23 පාඩම, අපේ අවමගුල් සිරිත් විරිත් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 8-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

23 පාඩම, අපේ අවමගුල් සිරිත් විරිත් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • අවමගුල් අවස්ථාවක අනුගමනය කෙරෙන චාරිත්‍ර සිරිත් වශයෙන් හඳුන්වන අතර නොකළ යුතු දේවල් විරිත් වශයෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.
   

 • ජන වර්ගය, ආගම දහම මෙන්ම ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ද අවමගුල් සිරිත් විරිත් වෙනස් වේ.

 • සමාජයේ පවතින අවමගුල් සිරිත් විරිත් කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත.

  1. මියගිය තැනැත්තාගේ හා බුද්ධ පින්තූර හැට අනෙක් පින්තූර හා සැරසිළි තාවකාලිකව ඉවත් කරනු ලැබේ.
   

  2. කණපිට හරවා තැබූ බුලත් කොල වලින් බුලත් තට්ටුව පිළියෙල කරනු ලබයි.
   

  3. අවමංගල්‍ය උත්සව වල ඇතැම් ක්‍රීඩා කිරීම අපේ සිරිත නොවේ. ඒ වෙනුවට සතිපට්ඨාන සූත්‍රය හෝ වෙස්සන්තර ජාතකය සජ්ඣායනා කිරීම උචිතය.
   

  4. නිවස තුලදී දේහයේ හිස බස්නාහිර දිශාවට තබන අතර හිස පැත්තෙන් පොල්තෙල් පහනක් දල්වනු ලැබේ.
   

  6. ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩම කරවා ගැනීමෙන් පසු “ඉමං මතකවත්ථං භික්ඛු සංඝස්ස දේම“ එනම්, “මේ මතක වස්ත්‍රය භික්ෂු සංඝයාට පූජා කරමු“ යන වාක්‍ය තෙවරක් කියවීමෙන් අනතුරුව මතක වස්ත්‍රය සඟ සතු කොට පූජා කරනු ලැබේ.

  සටහන:-

  සාංඝික කිරීමේ වක්‍ය.
  "ඉමං භික්ඛං භික්ඛු සංඝස්ස දේම" යන වාක්‍ය හෝ "ඉමං භික්ඛං සපරික්ඛාරං ඉමස්මි නිසින්නස්ස භික්ඛු සංඝස්ස දේම" යන වාක්‍ය කීමෙන් සඟ සතු වීම සිදු වේ.
   

  7. මතක වස්ත්‍රය පිළිගත් ස්වාමීන් වහන්සේලා,

  අනිච්චා වත සංඛාරා - උප්පාද වය ධම්මිනෝ
  උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ඣන්ති - තෙසං වුපසමො සුඛො

  යන ගාථාව සජ්ඣානයා කොට පැන් වඩා පින් අනුමෝදන් කරනු ලැබේ.
   

  8. පැන් වඩන මොහොතේදී සුයලුම දෙනා,

  “ඉදං වෝ ඤාතීනං හෝතූ සුඛිතා හොන්තු ඤාත්යෝ“ එනම්, “මේ පින මියගිය ඥාතීන්ට වේවා, නෑයෝ සැප ඇත්තෝ වෙත්වා“

  යන ගාථාව තෙවරක් කියා පින් අනුමෝදන් කරනු ලැබේ.
   

  සටහන:-

  යථාවාරී වහා පූරා - පරිපූරෙන්තු සාගරං
  ඒව මේව හිතෝ දින්නං - පේතානං උපකප්පති
   

  10. සුසාන භූමිය කරා පෙට්ටිය ගෙන යන විට දේහයේ පාද පැත්ත ඉස්සර කළ යුතු බවට මතයක් පවතී.
   

  11. දේහය තැන්පත් කොට චිතකය හෝ වල වටා ප්‍රදක්ෂිණා කිරීමෙන් ඥාතීන් විසින් මියගිය තැනැත්තාට ගෞරව කරනු ලැබේ.
   

  12.අවසානයේදී පස් දමා වල වැසීම හෝ මියගිය තැනැත්තාගේ බෑණාවරුන් දෙදෙනෙකු විසින් චිතකයට ගිනි දැල්වීම සිරිතය.
   

  13. සුසාන භූමියට පැමිණි අසල්වාසීන් යලිත් නිවසට පැමිණ කථාබස් කර යෑම සිරිතය.