පරිගණක පද්ධතියේ ක්‍රියාවලිය (Process of a Computer) - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පරිගණක පද්ධතියේ ක්‍රියාවලිය (Process of a Computer)

පරිගණක පද්ධතියේ ක්‍රියාවලිය (Process of a Computer)

පරිගණකයක් යනු කුමක්ද?

අප විසින් සපයනු ලබන දත්ත සැකසීමට පරිගණක යන්ත්‍රය භාවිතා කරයි. එය එක් කෙළවරක සිට තොරතුරු හෝ දත්ත ලබා ගනී, එය සැකසීමට ගබඩා කරයි, සහ අවසානයේදී, සැකසුම් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව, එය අනෙක් අතට ප්‍රතිපලය ලබා දෙයි. එය එක් කෙළවරක ගන්නා තොරතුරු පරිගණක ආදානය ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය සැකසීමෙන් පසු ලබා දෙන ප්‍රතිපලය ප්‍රතිදානය ලෙස හැඳින්වේ. එය තොරතුරු ගබඩා කරන ස්ථානය පරිගණක මතකය හෝ RAM (සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය) ලෙස හැඳින්වේ.

පරිගණකයක ප්‍රධාන කොටස්,
පරිගණක පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ආදානය, ගබඩා අවකාශය, සැකසීම සහ ප්‍රතිදානය ඒකාබද්ධ කිරීමෙනි. මෙම හතර පරිගණකයක ප්‍රධාන කොටස් වේ.

ආදානය (input) :

 • ආදානය යනු අප පරිගණකයට සපයන තොරතුරු ය.
 • පරිගණකයේ ආදාන උපාංග භාවිතයෙන් ආදාන සපයන්නෙමු: උදා: යතුරුපුවරුව, මූසිකය, මයික්‍රෝෆෝනය සහ තවත් බොහෝ දේ.
 • උදාහරණයක් ලෙස, අපි යතුරුපුවරුව භාවිතයෙන් යමක් ටයිප් කරන විට, එය පරිගණකයට සපයන ආදානය ලෙස හැඳින්වේ.

ආචයන අවකාශය (storage) :

 • ආදානය ගබඩා කරන ස්ථානයයි.
 • දත්ත මතකයේ තබා ගන්නා පරිගණක මතකය ලෙස ද හැඳින්වේ.
 • ලිපිගොනු සහ ලේඛන ගබඩා කිරීම සඳහා පරිගණකයක් දෘඩ තැටියක් භාවිතා කරයි.
 • ඒ සඳහා මතක වර්ග දෙකක් භාවිතා කරයි, එනම්
  • අභ්‍යන්තර මතකය - අභ්‍යන්තර මතකය RAM ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය තාවකාලිකව දත්ත ගබඩා කරයි.
  • බාහිර මතකය. - ඉවත් කරන තෙක් හෝ එය බිඳ වැටෙන තෙක් ස්ථිරවම දත්ත ගබඩා කිරීමට බාහිර මතකය භාවිතා කරයි. 

සැකසීම (Process) :

 • ආදානයේ සැකසුම් සිදු කරනු ලබන්නේ පරිගණකයේ මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය වන CPU විසිනි.
 • එය පරිශීලකයා විසින් සපයනු ලබන දත්ත සැකසීම සඳහා වගකිව යුතු පරිගණකයක මොළය ලෙසද හැඳින්වේ.

ප්‍රතිදානය (Output) :

 • අප ඇතුළත් කරන දත්ත, තොරතුරු ලෙස එලියට දෙන ස්ථානය ප්‍රතිදානය ලෙස හැදින්වේ.
 • යතුරුපුවරුව භාවිතයෙන් අපි යමක් ටයිප් කරන විට, ටයිප් කළ ආදානය අප දකින ස්ථානය පරිගණක මොනිටරය හෝ පරිගණක තිරය වේ.
 • පරිගණක තිරයක් මඟින් අපි පරිගණකයට ලබා දුන් ආදානය බැලීමට ඉඩ ලබා දේ. මෙය ඇතුළුව, ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර, ප්‍රක්ෂේපක, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහ තවත් බොහෝ පරිගණකවල නිමැවුම් උපාංග තිබේ.

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (Central Processing Unit - CPU)

ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 03 කි

 1. අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (Arithmetical and logical unit) – සියලුම වර්ගයේ අංක ගණිතමය හා තාර්කික කටයුතු සිදු කරයි
 2. පාලන ඒකකය (Control unit) - පරිගණකයේ සියලුම උපක්‍රම පාලනය කරයි
 3. මතක රෙජිස්තර (Memory register) - අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය තුළ ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාවලි සදහා අවශ්‍ය දත්ත තාවකාලිකව රදවා ගනී

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ වේගය මනිනු ලබන ඒකක

 • හර්ට්ස් (Hertz – Hz)
 • මෙගා හර්ට්ස් (Megahertz – MHz)
 • ගිගා හර්ට්ස් (Gigahertz – GHz)

පරිගණක පද්ධතියේ ක්‍රියාවලිය (Process of a Computer)

 • පරිගණකයේ ප්‍රධාන කාර්‍යය වන්නේ දත්ත ආදානය කිරිම, ඒවා සකස් කිරීම, සුරැකීම සහ ප්‍රතිදානය වේ.
 1. ආදාන උපාංගයක් මගින් ආදානය කරනු ලබන දත්ත සහ උපදෙස් ප්‍රථමයෙන්ම ගමන් කරනු ලබන්නේ ප්‍රාථමික මතකය වෙතය.
 2. ඉන්පසු සකස් කිරීම සඳහා මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය වෙත යොමු කරයි.
 3. එසේ සකස් කරන ලද දත්ත සහ උපදෙස් තොරතුරු ලෙස නැවත ප්‍රධාන මතකය වෙත යොමු කරයි.
 4. එහිදී ඒවා ප්‍රතිදාන උපාංගයක් හරහා ප්‍රතිදානය කරනු ලබයි.
 5. තැන්පත් කරන්නේ නම් ද්වීතීක මතකය වෙත යොමු කරයි.
 6. පාලන ඒකකය මගින් පරිගණකයට සම්බන්ධ සියලුම උපාංග වෙත පාලන සංඥා නිකුත් කරනු ලබයි.