8-වසර - විද්‍යාව - 8 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - තෙවන වාර විභාගය - 2017 (Online Test 3)
කේත අංකය : 51


STEAM Fact විසින් 2017-10-17 දින විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

8 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - තෙවන වාර විභාගය - 2017 (Online Test 3)


ප්‍රශ්න ගණන : 20 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න ගණන : 20
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40

Code No: SCFA 038

කාලය : පැය 1 යි

සමත් වීමට ගත යුතු ලකුණු : 35%

නිවැරදි පිළිතුර ඉදිරියෙන් ඇති කොටුව (check box) තුළ ක්ලික් කරන්න, එවිට එම කොටුව තුළ "හරි" ලකුණක් දිස්වනු ඇති.

විභාගය අවසානයේදී ඔබ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව හා නිවැරදි පිළිතුරු තිරය මත දිස්වනු ඇත.

විභාගය නියමිත කාල වේලාවට අවසන් නොකලහොත් පරිගණකය විසින් විභාගය ස්වයංක්‍රීයව අවසන් කරනු ඇත.

All the Best !

powered by myschool.lk

 
--- All rights reserved EdueLanka 2017 --

ප්‍රශ්න අංක 01

ශුෂ්ක පරිසර තත්ව යටතේ වැඩෙන ශාකවල පත්‍ර උත්ස්වේදනය අවම කර ගැනීම සඳහා දක්වන අනුවර්තන කීපයක් පහත දැක්වේ.

 

a - පත්‍ර ක්ෂීණ වීම                     b - පත්‍ර සිහින් වීම

c - පත්‍ර කටු බවට විකරණය වීම      d - ඝනකම ඉටි සහිත උච්චර්මයක් පිහිටීම

 

ඉහත සඳහන් ලක්ෂණ අනුපිළිවෙලින් දක්වන ශාක සඳහා නිදසුනකි.

ප්‍රශ්න අංක 02

ස්ථිර චුම්බක තැනීමට වඩාත්ම සුදුසු ද්‍රව්‍යය මින් කවරක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 03

ද්‍රව අවස්ථාවේ පවතින ද්‍රව්‍යයක් ඝන අවස්ථාවට පත්වීමද අවස්ථා විපර්යාසයකි. මෙය හඳුන්වන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 04

කොපර්සල්පේට් ද්‍රාවණයකට පිරිසිදු යකඩ ඇණයක් දැමූවිට කල හැකි නිරීක්ෂණ කිහිපයක් ලෙස පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ ශිෂ්‍යයකු විසින් ඉදිරිපත් කර ලදි.

a - ද්‍රාවණයේ නිල්පැහැය අඩුවීම

b - යකඩ ඇණය මත හා පතුලේ රතු දුඹුරු පැහැති ද්‍රව්‍යයක් තැන්පත් වීම

c - උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම

 

ඉහත සඳහන් ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවන විට ඇතිවන නිරීක්ෂණ ලෙස ගත හැක්කේ මින් කවරක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 05

ස්කන්ධය සංස්ථිති නියමය ඉදිරිපත් කළ විද්‍යාඥයා,

ප්‍රශ්න අංක 06

මින් අසත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.

ප්‍රශ්න අංක 07

බහිස්ස්‍රාවී ඉන්ද්‍රියයක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 08

නිඩාරියාවෙකු නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 09

සුසුම්නා ශීර්ෂකයෙන් ඉටුවන ක්‍රියාවක් නොවන්නේ

ප්‍රශ්න අංක 10

බින්දුදය පෙන්වන ශාක කාණ්ඩය අඩංගු පිළිතුර තෝරන්න.

ප්‍රශ්න අංක 11

රූපයේ දැක්වෙන උපකරණය විනාඩි කිහිපයකට පසු නිරීක්ෂණය කළ විට තිසල්පු නීලයේ ද්‍රව මට්ටමෙහි වෙනසක් සිදුවී ඇති බව පෙනේ. ඒ අනුව x හා y වනුයේ පිළිවෙළින්,

ප්‍රශ්න අංක 12

ආහාරයකට ආකලන ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමේ අරමුණු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.


A - ආහාරයට රස එක් කිරීම.
B - ආහාරය උකු ස්වභාවයෙන් පවත්වා ගැනීම.
C - ආහාරය ඔක්සිජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීම වැළැක්වීම.


මින් නිවැරදි පිළිතුර වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 13

ආහාර පරිරක්ෂණයේ අවාසියක් වනුයේ මින් කුමක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 14

පලිබෝධ ලෙස හැඳින්වෙන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 15

පහත සඳහන් කෘමින් අතරින් අසම්පූර්ණ රූපාන්තරණයක් දක්වන කෘමියා වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 16

චන්ද්‍රයා පිළිබදව වැරදි වගන්තිය තෝරන්න,

ප්‍රශ්න අංක 17

රූපයේ දැක්වෙන තරු රටාව,

ප්‍රශ්න අංක 18

පහත සඳහන් ඒවායින් අපේ රටට ඇතිවන ප්‍රධාන ස්වභාවික ආපදාවක් ලෙස සැලකිය හැක්කේ,

ප්‍රශ්න අංක 19

නියඟය කෙරෙහි බලනොපාන ස්වභාවික නොවන හේතුවක් ලෙස සැලකිය හැක්කේ,

ප්‍රශ්න අංක 20

නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන්ගේ සඳ තරණය සිදු කරනු ලබන අභ්‍යවකාශ යානයේ නම කුමක්ද?