9 පාඩම, පාසල් පරිසරය බොදු සිරිතෙන් ඔපවත් කරමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 8-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

9 පාඩම, පාසල් පරිසරය බොදු සිරිතෙන් ඔපවත් කරමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • පාඩමේ දැක්වෙන හැදෙන බොදු දරුවෙකු තුල තිබිය යුතු චරිත ලක්ෂණ කිහිපයක් පහත ගොණු කොට ඇත.

 • තමන්ට පැවරෙන වගකීම් පැහැර නොහැර, බලකිරීමකින් තොරව ඉටු කිරීම හැදෙන දරුවෙකුගේ ලක්ෂණයකි.

 • දහම් පාසලේ, පාසලේ මෙන්ම නිවසේද අවට පරිසරය පිරිසිඳුව තබා ගැනීම මෙන්ම අපිරිසිඳු නොකිරීමත් අප සැමගේ වගකීමකි.

 • ඇමදීම කළ යුත්තේ ශිෂ්‍යාවන් විසින් පමණක්ය යන්න වැරදි මතයකි.

 • මල් පූජා කිරීමට පෙර මල් ආසනය පිරිසිඳු කළ යුතු අතර, විහාර මළුවේ ඇති මල් ගස් වලින් මල් නෙලාගැනීම නොකළ යුතුය.

 • විහාර භූමියේ ශබ්ද නගා කතා කිරීම, උසුලු විසුලු කිරීම, නිකරුණේ කාලය ගත කිරීම නොකළ යුතු අතර සංවරව හැසිරිය යුතුය.

 • උදෑසන වතාවත් කිරීමේදී ශබ්ද නගා ගාථා සජ්ඣායනා කිරීම බොදු දරුවෙකුගේ ලක්ෂණයකි.

 • ගුරුවරයෙකු පංතියට පැමිණෙන විට නැගී සිට “ආයුබෝවන්, තෙරුවන් සරණයි“ යැයි කීම බොදු දරුවෙකුගේ ලක්ෂණයකි.

 • පංති කාමරයේ බිත්ති සහ සියලුම ඩෙස් බංකු පිරිසිඳුව තබා ගත යුතු අතර ඒ මත කිසිවක් නොලිය යුතුය.

 • පංති කාමරයේ ඉගැනීමේදී ප්‍රශ්න කළ යුතු තැන් ප්‍රශ්න කිරීමත්, නොවැටහුනු තැන් ඇතොත් පැවසීමත් ගුරු ගෞරවයට හානියක් නොවන පරිදි කල යුතුය.

 • නිදහස් කාලච්ඡේද වලදී නිශ්ෂබ්දව පොතක් කියවා ගැනීම හෝ විශයානුබද්ධ සාකච්ඡාවක යෙදීම කළ යුතුය.

 • පාසලෙන් හෝ දහම් පාසලෙන් පවත්වනු ලබන පෝය වැඩසටහන්, ශ්‍රමදාන, ක්‍රීඩා උත්සව ආදී සෑම පොදු කටයුත්තකටම සහභාගී විය යුතුය.

 • පාසලෙන් හෝ දහම් පාසලෙන් පිටවීමට පෙර ඡත්ත මානවක ගාථා ගායනා කර ගුරුවරුන්ට් දණ ගසා වැඳීම බොදු දරුවෙකුගේ ලක්ෂණයකි.

  සටහන:-

  ගුරු වන්දනා ගාථාව සහ තේරුම

  ඕවාද සිප්ප දානේන
  සික්ඛා පේති මමං ගරු
  සගාර වේන චිත්තේන
  අහං වන්දාමි තං ගුරු

  ඔවා සිප් දීමෙන
  මා හික්මවන පේමෙන
  ඇදුරු හද බැතියෙන
  වඳිමි ගුරු සිත පෙරටු කොටගෙන

  අභ්‍යාස:-

  1. පෙළ පොතේ ක්‍රියාකාරකම් අංක 1 කරවන්න.