පරිගණක මතකය (Computer Memory) - 1 කොටස - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පරිගණක මතකය (Computer Memory) - 1 කොටස

පරිගණක මතකය (Computer Memory) - 1 කොටස 

මතකයක් යනු මිනිස් මොළයකට සමානය. දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කිරීම සඳහා එය භාවිතා කරයි. පරිගණක මතකය යනු පරිගණකයේ ගබඩා අවකාශය වන අතර එහිදී දත්ත සැකසිය යුතු අතර සැකසීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ගබඩා වේ. 

පරිගණක මතකය ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික වශයෙන් වර්ග දෙකකි. 

ප්‍රාථමික මතකය (primary memory)

1. සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (Random Access Memory - RAM)

2. පඨන මාත්‍ර මතකය (Read Only Memory - ROM)

3. වාරක මතකය (Cache memory)

 

ද්විතීයික මතකය (Secondary memory)

1. චුම්භක මාධ්‍ය උපක්‍රම (magnatic media device)

2. ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපක්‍රම (optical media device)

3. ඝන තත්ත්වයේ උපක්‍රම (solid state device)

 

ප්‍රාථමික මතකය (Primary Memory)

 • මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයට කෙලින්ම ප්‍රවේශ විය හැකි මතකය ප්‍රාථමික මතකය ලෙස හැදින්වේ.

 

 • සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (Randon Access Memory – RAM)
 •  
  • සකස් කිරීමට මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය වෙත යොමු කරනු ලබන දත්ත තාවකාලිකව රඳවා ගන්නා ස්ථානය වේ.
  • ප්‍රාථමික මතකයේ පවතින්නේ පරිගණකය දැනට ක්‍රියාත්මක වන දත්ත සහ උපදෙස් පමණි. 
  • නශ්‍ය මතකයකි (Volatile memory) (විදුලි බලය නොමැති වූ විට දත්ත මැකී යයි)
  •  RAM හි දත්ත අහඹු ලෙස ප්‍රවේශ විය හැකි නමුත් එය ඉතා මිල අධිකය.

 

 • පඨන මාත්‍ර මතකය (Read Only Memory – ROM)
 •  
  • පරිගණකයේ මූලික ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය දත්ත තැන්පත් කර ඇති ස්ථානයයි.
  • වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නොවන දත්ත අඩංගු වේ.
  • ROM මන්දගාමී වන අතර එබැවින් RAM වලට වඩා ලාභදායී වේ. 
  • බයෝස් (මූලික ආදාන සහ ප්‍රතිදාන පද්ධති) මීට උදාහරණ වේ
  • නශ්‍ය නොවන මතකයකි (Non-volatile memory) (පරිගණකයෙහි විදුලි බලය නොමැති විට දත්ත මැකී නොයයි)
  • මෙම වර්ගයේ ROM ක්‍රමලේඛනය කිරීම සඳහා තාක්ෂණයන් ඇත 

   PROM (එක් වරක් වැඩසටහන්ගත කළ හැකි ROM)

   EPROM (මකා දැමිය හැකි හා වැඩසටහන්ගත කළ හැකි ROM)

   විශේෂ විද්යුත් තරංග හෝ පාරජම්බුල කිරණ භාවිතයෙන් EPROM මකා දමා වැඩසටහන්ගත කළ හැකිය. පාරජම්බුල කිරණ භාවිතයෙන් මකා දැමිය හැකි EPROMs UVEPROM ලෙසත් විද්යුත් තරංග භාවිතයෙන් මකා දැමිය හැකි ඒවා EEPROM ලෙසත් හැඳින්වේ. විද්යුත් තරංග හැසිරවීම පාරජම්බුල කිරණවලට වඩා පහසු සහ ආරක්ෂිත වේ.

 

 • වාරක මතකය (Cache memry)
 •  
  • ප්‍රමාණයෙන් කුඩාම මතකය වේ
  • වේගවත්ම මතකය වේ
  • ප්‍රාථමික මතකය හා මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය අතර අතරමැදියා ලෙස ක්‍රියා කරනු ලබයි
  • කෙටි කාලයක් තුළ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වැඩසටහන තාවකාලිකව තැන්පත් කර තබා ගනී
  • නශ්‍ය මතකයකි (Volatile memory)
  • ප්‍රොසෙසරයට කිසියම් දත්ත හෝ උපදෙස් අවශ්‍ය වූ විට, එය මුලින්ම වාරක මතකය (Cache memry) පරීක්ෂා කරයි. එය එහි නොමැති නම්, ප්‍රධාන මතකය සහ අවසානයේ ද්විතියික මතකය ප්‍රවේශ වේ. 

ප්‍රාථමික මතකයේ (Primary Memory) ප්‍රධාන ලක්ෂණ, ද්විතීයික මතකයෙන්  (Primary Memory) වෙන්කර හඳුනා ගැනීම

ප්‍රාථමික මතකය (Primary Memory) ද්විතීයික මතකය (Primary Memory)
කෙලින්ම සකසනය මඟින් ප්‍රවේශ වේ
ලබා ගත හැකි වේගවත්ම මතකයයි
එය නශ්‍ය මතකයකි. එනම් විදුලිය විසන්ධි කළ පසු එහි අන්තර්ගතය නැති වී යයි
ප්‍රාථමික මතකය මිල අධික බැවින් එහි භාවිතය ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා තාක්ෂණයන් සංවර්ධනය කෙරේ. 
මේවා චුම්භක හා ප්‍රකාශ මාධ්‍ය මතකයන ය.
උපස්ථ මතකය ලෙස ද හැඳින්වේ.
ස්ථාවර මතකයකි. (බලය ක්‍රියා විරහිත කළත් දත්ත ස්ථිරවම ගබඩා වේ)
එය පරිගණකයක දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.
ද්විතියික මතකය නොමැතිව පරිගණකය ධාවනය විය හැකිය.
ප්‍රාථමික මතකයන්ට වඩා සෙමින් ක්‍රියාකරයි.

 

 

නශ්‍ය මතකය සහ නශ්‍ය නොවන මතකය අතර වෙනස

නශ්‍ය මතකය සහ නශ්‍ය නොවන මතකය යන දෙකම පරිගණක මතකයේ වර්ග වේ. සකසනයට අවශ්‍ය පරිගණක වැඩසටහන් සහ දත්ත තත්‍ය කාලීනව ගබඩා කිරීම සඳහා නශ්‍ය මතකය භාවිතා කරන අතර පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළ විට එය මකා දමනු ලැබේ. RAM සහ වාරක මතකය යනු නශ්‍ය මතකයයි. නශ්‍ය නොවන මතකය ස්ථිතික වන අතර පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළත් පරිගණකයේ පවතී. ROM සහ HDD යනු නශ්‍ය නොවන මතකයයි.