ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දායකත්වය - 2 - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දායකත්වය - 2

සෞඛ්‍යය

 • පරීක්ෂණ සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතය
 • දුරස්ථ සෞඛ්‍ය රැකවරණය(Tele Medicine) 
 • නවීන උපකරණ භාවිතය

දුරස්ථ සෞඛ්‍ය රැකවරණය (Tele Medicine) 

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් රෝහලකින් පිටත ස්ථානයක සිටින රෝගියෙකු නිරීක්ෂණය කිරීම හෝ රෝගියා අසල සිටින සෞඛ්‍ය සේවකයෙකුගෙන් හෝ වෛද්‍යවරයෙකු මගින් ප්‍රතිකාර කිරීම දුරස්ථ සෞඛ්‍ය රැකවරණයයි (Telemedicine)

දුරස්ථ සෞඛ්‍ය රැකවරණය (Tele Medicine) හි දැකිය හැකි මූලික ලක්ෂණ

 • දුරස්ථ සෞඛ්‍ය උවටැන් (Remote Clinical Care) නිසා වෛදරවරයා වෙත යාමට අවශ්‍ය නොවීම.
 • නිවසේ සිට අධීක්ෂණය (Linked Home Monitoring System)
 • උපදෙස් ලබා ගැනීම මාර්ගගතව කළ හැකි වීම
 • දුරස්ථ ශල්‍යකර්ම
 • සෞඛ්‍ය සේවයේ යෙදී සිටින සේවක පිරිස් හා කාර්යමණ්ඩල සඳහා දුරස්ථ පුහුණුව ලබාදිය හැකි වීම.

නවීන උපකරණ භාවිතය

 • ශල්‍යකර්ම සඳහා යොදාගන්නා වීඩියෝ දසුන් ලබාගත හැකි කැමරා සහිත උපකරණ
 • වෛද්‍යවරුන් සහ හෙදියන් පුහුණු කිරීමට නවීන උපකරණ යොදා ගැනීම
 • රෝගීන්ගේ තොරතුරු සහ වෛද්‍ය වාර්තා සඳහා පරිගණක පාදක යොදා ගැනීම.

පරීක්ෂණ සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතය

 • පරිගණකගත ආක්ෂක ශරීර ස්තර එක්ස්රේ යන්ත‍්‍රය (CAT - Computerized Axial Tomography Machine)
 •  
  • මෙම යන්ත්‍රය මගින් ශරීරයේ අභ්‍යන්තර කොටස් වෙන් වෙන් වශයෙන් ත්‍රිමාණ ලෙස රූප ගත කළ හැකි ය.
 • චුම්බක අනුනාද මූර්තන යන්ත‍්‍රය (MRI - Magnetic Resonance Imaging Machine)
 •  
  • රේඩියෝ තරංග සහ ප්‍රබල චුම්බක අනුනාද (දෝංකාර) මගින් ශරීරයේ අභ්‍යන්තර කොටස්වල සවිස්තරාත්මක රූප සටහන් ලබා ගැනීම මෙම යන්ත්‍රය මගින් සිදු වේ. රෝග හඳුනා ගැනීමේ දී මෙන් ම ප්‍රතිකාර තීරණය කිරීමේ දී ද මෙම රූප උපකාරී වේ
 • විද්‍යුත් තන්තු රේඛීය යන්ත‍්‍රය (ECG - Electrocardiogram Machine)
 •  
  • හෘද ස්පන්දනයනිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මෙම යන්ත්‍රය යොදා ගැනේ. හෘදයේ සිට ශරීරයේ අනෙකුත් ඉන්ද්‍රියයන් වෙත රුධිරය සැපයීමේ දී හෘදයේ ඇති වන විද්‍යුත් ස්පන්දනයට අනුව නිපදවන තරංග ප්‍රස්තාරික
   කඩදාසියක සටහන් වීම මෙහි දී සිදු වේ.
 • හෘදරෝග තිර ගැන්වීමේ යන්ත‍්‍ර (Cardiac Screening Machine)
 •  
  • හෘදයේ ක්‍රියාකාරිත්වය පරිගණක තිරයක දැක්වීම මෙම යන්ත්‍රය මගින් සිදු වේ. හෘදයේ රුධිර නාල සිහින් වීම වැනි විවිධ ආසාදන තත්ත්වයන් හදුනා ගැනීමට හැකි වීමෙන් අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කිරීමට මේ නිසා හැකිවේ.
 • විද්‍යුත් නිකර්පර රේඛණ යන්ත‍්‍රය (EEG - Electro - Encephalography)
 •  
  • මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වය සටහන් කිරීම සඳහා මෙම උපකරණය යොදා ගනු ලබයි. හිස් කබලට අලවන ලබන, ප්‍රමාණයෙන් කුඩා, ලෝහ තැටි (විද්‍යුත් අග්‍ර) මගින් මොළයෙන් නිකුත් කරනු ලබන විද්‍යුත් ස්පන්දන ග්‍රහණය කර මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වය රූපවාහිනී තිරයක සටහන් කරනු ලබයි. රෝගියා අවදියෙන් මෙන් ම නිදා සිටින විට ද මෙම යන්ත්‍රය මගින් අවශ්‍ය සටහන් ලබා දෙයි.
 • රුධිරයේ සීනි පරීක්ෂා කිරීමේ උපකරණය (Blood sugar testing machine)
 •  
  • රුධිරයේ සීනි පරීක්ෂාව සඳහා යොදා ගන්නා මෙම උපකරණය මගින් රුධිර සාම්පලය පරීක්ෂා කර රුධිරයේ ඇති සීනි තත්ත්වය පෙන්නුම් කරයි.
 • රුධිර පීඩනය මනින යන්ත‍්‍රය (Blood Pressure Testing Machine )
 •  
  • අත් පළඳනාවකට සමාන මෙම යන්ත්‍රය රෝගියා විවේකී ව මෙන් ම ක්‍රියාකාරී ව සිටින විට ද පැළඳ සිටීමෙන් අවස්ථාවට අනුව රුධිර පීඩනයේ වෙනස් වීම මැන ගත හැකි ය.

 

කෘෂි කර්මාන්තය

 • දැනුම බෙදා ගැනීම (පර්යේෂණ තොරතුරු පර්යේෂණයන්, ආනයන හා අපනයනකරුවන් හා ගොවීන් අතර හුවමාරු කර ගැනීම)
 • කාලගුණ තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම
 • වෙළඳපල මිල ගණන් සන්නිවේදනය
 • ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍ර
 • සතුන් සිටින ස්ථානය හා සිටින ගණන හඳුනා ගැනීමට භාවිත උපකරණ
 • සත්ත්ව පාලනය සඳහා භාවිත වන පරිගණක ගත පද්ධති
 • නොරැහැන් (wireless) තාක්ෂණය මගින් සම්බන්ධ කර ඇති CCTVකැමරා පද්ධති හරහා ආරක්ෂා ව ලබාදීම
 • ගොවිපල කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා පරිගණක භාවිතය

ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍ර

 • කාලගුණ මිණුම් යන්ත‍්‍ර
 • ස්වයංක‍්‍රීය කුරුමිණි පාලන යන්ත‍්‍රය
 • වගා බිමෙහි තත්ත්වය මනින යන්ත‍්‍රය
 • ස්වයංක‍්‍රීය ජල සැපයුම (Drip irrigation)
 • ස්වයංක‍්‍රීය වල් පැළ ඉවත්කරණ උපාංග
 • රොබෝ තාක්ෂණයෙන් පැළ සිටුවීම
 • රොබෝ තාක්ෂණයෙන් අස්වනු නෙළීම
 • හරිතාගාර (Greenhouses)

සත්ත්ව පාලනය සඳහා භාවිත වන පරිගණක ගත පද්ධති

 • ගුවන් විදුලි සංඥා හැඳුනුම් උපකරණය
  • සතුන් ගණනය කිරීම, හඳුනා ගැනීම සහ සිටිනා ප්‍රදේශය දැන ගැනීම සඳහා සතුන්ගේ ශරීරයේ ගුවන් විදුලි සංඥා හැඳුනුම්(RFID-Radio Frequency Identification Device)උපකරණය සවි කරනු ලබයි.
 • කිරි හා සත්ත්ව නිෂ්පාදන වල තත්ත්ව පාලනය පවත්වා ගැනීමට භාවිත වන පරිගණක ගත පද්ධති
 • ස්වංක්‍රීය කිරි ලබාගැනීමේ යන්ත්‍ර
 • ධීවර කර්මාන්තයේදී මත්සයින් සිටින ප්‍රදේශ හඳුනා ගැනීම සඳහා