8-වසර - විද්‍යාව - 8 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - පළමු වාර විභාගය - 2017 (Online Test 1)
කේත අංකය : 88


STEAM Fact විසින් 2019-04-15 දින විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

8 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - පළමු වාර විභාගය - 2017 (Online Test 1)


ප්‍රශ්න ගණන : 20 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 40 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න ගණන : 20
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40

Code No: SCFA 018

කාලය : පැය 1 යි

සමත් වීමට ගත යුතු මුළු ලකුණු : 35%

නිවැරදි පිළිතුර ඉදිරියෙන් ඇති කොටුව (check box) තුළ ක්ලික් කරන්න, එවිට එම කොටුව තුළ "හරි" ලකුණක් දිස්වනු ඇති.

විභාගය අවසානයේදී ඔබ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව හා නිවැරදි පිළිතුරු තිරය මත දිස්වනු ඇත.

විභාගය නියමිත කාල වේලාවට අවසන් නොකලහොත් පරිගණකය විසින් විභාගය ස්වයංක්‍රීයව අවසන් කරනු ඇත.

powered by myschool.lk

 All the Best !

Prepared By ; Keith Dilhan

 
--- All rights reserved EdueLanka 2018 --

ප්‍රශ්න අංක 01

බැක්ටීරියා මගින් බෝවන රෝගයකි,

ප්‍රශ්න අංක 02

දේහය අරීය සමමිතික වේ. ජලයේ ජීවත්වන විලෝපිකයන්ය. ග්‍රාහිකා මත පිහිටි විශේෂණය වූ දංශක කෝෂ්ඨ වලින් විෂ ස්‍රාවය කර ගොදුරු අඩපණ කරයි.

ඉහත ලක්ෂණ දක්නට ලැඛෙන්නේ පහත කුමන ජීවී කාණ්ඩයකට ද?

ප්‍රශ්න අංක 03

මුහුදේ හා කලපුවේ ජීවත් විය හැකි සත්ත්වයකු වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 04

පත්‍ර ක්ෂීණ වීමෙන් උත්ස්වේදනය අනුව කරගන්නා ශාකය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 05

වායුගෝලයේ ඇති ජල වාෂ්ප අවශෝෂණය කර ශාකයට ලබාදෙන විශේෂිත මුල් වර්ගයකි.

ප්‍රශ්න අංක 06

වස්තුවක් තත්පර 5කට කම්පන 50ක් ඇති කරයි නම් එහි සංඛ්‍යාතය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 07

ග්ලූකෝස් (C6H1206)සෑදී ඇති මූලද්‍රව්‍ය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 08

පදාර්ථයට අයත් නොවන සංඝටකය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 09

මෙඩුසා හා බුහුබාවා ආකාර දෙක දැකිය හැක්කේ පහත දැක්වෙන කවර කාණ්ඩයේද?

ප්‍රශ්න අංක 10

කඳ වටා පත්‍ර සර්පිලාකාරව පිහිටන ශාකයකි.

ප්‍රශ්න අංක 11

භූගත කදක් සහිත ශාක යුගලය තෝරන්න.

ප්‍රශ්න අංක 12

විද්‍යුත් සන්නායක හා පරිවාරක පිළිවෙලින් දක්වා ඇති පිළිතුර වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 13

එක්තරා පදාර්ථයක අංශු ළගින් ඇහිරී ඇති නමුත් තදින් බැදී නැත. මෙම අංශු වල ස්වව්හාවය අනුව එම පදාර්ථය පිළිබදව අසත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක් ද?

ප්‍රශ්න අංක 14

තත් භාණ්ඩ කම්පනය කිරීමෙන් හඬ වෙනස් කළ හැක්කේ,

ප්‍රශ්න අංක 15

අලුහම් කුමන ක්ෂුද්‍රජීවී වර්ගයකට අයත් වේද?

ප්‍රශ්න අංක 16

ක්ෂුද්‍ර ජිවීන් පමණක් අඩංගු පිළිතුර වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 17

කොරපොතු සහිත දැඩි වියළි සමක් ඇති දේහය කටුවකින් ආවරණය වූ ගාත්‍රා රහිත ලක්ෂණ සහිත සත්ත්වයා,

ප්‍රශ්න අංක 18

පහත වාක්‍ය අතරින් නිවැරදි වාක්‍ය වන්නේ,

(a). රසදිය වල ප්‍රසාරණ ගුණය නිසා උෂ්ණතවමාන වලට යොදා ගනී.
(b). පවුඩර් සිනිඳු වයනය දක්වන සංයෝගයකි.
(c). වීදුරු යනු තන්‍යතාව දක්වන ද්‍රව්‍යයකි.

ප්‍රශ්න අංක 19

ඝණත්වයේ සම්මත ඒකකය වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 20

පරිසරයේ අපට නිතර ශ්‍රවණය කළ හැකි ස්වාභාවික ශබ්දයක් වන්නේ,

(a). දිය ඇල්ලක් වැටෙන ශබ්දය
(b). ලි ඉරන ශබ්දය
(c). කුරුළු නාදය