21 පාඩම, දස කුසල් හා දස අකුසල් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 8-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

21 පාඩම, දස කුසල් හා දස අකුසල් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • ඇතැම් මිනිසුන් මියගිය පසු දුගතිගාමී වීමටත්, ඇතැම් අය සුගතිගාමී වීමටත් හේතුව කුමක් දැයි සාලා ගම් වැසියෝ බුදුරදුන්ගෙන් විමසූහ.

 • එයට පිළිතුරු දෙමින් බුදුරදුන් දේශනා කොට වදාළේ අධර්මයෙහි හැසිරෙන්නා මරණින් මතු දුගතිගාමී වන බවත්, ධර්මයෙහි හැසිරෙන්නා සුගතිගාමී වන බවත් ය.

 • දස අකුසල් පහත දැක්වේ.

  I. කයින් කරන අකුසල් 3 කි.

  1. සතුන් මැරීම හෙවත් ප්‍රාණ ඝාතය.

  2. සොරකම් කිරීම හෙවත් අදත්තාදානය.

  3. කාමයෙහි වරදවා හැසිරීම හෙවත් කාම මිථ්‍යාචාරය.

  සටහන:-
  කාමයෙහි වරදවා හැසිරීම යනු සිය විවාහක බිරිඳ/සැමියා හැර අන් කාන්තාවක/පුරුෂයෙකු සමග රාගික සිතින් කටයුතු කිරීමෙන් වැළකීමයි.
   

  II. වචනයෙන් කරන අකුසල් 4 කි.

  4. බොරු කීම හෙවත් මුසාවාදය.

  5. කේලාම් කීම හෙවත් පිසුණාවාචා.

  6. පරුෂ වචන කීම හෙවත් ඵරුසාවාචා.

  7. හිස් වචන කීම හෙවත් පම්ඵප්පලාප.

  III. සිතින් කරන අකුසල් 3 කි.

  8. දැඩි ලෝභකම හෙවත් අභිද්‍යාව.

  9. ක්‍රෝධය හෙවත් ව්‍යාපාදය.

  10. වැරදි දැකීම හෙවත් මිථ්‍යාදෘෂ්ඨිය.

 • ඉහත සඳහන් දස අකුසලයන්ගෙන් වෙන්වීම දස කුසල් නම් වේ.

 • දස කුසල් පහත දැක්වේ.

 • දස අකුසල් කරන්නන් අධර්ම චර්යාවක හෙවත් විසම චර්යාවක යෙදෙන්නන් බවත් දස කුසල් කරන්නන් ධර්ම චර්යාවක හෙවත් සම චර්යාවක යෙදෙන්නන් බවත් බුදුරදුන් විසින් වදාළහ.

 • දස කුසල් දියුණු කරගැනීමෙන් මෙලොවදීම මාර්ගඵල ලබා ගැනීමට වූවද හැකිය.
   

  අභ්‍යාස:-
  1. පෙළ පොතේ ක්‍රියාකාරකම් සියල්ල කරවන්න.