ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ - 1 කොටස - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ - 1 කොටස

 

ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ

සමර්පණයක් (Presentation) යනු - කිසියම් පුද්ගලයකු හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමක් තම අදහස් හා මතවාද වෙනත් අයෙකුට ඉදිරිපත් කිරීමට දරණු ලබන ඕනෑම උත්සාහයක් සමර්පණයක් ලෙස හැදින්වේ.

ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණයක් (Electronic Presentation) යනු - පරිගණක තාක්ෂණය  යොදාගනිමින් නිර්මාණය කරනු ලබන සමර්පණ ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ ලෙස හැදින්වේ.

ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පනයක් නිර්මාණය කර ගැනීමට යොදාගත හැකි දේවල් මොනවාද - බහුමාධ්‍ය

බහුමාධ්‍ය(Multimedia)  යනු - ඉලක්කම්, අකුරු, පිංතූර, චිත්‍රක හා ප්‍රතිබිම්, චලන රූප, වීඩියෝ, වගු, ප්‍රස්තාර, හඩපට

බහුමාධ්‍ය   ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණයක් යනු - බහුමාධ්‍ය යොදාගනිමින් සකස් කරන ලද ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පාණයක් බහුමාධ්‍ය   ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණයක් යනුවෙන් හදුන්වයි

සමර්පණයක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී භාවිතා කරන බාහිර මෙවලම්

 • හුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍රය (Multimedia Projector) - තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් බහුමාධ්‍ය සමර්පණ තිරයක් මතට ප්‍රක්ෂේපනය කිරීමට යොදාගන්නා යන්ත්‍රය

 

 • උඩිස් / උපරි ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍රය (Over-head Projecter)

 

විනිවිධක පූර්වයෙන් සකසා මෙම යන්ත්‍රයට යොදා භාවිතා කළ හැකිය.

අවශ්‍ය නම් ඒ මොහොතේ ලියා දැක්විය හැකිය.

විනිවිධක නැවත වෙනස් කරමින් භාවිතා කළ නොහැකිය.

චලන චිත්‍ර / හඩපට භාවිතා කළ නොහැකිය.

ගුණාත්මක ඉ - සමර්පණයක් සෑදීමේදී සැලකිළිමත් විය යුතු කරුණු

 1. අඩංගු විය යුතු පේළි ප්‍රමාණය - පේළි 6-9 අතර
 2. අකුරුවල විශාලත්වය - පොයින්ට් 32
 3. අක්ෂර වින්‍යාසය හා යෙදුම් නිවැරදි වීම
 4. පිංතූර, චිත්‍රක , වගු , ප්‍රස්තාර ඇතුළත් කිරීම
 5. වර්ණ යෙදීම (වර්ණ ප්‍රභේදනය (contrast)- බොහෝවිට ලා වර්ණ)
 6. චලන චිත්‍ර සහ වීඩියෝ යෙදීමේදී එක් කදාවකට එකක් පමණක් යොදා ගැනීම
 7. අරමුණ ඉලක්ක ගත කිරීම

 

ඉ - සමර්පණ මෘදුකාංග

යම්කිසි මාතෘකාවක් වටා ගොනු කර ගත හැකි කරුණු සමූහයක්, වඩාත් ක්‍රමාණුකූලව අන් අයට ඉදිරිපත් කිරීමට සහය වන්නාවූ ඉ්බහුමාධ්‍ය ලක්ෂණ අන්තර්ගත පරිගණක මෘදුකාංග විශේෂයකි.

ඉ - සමර්පණ මෘදුකාංග ආකාර

 • නිදහස් හා විවෘත මෘදුකාංග
 • මුදල් ගෙවා ලබාගත හැකි මෘදුකාංග

මෘදුකාංගයේ  නම

නිෂ්පාදන ආයතනය

නිදහස් /මුදල් ගෙවිය යුතු බව 

Apple Keynote

Apple Inc.

මුදල් ගෙවිය යුතු මෘදුකාංගයකි.  

Corel Presentation

Corel Corporation

මුදල් ගෙවිය යුතු මෘදුකාංගයකි. 

LibreOffice Impress

Document Foundation

නිදහස් මෘදුකාංගයකි.  

Microsoft PowerPoint

Microsoft Corporation

මුදල් ගෙවිය යුතු මෘදුකාංගයකි.

Open Office.org Impress

Apache Corporation

නිදහස් මෘදුකාංගයකි.

 

වලාකුළු පරිගණක සේවාව  (Cloud Computing)

පරිගණකයේ ඉ - සමර්පණ මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය කර නොමැති විට අන්තර්ජාලයට පිවිස ක්ලවුඩ් සේවාවන්ඔ ස්සේ ඉ - සමර්පණ මෘදුකාංග ලබාගත හැකිය. වලාකුළු පරිගණනය අපට අන්තර්ජාලය හරහා උපයෝගිතා ලෙස යෙදුම් වෙත පිවිසිය හැකි මාධ්‍යයන් සපයයි.

නිදසුන්

 • Ms Office – 365 PowerPoint
 • Google Presentation
 • Microsoft OneDrive – Power Point

 

හොඳ ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණයක (Electronic Presentation) ලක්ෂණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණයක්  (Electronic Presentation) නිර්මාණය කිරීමේදී පහත කරුණු පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම මගින් හොඳ ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණයක්  (Electronic Presentation) නිර්මාණය කර ගත හැකිය.

පවර්පොයින්ට් විනිවිදක (slides) නිර්මාණය කිරීමේදී :

 • සැලසුම් සැකිලි (layout) බලන්න
 • සම්මත පිහිටීම, වර්ණය සහ මෝස්තර භාවිතා කරන්න
 • අවශ්‍ය හෝ අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු පමණක් භාවිතා කරන්න
 • අන්තර්ගතය එය කියවන ඕනෑම කෙනෙකුට තේරුම් ගත හැකි විය යුතුය (ඔබට එය ඔවුන්ට පැහැදිලි කළ යුතු නැත)
 • එකිනෙකට වෙනස්  අවධානය වෙනතකට යොමු නොකරන වර්ණ භාවිතා කරන්න
 • සංක්‍රාන්ති (Slide transition effects) සහ සජීවිකරණය (animation)  අදාළ පරිදි යොදන්න 


ඔබගේ විනිවිදකවල (slides)  ඇති වාක්‍ය :

 • සාමාන්‍යයෙන් වචන 6 කට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය. 
 • සාමාන්‍යයෙන් පිටුවක පේළි 6 කට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය. 
 • දිගු වාක්‍ය අඩංගු නොකළ යුතුය.
 • විශාල අකුරු මගින් වැදගත් තොරතුරු අවධාරණය කළ යුතුය. 
 • අකුරු ප්‍රමාණය 16 සිට 48 දක්වා තබා ගන්න.
 • විසිතුරු අකුරු කියවීමට අපහසු විය හැකිය.
 • පෙළ සමඟ සැසඳීමේදී හෝ පසුබිම කැපී පෙනෙන අයුරින් පසුබිම් භාවිත නොකළ යුතුය. 
 • කෙටි යෙදුම් සහ අක්ෂර වලින් වැළකිය යුතුය. 
 • විරාම ලකුණු භාවිතා නොකරන්න.

පිංතූර ඇතුළත් කිරීමේ දී :

 • සාමාන්‍යයෙන් එක් විනිවිදකයකට රූප දෙකක් නැත.

හොඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් කිරීමේදී:

 • ප්‍රවේශමෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතු පිළිවෙළට සැලසුම් කරන්න. 
 • කාලය සහ සත්‍ය ඉදිරිපත් කිරීම පුහුණු වන්න.
 • පැහැදිලිව හා සාමාන්‍ය වේගයකින් කථා කිරීම.