තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය කෙටි සටහනක් - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය කෙටි සටහනක්

 

තොරතුරු සන්නිවේදනය හා තාක්ෂණය

දත්ත (Data)  යනු - :වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත් කල අර්ථයක් දීමට නොහැකි අංක, වචන

දත්ත (Information) -:දත්ත ගොනු කිරීමේන් පිළිවෙලකට සකසා අර්ථවත් කල තොරතුරු

ආදානය (Input) - දත්ත සකස් කිරීමට යොමු කිරිම. මේ සඳහා විවිධ උපකරණ අැත.

උදා -: Key Board, Mouse, Scannermouse 

ප්‍රතිදානය(Output)  -: සකස් වු තොරතුරු ලබා ගැනීම  මේ සඳහාද උපකරණ ඇත. ඉන් කිහිපයක් මෙලෙස දැක්විය හැක.

උදා-: Printers, Monitor,

පද්ධතියක් යනු කිසියම් කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා සංඝටක කිහිපයක් එකිනෙකට සම්බන්ධව ක්‍රියා කිරීමයි.

පරිගණක පද්ධතියක සංඝටක

දත්ත ලබා දීම -----> දත්ත සකස් කිරීම හා ගබඩා කිරීම -----> අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීම

ආදානය                           සැකසීම                                                ප්‍රතිදානය

තොරතුරක තිබිය යුතු ලක්ෂණ

 • අදාළ බව
 • නිවැරදි බව
 • අංග සම්පුර්ණ බව
 • කාලීන බව
 • සරල බව
 • විශ්වාසය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ වාසි

 • රාජ්‍ය ආයතන සඳහා (e- gaverment) - මෙම සේවාව දුර ඈත සිටින ඕනෑම අයෙකුට ඉකමනින් හා නිවැරදි ලෙස තම අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගත හැකිය. එමෙන්ම වෙනත් රටවල් හා සම්බන්ධ විමට ඇති හැකියාව

ලංකාවේත් මෙය ක්‍රියාත්මක වේ.

උදා -:රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනය (ICTA)

 • අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට - මෙය ගුරුවරයාට ඉගැන්විම සඳහා සහාය වේ. සිසුන් හට අධ්‍යාපනික දැනුම ලබා ගැනීමට හැකි වේ.

උදා -:නැණසල, e - තක්සලාව

 • සෞක්‍ය ක්ෂේත්‍රයට - වර්තමානයේ සෞක්‍ය ක්ෂේත්‍රය සඳහා මෙය යොදා ගනී. එමඟින් විවිධ අළුත් නිර්මාණ බිහිවීමෙන් රෝගීන්ගේ ජිවිත බේරා ගැනීමට හැකිවේ.

උදා -:MRI Scanner , CAT, ECG 

 • කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා යොදා ගැනීම - මෙමඟින් ගොවියා සඳහා ඉතා නවීන ස්වයංක්‍රිය උපකරණ නිපදවීමෙන් අධික ශ්‍රමයක් වැය කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැත. දියුණු රටවල් යොදා ගන්නා යන්ත්‍ර සුත්‍ර කිහිපයක් ලෙස

උදා -:කාලගුණ මිනුම් යන්ත්‍ර, ස්වයංක්‍රීය කුරුමිණි පාලන යන්ත්‍රය,ස්වයංක්‍රීය ජල සැපයුම් යන්ත්‍ර

 • ධීවර කර්මාන්තය සඳහා
 • කර්මාන්ත ශාලා සඳහා යොදා ගැනීම - මෙහිදී මිනිස් ශ්‍රමය අවම ලෙසත් වැඩ ඉතා කාර්යක්ෂමවත් සිදු කිරිමට හැකියාව ඇත.

උදා -: රොබෝ යන්ත්‍ර

 • ගමනාගමනය සඳහා යොදා ගැනීම - ස්වයංක්‍රීය පාලන පද්ධති, CCTV, Traffic Light Control System
 • විනෝදාස්වාදය සඳහා -විවිධ ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා,අන්තර්ජාලය හරහා අතපසු වු රූපවාහිනි වැඩ සටහන් නැරඹීමට,සමාජ ජාල වලට සම්බන්ධ වීම, ඉ- පුවත්පත්, ඉ - පොත් පත් කියවීම

 

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ අනිසි බලපෑම

 • ඇබ්බැහි වීම - දෛනික කටයුතු මඟහැරීම පාසල් දරුවන්ට අධ්‍යාපනයට වෙන් කිරීමට ඇති කාලය අපතේ යාම
 • සමාජ ජාල හරහා නොගැළපෙන මිතුරන් ඇසුරට පත්වීම
 • අන්ර්ජාලය නිසි පරිදි භාවිත නොකිරිම නිසා විවිධ වෛරස වර්ග පරිගණකයට ඇතුල් වී අක්‍රීය වීම.
 • පෞද්ගලිකත්වයට හානි වන ලෙස පිංතූර ආදීය විකාති කිරීම