තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මූලිකාංග (කෙටි සටහන්) 1 කොටස - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මූලිකාංග (කෙටි සටහන්) 1 කොටස

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ මූලිකාංග

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ පසුබිම


අතීතයේ සිට මිනිසා තොරතුරු සකස්කිරීම, ගබඩා කිරීම, බෙදාහැරීම හදහා විවිධ වූ ක්‍රමවේද භාවිතා කර ඇත. මැටි පුවරු, ගල් පුවරු, තඹ පත්‍ර, රිදී පත්‍ර ආදිය භාවිතා කර ,පසු කාලීනව කඩදාසි, කාඩ්බෝඩ් වැනි දෑ භාවිතයට ගැනුණි.වර්තමානය වන විට මෙම ක්‍රමවේදයන් වලින් තරමක් මිදී තොරතුරු සකස්කිරීම, ගබඩා කිරීම, බෙදාහැරීමට විදුලිය භාවිතා කරගත් ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරමින් සිටී.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යනු

විදුලිය භාවිතා කරමින් දත්ත සකස්කර තොරතුරු බවට පත්කරගැනීම, ගබඩා කිරීම, බෙදාහැරීම හදහා භාවිතා කරන සියලුම තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ලෙස හැදින්වේ.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ යෙදවුම් සදහා උදාහරණ

ඊ-රාජ්‍ය
අධ්‍යාපනය
සෞඛ්‍ය
කෘෂිකර්මාන්තය
කර්මාන්ත හා ව්‍යාපාර
ගමනාගමනය
විනෝදාස්වාද

ඊ-රාජ්‍ය


ඊ-රාජ්‍ය යනු


රාජ්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය යොදාගනිමින්පුරවැසියන් හා වෙනත් පුද්ගලයින් සමග සබදතා පැවැත්වීම ඊ-රාජ්‍ය ලෙස හදුන්වයි.

ඊ-රාජ්‍ය යටතේ ක්ෂෙත්‍ර කිහිපයක් ඇත.

රජයෙන් පුරවැසියන්ට Goverment to Citizen (G to C)
රජයෙන් වෙනත් රාජ්‍යන්ට Goverment to Goverment (G to G)
රජයෙන් ව්‍යාපාරිකයන්ට Goverment to business (G to B)
රජයෙන් රජයේ සේවකයන්ට Goverment Empioyee (G toE)

රජයෙන් පරවැසියන්ට ඊ-රාජ්‍ය මගින් සිදුවන සේවය

රාජ්‍ය ආයතන පිළිබද විස්තර ලබාදීම
රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රෙය් සේවාවන්
බිල්පත් ගෙවීමේ සේවාවන්
වාහන බලපත්‍ර අලුත් කිරීම.
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා
නීති පද්ධති

රජයෙන් වෙනත් රාජ්‍යන්ට ඊ-රාජ්‍ය මගින් සිදුවන සේවය

රාජ්‍යට අනන්‍ය වු නීති රීති
වීසා පහසුකම් ලබාගැනීම
ශ්‍රී ලංකා රෙගු විසතර
සංචාරකයින් සදහා සහය වීම

රජයෙන් ව්‍යාපාරිකයන්ට ඊ-රාජ්‍ය මගින් සිදුවන සේවය

ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීම
මුදල් ගෙවීම් සේවා
බැංකු තොරතුරු
ව්‍යාපාර හා ආයෝජණ පිළිබද විස්තර
වාණිජ සංවිධාන තොරතුරු

රජයෙන් රජයේ සේවකයන්ට ඊ-රාජ්‍ය මගින් සිදුවන සේවය


රජයේ ගැසට් පත්‍ර ලබාගැනීම
ආකෘති පත්‍ර
චක්‍රලේඛණ ලබාගැනීම
රාජය සේවකයින් සදහා ණය පහසුකම්

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ යෙදවුම්

ශිෂ්‍යෙයකු ලෙස පන්ති කාමරෙය්දී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කළ හැකි ක්‍රම


පරිගණක ආශ්‍රිතසමර්පන භාවිතය
පරික්ෂණ සහිතව විඩියෝ දර්ශන නැරඹිමෙන්
පරිගණක ඇසුරෙන් නිර්මාණ කිරීම.
සගරා, ලිපි,ලේඛන , ආදිය සකස්කර මුද්‍රණය කිරිම.
අධ්‍යාපනික CD නැරඹිය හැකිවීම
අන්තර්ජාලය ඹස්සේ තොරතුරු රුස් කිරීම.

ශිෂ්‍යෙයකු ලෙස වෙනත් ඹ්නෑම ස්තානයක සිට තොරතුරු හා සංනීවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කර අධ්‍යාපන ලබාගත හැකි වේබ් අඩවි

www.schoolnet.lk
www.myschool.lk
නැණසල www.nenasala.lk
ඊ තක්සලාව www.e-thaksalawa.moe.gov.lk
විදුමංපෙත www.vidumanpetha.com

ගුරුවරයෙකු ලෙස තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂනය භාවිතා කල හැකි ආකාර

සජීවීකරණ වීඩියෝ දර්ශන බාවිතා කිරිම.
ඉගැන්වීමේදි සමර්පන බාවිතය
පාඩම් සටහන් වාර සටහන් වැනි ලේඛන සකස්කළ හැකි වීම.
අන්තර්ජාලය මගින් අවශ්‍ය විෂය කරුණු ලබාගත හැකි වීම.

ඉගෙනුම් කළමනාකරන පද්ධතියක් යනු

අන්තර්ජාලය භාවිතා කරමින් සිසුන්ට,ගුරුවරුන්ට පරිපාලකයින්ට ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් කටයුතු පහසු කර ගැනීම සදහා සකස් කර ඇති පද්ධතියකි.

ඉගෙනුම් කළමනාකරන පද්ධතියක් භාවිතයෙන් සිසුන්ට සැලසෙන වාසි

ඕනෑම ස්ථානයක සිට ඔනෑම වෙලාවක ඉගෙනුම් ඒකක හා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව
සංවාද මන්ඩප හා එක්වී ගැටව ඉදිරිපත් කිරීම.
වීඩියෝ දර්ශන මගින් විෂය සමගාමි ක්‍රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව
පාසල් පැවරුම් නිවසේදීම කර එම අවස්ථාවේම උඩුගතකිරීමට හැකිවීම
දෙමාපියන්ට දරුවන්ගේ ප්‍රගති මට්ටම නිවසේ සිටම දැනගත හැකිවීම.

ඉගෙනුම් කළමනාකරන පද්ධතියක් භාවිතයෙන් ගුරුවරුන්ට සැලසෙන වාසි

ක්‍රියාකාරකම් අධීක්ෂනය සහ ප්‍රථිපල දැක්වීම
කළමනාකරණය තුලින් ගුනාත්මක ඉගෙනුම් ඒකක පද්ධතියට එක් වීම
කාලච්ඡේද වෙන් කර දැක්විම සදහා ස්වයංක්‍රීය සීනු පද්ධතිය බාවිතයට ගැනිම.

මාර්ගස්ථ දුරස්ථ අධයාපනය යනු

අන්තර්ජාලය පදනම් කරගෙන ඔනෑම තැනක සිට තමන්ට කැමති ආකාරයේ පාඨමාලාවක් හැදෑරිම දුරස්ථ අධ්‍යාපනය ලෙස හැදින්වේ.

මාර්ගස්ථ දුරස්ථ අධයාපනයේ ලක්ෂණ

දෛනික කාලසටහන් නැති අතර පහසු ස්තානයක සිට අධ්‍යාපනය හැදෑරිමට ඇති හැකියාව
පාඨමාලා ලියාපදංචියේදී ලැබෙන අංකිත පුස්තකාල සම්බන්ධතාවය
මාර්ගගත පැවරුම් හා ප්‍රශ්නාවලි
මාර්ගත ගුරුවරයකු හා සම්බන්ද වීමේ හැකියාව
උපදේශන සේවා ලබාගැනීමට ඇති හැකියාව

 

madura prasanga
2022 02 21 19:11:31