14 පාඩම, ආදර්ශයෙන් සපිරි බුදුසිරිත (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 8-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

14 පාඩම, ආදර්ශයෙන් සපිරි බුදුසිරිත (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • බුදු සිරිතේ අවස්ථා දෙකක් ඇසුරින් අපේ දිවියට ගත හැකි ආදර්ශ කිහිපයක් මෙම පාඩමේදී උගනිමු.

  වේරඤ්ජාවේ වස් විසීම

 • උදය බමුණාගේ ආරාධනයෙන් වේරඤ්ජා නුවර වස් එළඹි බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට එම වස් කාලය අශ්ව ආහාරයක් වන යව හාල් වලින් යැපීමට සිදු විය.

 • වේරඤ්ජා සිද්ධිය ඇසුරෙන් බුදු සිරිතෙන් අපට ගත හැකි ආදර්ශ කිහිපයකි.

  1. ඉවසීමේ ගුණය.
  2. කම්පා නොවීමේ ලක්ෂණය.
  3. පහසුවෙන් පෝෂණය කළ හැකි බව.
  4. ලද දෙයින් සතුටට පත්වීම.
  5. මිනිස් ස්වභාවය තේරුම් ගෙන සානුකම්පිතව කටයුතු කිරීම.
  6. අතපසුවීම් හමුවේ කලබලයට පත් නොවී මැදහත්ව ක්‍රියා කිරීම.

  ආලවක යක්ෂ දමනය

 • බුදුරදුන් දෙව්රම් වෙහෙර වැඩවසන සමයෙක අලව් නුවර ආලවක යක්ෂයාව දමනය කළ සේක.
   

 • ආලවක යක්ෂ දමනය තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පුරිසදම්ම සාර්ථී ගුණය ප්‍රකට කෙරේ.
   

 • ආලවක යක්ෂ දමනය ඇසුරින් බුදු සිරිතෙන් අපට ගත හැකි ආදර්ශ කිහිපයකි.

  1. කෝපයට පත් අයගේ කෝපය සංසිඳවීමට කටයුතු කිරීම.
  2. අන් අය සමග ගැටුම් ඇති වීමට ඇති අවස්ථාවන් මගහැරීම.
   

  අභ්‍යාස:-

  ආදර්ශ ප්‍රශ්න
  1. ඉහත සඳහන් කරන ලද ආදර්ශ බුද්ධ චරිතය තුල නිරූපණය වූ අවස්ථා එම සිදුවීම් ආශ්‍රයෙන් පැහැදිලි කරන්න.