පරිගණක මතකය (Computer Memory) - 2 කොටස - 10-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

පරිගණක මතකය (Computer Memory) - 2 කොටස

පරිගණක මතකය (Computer Memory) - 2 කොටස 

 

ද්වීතීක මතකය (Secondary Memory)

ප්‍රාථමික මතකය මිල අධික මෙන්ම සීමිත වන අතර වේගවත් සහ නශ්‍ය මතකයක් වේ. විශාල දත්ත හෝ වැඩසටහන් ස්ථිරවම ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය වන බැවින් ලාභදායී හා ස්ථිර මතකයක් අවශ්‍ය වේ. එවැනි මතකය ද්විතීයික මතකය ලෙස හැඳින්වේ. දත්ත, ශ්‍රව්‍ය, දෘශ්‍ය සහ බහුමාධ්‍ය ලිපිගොනු විශාල ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි මතකය ද්විතියික මතකය වේ.

 

ද්වීතීක මතකය ප්‍රධාන මතකයට වඩා මන්දගාමී වේ.  සකසනයට කෙලින්ම ද්වීතීක මතකයට ප්‍රවේශවිය නොහැකිය. ඒ වෙනුවට ඒවා ආදාන-ප්‍රතිදාන උපාංග හරහා ප්‍රවේශ වේ. ද්විතියික මතකයන්හි අන්තර්ගතය පළමුව ප්‍රධාන මතකයට මාරු කරනු ලැබේ, ඉන්පසුව සකසනයට එම දත්ත ප්‍රවේශ වේ.

ද්විතියික මතකයේ ලක්ෂණ (Charactoristics of Secondary Memory)

 • වාෂ්පශීලී නොවේ, එනම් බලය ක්‍රියා විරහිත කළ විට එය දත්ත රඳවා ගනී
 • එද්විතියික මතකයට විශාල ධාරිතාවක් ඇත
 • ප්‍රාථමික මතකයට සාපේක්ෂව එය ලාභදායී වේ

ද්වීතීක මතකය (Secondary Memory) ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 3 කි 

 • චුම්බක මාධ්‍ය උපක්‍රම (Magnetic media device)
  • දෘඩ තැටිය (Hard disk)
  • නම්‍ය තැටිය (Floppy disk)
  • චුම්බක පටිය (Magmetic tape)
 • ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපක්‍රම (Optical media device)
  • සංයුක්ත තැටි (CD)
  • සංඛ්‍යාංක බහු විධ තැටි (DVD)
  • බ්ලූ - රේ තැටි (Blue - Re)
 • ඝන තත්ත්වයේ උපක්‍රම (Solid state device)
  • සැනෙලි මතක (Flash drive)
  • මතක කාඩ්පත් (Memory card)

 

 චුම්බක මාධ්‍ය උපක්‍රම (Magnetic media device)

 • චුම්බක තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන නිපදවා ඇත.
 • චුම්බක ගුණ සහිත මතුපිටකින් හෝ පටියකින් සමන්විත වේ.

දෘඩ තැටිය (Hard disk)

 • චුම්භක ගුණ සහිත තැටියකින් සමන්විත දෘඩ තැටිය පරිගණකය තුළ ස්ථාපනය කර තිබුණ ද බාහිර දෘඩ තැටියක් ලෙසද පරිගණකයට සම්බන්ධ කළ හැකිය
 • මෙය 500 GB සිට 2 TB දක්වා ධාරිතාවයකින් යුක්ත වේ.
 • දත්ත කියවීම සහ ලිවීම සඳහා තැටියකින් සහ ලෝහ හිසකින් සමන්විත වේ.

නම්‍ය තැටිය (Floppy disk)

 • කුඩා ප්‍රමාණයේ ගොනු තැන්පත් කිරීම සඳහා යොදා ගනී.
 • සමාන්‍යයෙන් 1.44 MB පමණ ධාරිතාවයකින් සමන්විත වේ.
 • සුනම්‍ය තැටි වර්ග කිහිපයකින් සමන්විත වේ.

චුම්බක පටිය (Magmetic tape)

 • චුම්බක ද්‍රාවණයකින් ආවරණය කරන ලද ප්ලාස්ටික් පටියකින් සමන්විත වේ.
 • මේ වනවිට බොහෝදුරට භාවිතයෙන් ඉවත්ව ඇත.

 

ප්‍රකාශ මාධ්‍ය උපක්‍රම (Optical media device)

 • දත්ත කියවීම සහ ලිවීම ලේස කිරණ මගින් සිදු කරනු ලබයි.

සංයුක්ත තැටි (CD)

 • ධාරිතාවය - 650 – 900 MB
 • මෙහිදී දත්ත කියවීමේ හා ලිවීමේ හැකියාව අනුව පහත පරිදි කොටස් කිහිපයකට බෙදේ.
  1. CD ROM – දත්ත හා තොරතුරු කියවීමට පමණක් යොදා ගැනේ.
  2. CD R – එක් වරක් පමණක් පිරෙන තුරු දත්ත හා තොරතුරු ලිවිය හැකිය. ඉන්පසු කියවීමට පමණි.
 • CD RW – ලියන ලද දත්ත මකා නැවත ලිවිය හැකිය.

සංඛ්‍යාංක බහු විධ තැටි (DVD)

 • ධාරිතාවය - 4.7 – 9.4 GB
 • මෙහිදී දත්ත කියවීමේ හා ලිවීමේ හැකියාව අනුව පහත පරිදි කොටස් කිහිපයකට බෙදේ.
  1. DVD ROM – දත්ත හා තොරතුරු කියවීමට පමණක් යොදා ගැනේ.
  2. DVD R - එක් වරක් පමණක් පිරෙන තුරු දත්ත හා තොරතුරු ලිවිය හැකිය. ඉන්පසු කියවීමට පමණි.
 • DVD RW – ලියන ලද දත්ත මකා නැවත ලිවිය හැකිය.

බ්ලූ - රේ තැටි (Blue - Re)

 • ධාරිතාවය - 25 -128 GB
 • මෙහිදී දත්ත කියවීමේ හා ලිවීමේ හැකියාව අනුව පහත පරිදි කොටස් කිහිපයකට බෙදේ.
  1. Blue-ray R - එක් වරක් පමණක් පිරෙන තුරු දත්ත හා තොරතුරු ලිවිය හැකිය. ඉන්පසු කියවීමට පමණි.
  2. Blue-ray RE – ලියන ලද දත්ත වලට අමතරව දහස් වාරයක් ධාරිතාවය සම්පූර්ණ වන තුරු දත්ත නැවත ලිවිය හැකිය.
 • Blue-ray 3D – 3D වීඩියෝ පටිගත කිරීමට යොදාගනී.

 

ඝන තත්ත්වයේ උපක්‍රම (Solid state device)

 • දත්ත කියවීම සහ ලිවීම සඳහා විද්යුත් මාධ්‍ය යොදා ගනී.
 • මෙහිදී චලනය වන අංග නොමැති නිසා ඝන තත්ත්වයේ උපාංග ලෙස හැදින්වේ.

සැනෙලි මතක (Flash drive)

 • වේගවත් දත්ත කියවීමේ හා ලිවිමේ හැකියාව හා පහසුවෙන් එහා මෙහා ගෙනියාමේ හැකියාව නිසා වඩාත් ජනප්‍රිය වී ඇත.

මතක කාඩ්පත් (Memory card)

 • ඩිජිටල් කැමරා, ජංගම දුරකතන හා පරිගණක ක්‍රීඩා උපාංග වැනි උපාංගයන්හි දක්නට ලැබේ.