13 - ශ්‍රේණීය


ලිපි
පාලිය පිළිබඳ පඬිවරුන් අතර තිබූ විවිධ මත වාද | නවඅරහදි බුදු ගුණ | 13 වන ඒකකය - තොරතුරු තාක්ෂණයේ නව නැඹුරු හා අනාගත දිශානිති | තවාන් පාලනය | ශ්‍රම පිරිවැය | ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව 06 | ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව 05 | ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව 04 | ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව 03 | ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව 02 | ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව 01 | කථකලි නර්තනයේ ආරම්භය | දෙවොල්මඩු ශාන්තිකර්මය හැදින්වීම | මාධ්‍ය ආචාරධර්ම හා මාර්ගොපදශ | තාක්ෂණික දියුණුව හා පරිසරය | රුපියල අවප්‍රමාණය සහ ශ්‍රී ලංකාව | කොන්ස්ටාන්ටින් ස්ටැනිස්ලාවුස්කි | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 9 | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 8 | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 7 | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 6 | 01. මූල්‍ය වාර්තාකරණයේ සංකල්පනාත්මක රාමුව | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 5 | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 4 | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 3 | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 2 | ආර්ථික විද්‍යා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න 1 | සුක්කානම් පද්ධතිය - Steering System A/L Engneering Technology (ET) | සාමාන්‍ය සිමෙන්ති කොන්ක්‍රීට් | අවලම්බන පද්ධතිය - suspension system sinhala | SFT බලය රචනා ගැටලු පිලිතුරු සමඟ | SFT 2019 පුනරීක්ෂණ රචනා ගැටලු පිලිතුරු සමඟ | SFT 2018 (A/L) ව්‍යුහගත රචනා ගැටලු පිලිතුරු සමඟ | SFT ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාව - පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්ණ | රසායනික කර්මාන්ත 1 - තීන්ත නිෂ්පාදනය | කලාපීය සහයෝගීතාව හා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනය | ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ කාර්යක්ෂමතාවය | මුදල් ගුණකය හා මුදල් මැවීමේ ගුණකය | SFT - Grade 13 - රසායනික කර්මාන්ත.- ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනය | SFT - Grade 13 - රසායනික කර්මාන්ත.- සබන් නිෂ්පාදනය | SFT - Grade 13 - රසායනික කර්මාන්ත.- ප්‍රතික්‍රියා කුටීරය | මුල්‍ය වෙළදපොල | ක්‍රැමර්ගේ නිතිය | විද්‍යාත්මක ක්‍රමය | විනිමය අනුපාතිකය | ලිබරල්වාදය පිළිබද හැදින්වීමක් | ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වූ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති | සන්ධි ප්‍රකාශ රාග, පූර්වාංගවාදී රාග සහ උත්තරාංගවාදී රාග ගැන විමසුමක් | යාගය පිළිබඳ බෞද්ධ ආකල්පය 01 | යාගය | මාර්කස් වාදය | ගොවිපල සතුන් ඇති කිරීමේ ක්‍රම | හරිත විප්ලවය | කෙපන්ගේ දේශගුණික වර්ගීකරණය | දේශගුණ වර්ගීකරණ ( නිවර්තන ආර්ද්‍ර දේශගුණය ) | දේශගුණ වර්ගීකරණ ( ආර්ද්‍ර මාධ්යෝෂ්ණ දේශගුණය ) | දේශගුණ වර්ගීකරණ ( වියලි දේශගුණය ) | ලෝක මුල්‍ය අර්බුද හා ඒවාට හේතු | ගෝලීයකරණ ක්‍රියාවලිය සහ ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි එහි බලපෑම් | ලොව විශිෂ්ට සොයා ගැනීම් | කලාව තුලින් ජීවිතය දකිමු | ප්‍රස්ථා පිරුළු 50 | පරිසර ව්‍යසනයක පෙර නිමිති | ජන මාධ්‍යන්හි සිංහල භාෂා භාවිතය | පිරිවැය ශ්‍රිතය ප්‍රශ්න පත්තරය | ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්තරය (නිෂ්පාදන ශ්‍රිත ඇසුරින් ) | ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්තරය (මුලික සංකල්ප ) | තාක්‍ෂණය, විද්‍යාව සහ ජන සන්නිවේදන ජාලයෙහි පරිවර්තනය | චිත්‍ර කලාවේ සහ නර්තන කලාවේ සහසම්බන්ධතාව | අස්නේ නර්තනය | දේශීය ශාන්තිකර්ම රංග භූමි | ඉතාලි පුනරුද සමයේ රංග භූමි | කතකලි වේශ නිරූපණය | ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලන ක්‍රමයන්හි සිවිල් සමාජයේ භූමිකාව | ජනාධිපති හා කැබිනට් ආණ්ඩුක්‍රමය | සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ පාර්ලිමේන්තුවේ සංයුතිය හා බලතල | රටක සංවර්ධනය කෙරෙහි බලපෑම් එල්ල කරන දේශපාලන අස්ථාවරතත්වය | රාජ්‍යයේ අරම්භය, වර්ධනය හා අනාගතය පිළිබද මාක්ස්වාදී මතය | සෝල්බරි ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාව යටතේ නාමික විධායකයේ තත්ත්වය හා බලතල | බලතල බෙදීමේ න්‍යාය | පැසිස්ට්වාදය | දේව වරම් වාදය | ස්විස්ටර්ලන්ත ආණ්ඩුක්‍රමය තුළ සාමුහික විධායකය | දේශපාලනය හා දේශපාලන විද්‍යාව අතර පවතින වෙනස්කම් | ප්‍රංශ විධායකය හා ව්‍යවස්ථාදායකය අතර සබදතාවය | කතක් නර්තනය | අයිතිවාසිකම් | වාමාංශික ව්‍යාපාරය | ජාතික ව්‍යාපාරය | ආගමික පුනර්ජීවන ව්‍යාපාරය | ශ්‍රී ලංකාවේ තේ වගාවේ ඓතිහාසික පසුබිම | කතකලි නර්තනය | මෝටර් රථවල බාවිතා වන විශේෂ තිරිංග ක්‍රම |
පාඨමාලා
මෙම ශ්‍රේණිය යටතේ පාඨමාලා නිර්මාණ කර නොමැත.