8-වසර - විද්‍යාව - 8 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - දෙවන වාර විභාගය -2017 (Online Test 2)
කේත අංකය : 41


STEAM Fact විසින් 2017-06-07 දින විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

8 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - දෙවන වාර විභාගය -2017 (Online Test 2)


ප්‍රශ්න ගණන : 20 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න ගණන : 20
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40

කාලය : පැය 1 යි

සමත් වීමට ගත යුතු ලකුණු : 35%

නිවැරදි පිළිතුර ඉදිරියෙන් ඇති කොටුව (check box) තුළ ක්ලික් කරන්න, එවිට එම කොටුව තුළ "හරි" ලකුණක් දිස්වනු ඇති.

විභාගය අවසානයේදී ඔබ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව හා නිවැරදි පිළිතුරු තිරය මත දිස්වනු ඇත.

විභාගය නියමිත කාල වේලාවට අවසන් නොකලහොත් පරිගණකය විසින් විභාගය ස්වයංක්‍රීයව අවසන් කරනු ඇත.

All the Best !

powered by myschool.lk

 
--- All rights reserved EdueLanka 2017 --

 


ප්‍රශ්න අංක 01

වෛරස මගින් බෝවන රෝග වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 02

ජීවියෙකුගේ හඳුනාගත් ලක්ෂණ කිහිපයක් පහත දැක්වේ,

* කෙරල සහිත වියළි සමක් ඇත.
* සංචරණය සඳහා ගාත්‍රා පිහිටයි.
* ශ්වසනය සඳහා පෙනහලු ඇත.

ඉහත ලක්ෂණ අනුව මෙම ජීවියා අයත් සත්ව කාණ්ඩය හා නිවැරදි උදාහරණය තෝරන්න.

ප්‍රශ්න අංක 03

A, B, C වලින් දක්වා ඇත්තේ,                                         

ප්‍රශ්න අංක 04

පතොක් ශාකයක මූල පද්ධතිය විශාල ප්‍රදේශයක් තුළ පැතිරී ඇත. ඊට හේතුව,

ප්‍රශ්න අංක 05

රූපයේ දැක්වෙන ඒවායෙන් ජල්යේ ඝනත්වයට සමාන ඝනත්වයක් ඇති වස්තූන් වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 06

රූපයෙහි දැක්වෙන්නේ බට එකිනෙක සම්බන්ධ කරන ඇමුණුම් කිහිපයකි (Joints) ඒවා සියල්ල එකම ද්‍රව්‍යයකින් සාදා ඇති බව සලකන්න. ඒවා අතර දක්නට ලැබෙන සමාන ලක්ෂණයක් වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 07

මී මැස්සාගේ ගුමු ගුමු නාදය ඇති වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 08

එක සමාන වීදුරු 4ක් රූපයේ දැක්වෙන පරිදි වෙනස් ජල පරිමා දමා එක් පසක සිට අනෙක් පසට අනුපිළිවෙලින් වීදුරු වල දාරයට හැන්දකින් තට්ටු කරන ලදී. එවිට ඔබේ නිරීක්ෂණය වූයේ කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 09

පහත විද්‍යුත් චුම්බකයේ ප්‍රබලතාවය වැඩි කිරීමට,

A - ඇණය වටා ඔතන කම්බි පොටවල් ගණන වැඩි කළ යුතුය.
B - යොදන වියළි කෝෂ ගණන වැඩි කළ යුතුයි.
C - කෝෂ වල අග්‍ර මාරු කර සවි කළ යුතුයි.
D - යකඩ ඇණය වැලි කඩදාසියකින් පිරිමැද කම්බි එතීම කළ යුතුයි.

ප්‍රශ්න අංක 10

x හා y යනු ප්ලාස්ටික් වලින් තනන ලද සෙල්ලම් බෝට්ටු 2කි. x හා y මත යකඩ කැබැල්ලක්, ඇලුමිනියම් කැබැල්ලක්, නොක්‍රෝම් කැබැල්ලක් හෝ චුම්බකයක් තබා ඇත. තවත් චුම්බකයක් ආධාරයෙන් x ඇඳගෙන පමණක් යා හැකි අතර y ඇඳගෙන හෝ තල්ලුකර ගෙන යා හැක. x හා y වල ඇත්තේ පිළිවෙලින්,

ප්‍රශ්න අංක 11

මෙම පරිපථයේ LED බල්බ දෙක අතර විභව අන්තරය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 12

      

B

C

ඉහත පරිපථ තුනේම සිවිච්ච සංවෘත කර ඇත. මින් ධාරාව ගලා නොයන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 13

මැග්නීසියම්(Mg) දහනය වන විට නිරීක්ෂණය කළ නොහැක්කේ,

2Mg(s) + O2(g) -----> 2MgO(s)

 

ප්‍රශ්න අංක 14

රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු නොවන්නේ මින් කවරක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 15

රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් (Chemical Reaction) සිදුවන බවට සාක්ෂියක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 16

නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට් (CuSO4) වලට ජලය (H2O) එකතු කළ විට සිදුවන වර්ණ විපර්යාසය,

ප්‍රශ්න අංක 17

භෞතික විපර්යාසයක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 18

වෘක්ක අකර්මන්‍ය වීමට බලපාන ප්‍රධාන හේතුවකි.

ප්‍රශ්න අංක 19

සුසුම්නා ශීර්ෂකයෙන් ඉටුවන ක්‍රියාවක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 20

කිසියම් සංසිද්ධි කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

A - LED තුළින් විද්‍යුත් ධාරාවක් ගලා යන විට අලොකය නිකුත් කිරීම.
B - තඹ කම්බි දඟරයක් තුළින් විද්‍යුත් ධාරාවක් ගලන විට අල්පෙනෙති ආකර්ෂණය වීම.
C - පරිපථයක වූ LDR එකක් මතට හිරු එළිය පතිත වූ විට විද්‍යුත් ධාරාවක් ගලා යාම.
D - විද්‍යුත් ලෝහාලේපනයෙන් ආභරණ මත රන් ආලේප කිරීම.

ඉහත ඒවායෙන් විද්‍යුත් ධාරාවේ ආචරණයක් (ඵලයක්) නොවන්නේ,