29 පාඩම, ඇසූ පිරූ තැන් ඇති ඛුජ්ජුත්තරා උවැසිය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 8-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

29 පාඩම, ඇසූ පිරූ තැන් ඇති ඛුජ්ජුත්තරා උවැසිය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • ඛුජ්ජුත්තරා උවැසිය පිළිබඳව වැදගත් කරුණු පහත දැක් වේ.
   

  නම - උත්තරා, කුදු සිරුරකින් යුක්ත වූ බැවින් හෙතෙම ඛුජ්ජුත්තරා නම් විය.
   

  අගතනතුර -

  1. ඇසූ පිරූ තැන් ඇති (බහුශ්‍රැත) උපාසිකාවන් අතර අගතනතුර.

  2. ධර්ම කථික උපාසිකාවන් අතර අගතනතුර.
   

 • ඛුජ්ජුත්තරාව සාමාවතී බිසවට මල් ගෙන ඒමට සුමන නම් මල්කරුවා වෙත ගිය දිනක ඔහුගේ මගපෙන්වීම අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ ඇසූ ඛුජ්ජුත්තරා සෝවන් ඵලයට පත් වූවා ය.

 • සිත, කය, වචනය යන තිදොරින් වරදක් වුවහොත් එය නොසැඟවීම සෝවාන් වූ අයගේ ලක්ෂණය යි. ඒ බව රථන සූත්‍රයේ මෙසේ සඳහන් වෙයි.

  “කිඤ්චාපි සෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උද චේතසා වා
  අභබ්බෝ සෝ තස්ස පටිච්ඡාදාය අභබ්බතා දිට්ඨ පදස්ස වුත්තා“

  සටහන:-

  අර්ථය
  ඒ සෝවාන් පුද්ගල තෙමේ තිදොරින් යම් පවක් කෙරේද? හෙතෙම එය සඟවාලීමට නො හැකි වෙයි. නිවන් දුටුවහු ගේ පව් සැඟවීමේ නො හැකි බව සංඝයා කෙරෙහි ප්‍රණීත වූ රත්න භාවයෙකි. මේ සත්‍ය බලයෙන් සත්වයනට සෙත් වේවා. (ඉදම්පි සඞඝෙ රතනං පණීතං එතෙන සච්චේන සුවත්ථි හොතු)

 • සාමාවතී දේවියගේ චරිතයෙන් ගත හැකි ආදර්ශ පහත දැක් වේ.

  1. ප්‍රකෝපකාරී අවස්ථා වල කෝපයෙන් මුසපත් වී ක්ෂණික තීරණ නොගත යුතුය.

  2. මානය පසෙකලා පිදිය යුත්තන් පිදිය යුතුය.

  3. ධර්මයට ගරු කළ යුතුය.

 • බණ ඇසීමේදී අනුගමනය කළ යුතු සිරිත් විරිත් පිළිබඳව ලෝවැඩ සඟරාවේ මෙසේ සඳහන් වෙයි.

  දිවමන් මුනිඳුන් දුටු මෙන්     තොසවා
  මණ දන්නන්හට වැඳ අත්     ඔසවා
  පදයෙන් පදයට අදරින්        අසවා
  එපිනෙන් නිරයට යන මං     වසවා

  සටහන:-

  ඉහත කවියේ අර්ථය.
  ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ සියැසින් දුටුවාක් මෙන් සතුටු සිතින්, ධර්මය දේශනා කරන අයට දොහොත් මුදුන් දී වන්දනාමාන කර, ප්‍රකාශ කරන සෑම පදයක් පදයක් ගානේම ආදර බර සිතින් (කැමැත්තෙන්) ධර්මය ශ්‍රවණය කළ යුතුය. එම පිං බල මහිමයෙන් අපායගාමී නොවී සිටිය හැකිය.
   

 • ඛුජ්ජුත්තරාවගේ චරිතයෙන් ගත හැකි ආදර්ශ පහත දැක්වේ.

  1. අප අතින් කිසියම් වරදක් වුවහොත් එය නොසඟවා ප්‍රකාශ කළ යුතුය.

  2. සෑම විටම ධර්මයට ගරු කිරීමට අන් අය පෙළඹවිය යුතුය.
   

  අභ්‍යාස:-

  1. පෙළ පොතේ ක්‍රියාකාරකම් අංක 1, 3 කරවන්න.