) කයින් වචනයෙන් හා සිතින් සිදුවන අකුසල කර්ම දහය පිලිවෙලින් ලියා දක්වන්න

                                                                                                                (ලකුණු 5)

         (ii) “සියලු දෙනා දඩුවමෙන් තැති ගනිති ,සියලු දෙනාට ජීවිතය ප්‍රියය .තමා උපමාවට ගෙන අනුන් නොනැසිය යුතුය නොනැසවිය යුතුය “ මෙම අර්ථය ඇති ධම්මපද ගාථාව ලියන්න.

                                                                                                                 (ලකුණු 10)

(2) (i) ධර්මාශෝක රජතුමාගේ ශාසනික සේවය කරුණු වශයෙන් දක්වන්න

                                                                                                                 (ලකුණු 5)

 

       (ii) රත්මලානේ ශ්‍රී ධර්මාරාම සුවාමින්වහන්සේ ගේ ශාස්ත්‍රීය සේවාව විස්තර කරන්න

                                                                                                                (ලකුණු 10)

(3) (i) අප විසින් වැඩිහිටියන්ට සැලකිය යුත්තේ ඇයි දැයි පැහැදිලි කරන්න

                                                                                                                 (ලකුණු 5)

 

   (ii) මනා කායික සෞඛ්‍ය යක් පවත්වා ගෙන යාම සදහා අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා මාර්ග සැකෙවින් දක්වන්න

                                                                                                                 (ලකුණු 10)

(4)  (i) පාලි භාෂාවේ ස්වර අක්ෂර ,කෙට් ස්වර හා දීර්ඝ ස්වර වශයෙන් වෙන් කොට ලියා දක්වනන

                                                                                                                 (ලකුණු 05)

       (ii) පහත පාලි වාක්‍ය බහු වචනයට හරවා ලියන්න

  • සෝසිලං රක්ඛති
  • ත්වං පඤ්චසිලං සමාදියාමි
  • අහං අටීංඨංග සිලං සමාදියාමි
  • අහං   දාඨා  ධාතුන් වන්දාමි
  • සෝ සබ්බධානේ සුපතිට්ඨීති සබිබං චේතිය වන්දති

                                                                                                                  (ලකුණු 10)

(5) (ii) අරමුණු දැනගන්නා ලක්ෂණයෙන් සිත එකක් වුවද සිතේ ස්වභාවය අනුව කොටස් පහකට බෙදේ .එම කොටස් 5 නම් කරන්න

                                                                                                                  (ලකුණු 05)

     (i) ලෝකෝත්තර සිත් අට පිලිවෙලින් නම් කර ඒවාට ලෝකෝත්තර යන නම යෙදෙන්නේ අයිදැයි පහදන්න ?

                                                                                                                 (ලකුණු 10)

 

Rathnayaka Veerasinha
2024 02 16 09:44:57

Rathnayaka Veerasinha
2024 02 16 09:44:55

Rathnayaka Veerasinha
2024 02 16 09:44:54

Rathnayaka Veerasinha
2024 02 16 09:44:52

Rathnayaka Veerasinha
2024 02 16 09:44:46

subani chamindika
2022 09 08 11:13:39