33 පාඩම, අපි යමු සොළොස්තැන් වට වන්දනාවේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

33 පාඩම, අපි යමු සොළොස්තැන් වට වන්දනාවේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

සටහන:-
මෙම පාඩමෙහි සමස්ථ කෙටි සටහන තරමක් දීර්ඝ බැවින් අනවශ්‍ය යැයි හැඟෙන සෑම කරුණක්ම ඉවත් කොට විභාගය සඳහා අත්‍යාවශ්‍යම කරුණු පමණක් සටහන් පොතට ඇතුලත් කරන්න.

 • සොළොස්මස්ථාන වඳින ගාථාව:-
   

  මහියංගනං නාගදීපං කල්‍යාණං පදලාංඡනං
  දිවාගුහං දීඝවාපී චේතියං මුතියංගණං
  තිස්සමහාවිහාරංච බෝධිං මරිච වට්ටියං
  සොණ්ණමාලී මහා චේතියං ථූපාරාම භයාගිරිං
  ජේතවනං සේල චේතියං තථා කාචරගාමකං
  ඒතේ සෝළසඨානානී අහං වන්දාමි සබ්බදා

  1. මහියංගන චෛත්‍ය

  වැදගත්කම - බුද්ධත්වයෙන් 9වන මස බුදුරදුන්ගේ ප්‍රථම ලංකාගමනය

  චෛත්‍යයේ නිදන් වස්තු - බුදුරදුන් සුමන සමන් දෙව්රදුට දුන් කේෂධාතු, පසුකාලීන සර්වඥ ග්‍රීවා ධාතුව

  සටහන:-

  ග්‍රීවා ධාතුව,
  බෙල්ල හා උගුර ආශ්‍රිත අස්ථි 7 ක්.

  ඉදිකිරීම - සුමන සමන් දෙවියන්

  2. නාගදීප චෛත්‍යය

   

  වැදගත්කම - බුද්ධත්වයෙන් 5 වන වසර බුදුරදුන්ගේ දෙවන ලංකාගමනය

  චෛත්‍යයේ නිදන් වස්තු - බුදුරදුන් වැඩසිටි චූලෝදර මහෝදරගේ මැණික් පුටුව

  ඉදිකිරීම - චූලෝදර මහෝදර දෙසොහොයුරෝ

  3. කැළණි චෛත්‍යය

   

  වැදගත්කම - බුද්ධත්වයෙන් 8වන වසර බුදුරදුන්ගේ තෙවන ලංකා ගමනය

  චෛත්‍යයේ නිදන් වස්තු - බුදුරදුන් වැඩසිටි මණිඅක්ඛිත නා රජුගේ මැණික් පුටුව

  ඉදිකීරීම - මණිඅක්ඛිත නා රජු

  4. ශ්‍රී පාදය

   

  වැදගත්කම - බුදුරදුන්ගේ තෙවන ලංකා ගමනයේදී සුමන සමන් දෙව්රජුගේ ඇරයුමින් වම් ශ්‍රී පතුල පිහිටුවීම

  5. දිවාගුහාව (භගවා ලෙන)

   

  වැදගත්කම - ශ්‍රී පාදය පිහිටුවීමෙන් පසු බුදුරදුන් දිවා කල වැඩ සිටි ස්ථානය

  6. දීඝවාපි චෛත්‍ය

   

  වැදගත්කම - බුදුරදුන්ගේ තෙවන ලංකා ගමනයේදී සමාපත්ති සුවයෙන් වැඩ සිටීම

  ඉදිකිරීම - සද්ධාතිස්ස රජතුමා

  7. මුතියංගන චෛත්‍යය


  වැදගත්කම - බුදුරදුන්ගේ තෙවන ලංකා ගමනයේදී සමාපත්ති සුවයෙන් වැඩ සිටීම

  8. තිස්සමහාරාම චෛත්‍ය

  වැදගත්කම - බුදුරදුන් සමාපත්ති සුවයෙන් වැඩ සිටීම

  චෛත්‍යයේ නිදන් වස්තු - බුදුරදුන්ගේ වම් දළදා වහන්සේ

  ඉදිකිරීම - කාවන්තිස්ස රජතුමා

  9. ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ

  වැදගත්කම - දඹදිව ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛාව

  වැඩමවීම - සංඝමිත්තා තෙරණිය

  10. මිරිසවැටි සෑය

   

  චෛත්‍යයේ නිදන් වස්තු - දුටුගැමුණු රජතුමා සතු ධාතූන් වහන්සේ තැන්පත් කරන ලද කුන්තය

  සටහන:-

  කුන්තය,
  හෙල්ලයක් වැනි ආයුධයකි. ඉන් ඇන සතුරා මරා දැමිය හැක.

  ඉදිකිරීම - දුටුගැමුණු රජතුමා

  11. රුවන්වැලි සෑය

   

  වැදගත්කම - ලොව උසම චෛත්‍යයන් අතරින් තෙවන තැන (අඩි 350)

  චෛත්‍යයේ නිදන් වස්තු - රියන් 18ක් උස රත්තරං බෝධි වෘක්ෂයක්, ද්‍රෝණයක් පමණ සර්වඥධාතූන් වහන්සේ

  සටහන:-

  ද්‍රෝණය,
  නැලි 16 ක පරිමාවක් ද්‍රෝණයක් වේ.
  සියලුම සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේලාගෙන් 1/8 ක් (අටෙන් එකක්) පමණ මහා ථූපයේ තැන්පත්ව ඇති බව කියැවෙයි.

  ඉදිකිරීම - දුටුගැමුණු රජතුමා

  12. ථූපාරාම චෛත්‍ය

   

  වැදගත්කම - මහින්දාගමනයෙන් පසු ලක්දිව ඉදිවූ පලමු චෛත්‍ය

  චෛත්‍යයේ නිදන් වස්තු - බුදුරදුන්ගේ දකුණු අකු ධාතුව

  ඉදිකිරීම - දේවානම්පියතිස්ස රජු

  13. අභයගිරි චෛත්‍ය

   

  වැදගත්කම - ලොව උසම චෛත්‍යයන් අතරින් දෙවන තැන (අඩි 370)

  ඉදිකිරීම - වළගම්බා රජතුමා

  14. ජේතවන චෛත්‍ය

   

  වැදගත්කම - ලෝකයේ උසම චෛත්‍ය (අඩි 400)

  චෛත්‍යයේ නිදන් වස්තු - බුදුරදුන්ගේ පටී ධාතුවෙන් කොටසක් හා සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේ

  සටහන:-

  පටී ධාතුව,
  බඳ පටිය.

  ඉදිකිරීම - මහසෙන් රජතුමා

  15. සේල චෛත්‍ය

   

  වැදගත්කම - බුදුරදුන්ගේ තෙවන ලංකා ගමනයේදී සමාපත්ති සුවයෙන් වැඩ සිටීම

  චෛත්‍යයේ නිදන් වස්තු - බුදුරදුන්ගේ ඌර්ණ රෝම ධාතුව

  සටහන:-

  ඌර්ණ රෝම ධාතුව,
  බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නළලෙහි දක්ෂිනාවර්ථව වක් වී ඇති තද නීල වර්ණ රෝමය.

  ඉදිකිරීම - මහාදාඨික මහානාග රජතුමා

  16. කතරගම කිරි වෙහෙර

   

  වැදගත්කම - බුදුරදුන්ගේ තෙවන ලංකා ගමනයේදී සමාපත්ති සුවයෙන් වැඩ සිටීම

  චෛත්‍යයේ නිදන් වස්තු - බුදුරදුන්ගේ කේෂ ධාතු හා බුදුරදුන් වැඩ සිටි ආසනය

  ඉදිකිරීම - දේවානම්පියතිස්ස රජුගේ සොහොයුරු මහානාග රජතුමා

  අභ්‍යාසය:-

  ශ්‍රේණි විභාගය 2011
  1. පහත දැක්වෙන පූජනීය ස්ථාන හා බෞද්ධ උත්සව අතුරෙන් 3ක් තෝරාගෙන කෙටි සටහන් ලියන්න.
  i.බුද්ධගයාව
  ii. ඉසිපතනය
  iii. අනුරාධපුර මිරිසවැටි සෑය
  iv. පොසොන් උත්සවය
  v. කඨින උත්සවය
  vi. ඇසළ උත්සවය

  සටහන:-
  පාඩමෙන් ආවරණය වන කොටස් සඳහා පමණක් පිළිතුරු සැපයීමට දරුවාට උපදෙස් දෙන්න.